Standox lanserar 1K-Allround Primer Surfacer U3080S som aerosol i grått, specialkonstruerad för effektivitet.


21 november 2023 – Standox har lanserat 1K-Allround Primer Surfacer U3080S som aerosol. Den snabbar upp reparationsprocessen avsevärt eftersom ett helt reparationsmoment elimineras. Under preparering av underlag händer det ofta att små ytor av underliggande lager exponeras vid slipning. Då måste primer påföras, eller så måste de exponerade partierna tillslutas innan topplacken appliceras. Den nya 1K-Allround Primer Surfacer U3080S möjliggör snabb bearbetning eftersom den har utmärkt utfyllningsförmåga och bra vidhäftning på både metall- och plastunderlag.

Harald Klöckner leder Axaltas internationella utbildning och är produktspecialist inom reparationslacker för Europa, Mellanöstern och Afrika. Han säger: ”Tack vare den enkla och enhetliga appliceringen och den snabba torkningen gör 1K-Allround Primer Surfacer U3080S att verkstäder kan bli effektivare, lönsammare och mer hållbara.”

1K-Allround Primer Surfacer U3080S lämpar sig för användning på ren metall, eftersom den ger mycket gott korrosionsskydd. Den fungerar även utmärkt på alla vanliga plastunderlag genom att den har den flexibilitet som krävs. Produkten är mycket lätt att påföra, med bra sprutbarhet och flöde, tack vare SprayMax-teknik.

Klöckner fortsätter: ”1K-Allround Primer Surfacer U3080S har bra utfyllningsförmåga och gör det lätt att slipa. Efter slipning kan den lackeras med såväl vattenburna baslacker som lösningsmedelsbaserade baslacker eller topplacker.”

Ytterligare kulörer – vitt och svart – kommer inom kort.

Mer information om Standox finns på www.standox.se