Kullanım Koşulları


Terms of Use

 

Web sitemize hoş geldiniz! Axalta, aşağıdaki Hüküm ve Koşullara tabi olarak siz değerli müşterilerimize bu siteyi sunmaktan memnuniyet duymaktadır. Sitenin tarafınızca kullanımı, aşağıda belirtilen şartlara uymak için bir sözleşme olarak kabul edilecektir. Bu hüküm ve koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde, lütfen KURUMSAL BİLGİ MERKEZİ ile irtibata geçiniz.

 

Bilgi

Axalta, bildirimde bulunmaksızın kendi takdiriyle herhangi bir zamanda bu sitenin tümünün veya bir kısmının işletimini değiştirebilir ve/veya sonlandırabilir ve siteyi güncellemeye yönelik hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Telif Hakkı

Tüm hakları saklıdır. Axalta İnternet sitelerinde yer alan metin, resim, grafikler, ses dosyaları, animasyon dosyaları, video dosyalarının tümü telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı korumasına tabidir. Bahsi geçen nesneler, ne ticari kullanım ve dağıtım için kopyalanabilir ne de değiştirilebilir ya da diğer sitelerde yayınlanabilir. Bu durum, özellikle mikrofilm ve elektronik veri işlemeye ilişkin arşivleme, çoğaltım, çeviriler için de geçerlidir.

 

Ticari Markalar

Aksi belirtilmedikçe, Axalta internet sitelerindeki tüm markaların, Axalta'nın kurumsal logoların, amblemlerin ve model isim plakalarının her biri ticari marka haklarına tabidir. Axalta logo, Axalta, Axalta Kaplama Sistemleri, ve Axalta'nın tüm ürün ve hizmet isimleri, Axalta Coating Systems, LLC şirketi ve/veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Axalta ticari markaları, Axalta ürün veya hizmeti olmayan bir ürün veya hizmet ile bağlantılı olarak kullanılamaz.

 

Ülkeye Özgü Ürün Bilgileri

Axalta, dünyanın farklı noktalarındaki ziyaretçilerinin ilgisini çekecek küresel ve yerel işletmeleri ile ilgili bilgileri sağlamaktadır. Axalta'nın bu sitede bahsi geçen ürünleri, programları ve hizmetleri ülkenizde bulunmamaktadır, bu ürünlere verilecek herhangi bir referans Axalta'nın ülkenizde bu ürünler, programlar veya hizmetleri duyurmak niyetinde olduğu anlamına gelmemektedir. Ürünlerimizin ülkenizde durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz yerel Axalta satıcınız ile irtibata geçiniz.

 

Garanti Koşulları

Tüm resimler, metinler, ücretler ve diğer içerikler, Axalta'nın en üst düzey dikkati doğrultusunda toplanmış ve düzenlenmiş olup sadece bilgilendirmek amacıyla bu web sitesinde yer almaktadır. Bizimle iş yapmak için bu bilgileri kullanacağınız durumlarda dahi, Axalta bu sitede yer alan herhangi bir bilginin doğruluğunu ve eksiksizliğini garanti etmez. Axalta’nın kötü niyeti ya da ağır ihmaliyle oluşan doğrudan zararlar hariç olmak üzere, kâr mahrumiyeti, iş kesintisi ve programlar veya elektronik veriler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla bu web sitesine ziyaretinizden veya söz konusu site ile bağlantılı olarak doğan her türlü doğrudan, dolaylı, cezai, arızi veya diğer zararlardan sorumlu değildir.

Axalta ayrıca her türlü zımni ticari garantileri, herhangi bir özel amaca uygunluğu ya da kanun ve patent veya diğer üçüncü şahıs haklarının ihlaline edilmemesini hariç tutar.

 

Bağlantılar

Axalta, ziyaretçilerimiz için diğer internet sitelerine yönelik bağlantı ve referanslar sunmaktadır. Ancak bu sitedeki bazı bağlantılar, Axalta’nın kontrolü altında olmayan üçüncü kişilerce yürütülen sunucularda yer alan kaynaklara yönlendirme yapabilmektedir. Axalta, üçüncü taraflara ait içeriklerden veya üçüncü tarafların veya bunlara ait içeriklerin erişilebilirliğinden sorumlu değildir.

Axalta’nın izin verdiği bağlantılar kapsamında bu bağlantılarla etkinleştirilen bağlantı ve sayfaların,

  • Axalta internet sitesindeki herhangi bir sayfa veya materyal çevresinde çerçeve veya kenarlık oluşturmadığı veya Axalta internet sitesindeki herhangi bir görsel sunumu veya görünümü herhangi bir şekilde değiştirecek başka bir teknik kullanmadığı,
  • Axalta ürün ve hizmetlerinin rakip ürün ve hizmetlerle karşılaştırmasını yapmadığı, Axalta web sitesindeki herhangi bir materyali ya da Axalta logosunu ya da ticari markasını, Axalta’dan ayrıca bir yazılı izin almadan değiştirmediği,
  • Axalta ile olan ilişkinizi yanlış temsil etmediği,
  • Axalta’nın bağlantıyı sağlayan tarafı veya bağlantıyı sağlayan tarafın internet sitesini ya da bağlantıyı sağlayan tarafın hizmet veya ürün tekliflerini herhangi bir şekilde onayladığını veya Kabul ettiğini ima etmediği,
  • Axalta hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenim vermediği ya da Axalta ismi ve ticari markaları ile ilişkili itibara zarar vermediği,
  • Kötüleyici, taciz edici, saygısız veya hakaret, tehdit ve aşırı şiddet içeren veya yasaları ihlal eden ya da başkalarını ihlal etmeye teşvik eden içerik bulundurmadığı,
  • Müstehcen, pornografik veya cinsel içerikli materyaller içermediği durumlar dışında, üçüncü taraflarca Axalta internet sitelerine yönelik sunulan bağlantıların tümü yazılı olarak Axalta tarafından onaylanmış olmalıdır.

 

Renk Görünümü

Bu internet sitesinde gösterilen içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yasal olarak bağlayıcı değildir. Özellikle renk görünümü, yazılım özellikleri ve ayarlara bağlıdır. Bu nedenle de kaplamaların çevrimiçi görünümü ile gerçek görünümü arasındaki farklılıklar göz ardı edilemez. 

 

Lisans Vermeme

Patentler, ticari markalar ve telif hakları dâhil olmak üzere bu internet sitesinde sunulan fikri mülkiyetler koruma altındadır. Axalta veya Axalta dışında söz konusu hakların sahibinin açık yazılı izin olmaksızın, bu internet sitesinde yer alan hiçbir şey; doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir fikri mülkiyet hakkı üzerinde lisans veya hak vermiş sayılamaz.

 

Şifre Gizliliği

Bir kullanıcıya, şifre/erişim kodu verildiğinde bu kişi münferiden bu şifre/erişim kodunun Güvenliği ve Gizliliğinden sorumludur. Bu tür bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır. Bu şifre/erişim kodu yalnızca platforma erişim sağlamak ve bu platformda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacıyla kullanılacaktır. Kullanıcı, kendi kullanıcı adı altında yapılan tüm girişler ve işlemlerden münferiden sorumludur. İzni olmayan üçüncü bir kişinin şifre/erişim koduna erişim sağladığı bilgisini alması durumunda kullanıcı derhal şifresini/erişim kodunu değiştirmek zorundadır.

 

Hukukun Seçimi

Bu internet sitesi Alman hukukuna uygun olarak hazırlanmıştır. Axalta, başka herhangi bir ülkenin kanunlarına uyma garantisi vermemektedir. Özellikle aksi belirtilmediği sürece kanunlar ihtilafı prensipleri haricinde, belirli bir işleme yönelik olarak bu internet sitesi veya kullanımı ile alakalı her türlü iddia veya davalar Alman hukukuna uygun olarak düzenlenecek ve yürütülecektir.

 

Tüzel Kişilik

ACS