Standofleet Silicone Remover 6100​


Lacksystemet Standofleet för kommersiella fordon, är godkänt enligt EU:s strikta VOC-krav. Standofleet Silicone Remover avlägsnar silikon och fett, och är avsedd att användas som förbehandlare av ytor som ska lackeras.

Produktfunktioner

  • För förbehandling av ytor som ska lackeras.

  • Avlägsnar silikon och fett.

Artikelnummer

Produktnummer