Gebruiksvoorwaarden en juridische entiteit


Terms of Use

 

Welkom op deze Website. Axalta biedt u deze site onder de volgende Algemene Voorwaarden aan. Door deze site te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden. Als u vragen over deze voorwaarden hebt, neemt u contact op met Axalta.

 

Informatie

Axalta behoudt zich het alleenrecht voor deze site zonder kennisgeving vooraf te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te verwijderen. Daarnaast is Axalta niet verantwoordelijk voor het bijwerken van de site.

 

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Op de inhoud en positie van de tekst, afbeeldingen, graphics, geluidsbestanden, animatiebestanden en videobestanden op de Websites van Axalta rusten het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding. De objecten mogen evenmin worden gewijzigd of op andere sites worden geplaatst. Dit heeft in het bijzonder betrekking op reproducties, vertalingen, archivering op microfilm en elektronische gegevensverwerking.

 

Handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, zijn alle merken op de Websites van Axalta, inclusief de bedrijfslogo's, emblemen en modelnamen van Axalta, onderworpen aan handelsmerkrechten. Het logo van Axalta, Axalta, Axalta Coating Systems en alle producten en diensten van Axalta zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Axalta Coating Systems, LLC en/of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Axalta. Andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaars.

 

Regionale productinformatie

Axalta biedt informatie over zijn wereldwijde en regionale bedrijfsvoering die mogelijk niet voor elke bezoeker relevant is. Als de op deze site genoemde producten, programma's en diensten van Axalta niet leverbaar zijn in uw land, houdt dit niet automatisch in dat Axalta deze producten, programma's en diensten in uw land alsnog op de markt wil brengen. Neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon van Axalta voor meer informatie over de beschikbaarheid van onze producten in uw land.

 

Afstand van Garanties

Afbeeldingen, teksten, prijzen en andere inhoud op deze Website zijn door Axalta zo nauwkeurig mogelijk verzameld en ingedeeld en worden op deze Website uitsluitend voor informatieve doeleinden weergegeven. Zelfs wanneer u op basis van deze informatie zakelijk contact met ons opneemt, kan Axalta niet garanderen dat de informatie op deze site accuraat en volledig is. Behalve voor directe schade als gevolg van opzet of grove nalatigheid van Axalta, is Axalta niet verantwoordelijk voor de vergoeding van directe, indirecte, speciale of incidentele schade of andere gevolgschade die het gevolg is van of verband houdt met uw bezoek aan deze Website, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking en verlies van programma's of elektronische gegevens.

Verder sluit Axalta elke impliciete garantie met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of inbreuk op wetten en octrooien of overige rechten van derden uit.

 

Links

Voor het gemak van bezoekers bevatten de Websites van Axalta koppelingen en verwijzingen naar andere Websites. Bepaalde koppelingen op deze site kunnen echter leiden naar bronnen op servers die worden onderhouden door derden waarvoor Axalta niet verantwoordelijk kan worden gesteld. Axalta is niet verantwoordelijk voor de inhoud van derden of de beschikbaarheid of inhoud van sites van derden.

Alle koppelingen door derden naar websites van Axalta dienen schriftelijk te worden goedgekeurd door Axalta. Axalta geeft echter toestemming voor koppelingen op voorwaarde dat de koppeling en de pagina’s die door de koppeling geactiveerd worden:

  • geen frames of borders rond de pagina’s of het materiaal op de website van Axalta creëren, of andere technieken gebruiken die de visuele presentatie of weergave van de inhoud van de website van Axalta op welke manier ook wijzigen;
  • geen vergelijkingen maken van producten of diensten van Axalta met concurrerende producten of diensten;
  • geen materiaal van de website van Axalta of logo’s of handelsmerken van Axalta kopiëren, tenzij met schriftelijke toestemming van Axalta;
  • uw relatie met Axalta correct weergeven;
  • niet impliceren dat Axalta op welke manier ook instemt met of zijn goedkeuring hecht aan de partij die de koppeling plaatst, de website van de partij die de koppeling plaatst, of diensten of producten van de partij die de koppeling plaatst;
  • geen foutieve of misleidende informatie over Axalta bevatten of op welke manier ook de goede naam van Axalta en zijn handelsmerken beschadigen;
  • geen materiaal bevatten dat als kwetsend, bedreigend, aanstootgevend, beledigend of gewelddadig kan worden ervaren, of dat in strijd is met de geldende wetgeving of anderen aanzet tot het overtreden van de geldende wetgeving;
  • geen materiaal bevat dat als obsceen of pornografisch kan worden ervaren of dat seksueel expliciete inhoud bevat.

 

Color Display

De inhoud, die op deze website wordt getoond, is alleen bedoeld ter informatie en is niet wettelijk bindend. Met name de kleurenweergave is afhankelijk van de eigenschappen en instellingen van de computerhardware. Kleurverschillen tussen de onlineweergave en het werkelijke uitzicht van de kleur kunnen daarom niet worden uitgesloten.

 

Geen Licentie

De intellectuele eigendommen op deze Website, inclusief octrooien, handelsmerken en auteursrechten, zijn beschermd. Niets op deze site mag worden beschouwd of geïnterpreteerd, impliciet noch expliciet, als het overdragen of in licentie geven van de intellectuele eigendomsrechten, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van Axalta of, als dit niet Axalta is, de eigenaar van de respectieve rechten.

 

Vertrouwelijkheid van wachtwoorden

Op het moment dat een gebruiker een wachtwoord/toegangscode heeft ontvangen, is hij/zij – en hij/zij alleen- verantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van dit wachtwoord/toegangscode. Informatie hierover aan derden is niet toegestaan. Het wachtwoord/toegangscode zal exclusief gebruikt worden om toegang te krijgen tot het Axalta platform en om gebruik te maken van de diensten die via dit platform aangeboden worden. Alleen de gebruiker is verantwoordelijk voor alle ingaves en transacties die gedaan worden onder deze naam. Stel dat de gebruiker ontdekt dat een niet-geauthoriseerde persoon/groep toegang heeft gehad tot zijn/haar wachtwoord/toegangscode, dan is hij/zij verplicht om per direct zijn/haar wachtwoord/toegangscode te wijzigen.

 

Toepasselijk Recht

Voor deze site geldt het Belgische/Nederlands recht als het toepasselijke recht. Axalta kan op geen enkele wijze garanderen dat de inhoud van deze Website in overeenstemming is met het recht in andere landen. Op vorderingen of rechtszaken die verband houden met deze site of het gebruik van de site, is het Belgische/ Nederlands recht van toepassing, hierbij uitsluitend de regels betreffende de wetsconflicten, tenzij voor een bepaalde transactie anders wordt aangegeven.