Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580


Mycket goda vidhäftnings- och korrosionsegenskaper är kännetecknande för Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580. Produkten baseras på framgångsrika och beprövade VOC Nonstop Primer Filler U7550 och kan appliceras direkt på stål- och aluminiumunderlag vid lackering av personbilar. I kombination med nya Standox VOC Plastic Additive U7590, kan den användas för att lackera alla vanliga plastunderlag på personbilar. En enda produkt kan användas för att prima och lackera många olika underlag i en ekonomisk vått-i-vått-process.

Produktfunktioner

  • VOC-godkänd.

  • Appliceras direkt på metall eller plast.

  • Utmärkta korrosions- och vidhäftningsegenskaper.

  • Mycket goda appliceringsegenskaper.

  • Kan appliceras vått-i-vått i ett enda steg (One Visit Application).

  • Kort avluftningstid.

  • Lång hållbarhet i burken.

  • Kan täckas med alla Standox baslacker.

Artikelnummer

02078075

Produktnummer

4024669780758