Standox Plasticiser 5660​


Standox Plasticiser är en tillsats för topplacker och primingmaterial, för att justera deras elasticitet för plastunderlag.

Produktfunktioner

  • För plastytor.

  • Långvarig elasticitet.

  • Universellt mjukningsmedel för alla MS- och VOC-topplacksystem.

  • Lämplig för Standox-filler.

  • För alla vanliga plastdelar på personbilar.

Artikelnummer

Produktnummer