Axalta Refinish lägger in radarkompatibla kulörrecept i global kulördatabas


5 mars 2024 – Axalta Refinish har lagt in radarkompatibla kulörrecept i sina globala webbaserade kulördatabaser: ChromaWeb, Phoenix Cloud och Standowin iQ Cloud. Därmed är man förberedd för framtida radarkrav för reparation av bilar utrustade med Advanced Driver Assistant Systems (ADAS).

”Enligt vissa prognoser1 kommer ADAS-marknad att dubbleras, från att ha varit värderad till 30,9 miljarder US-dollar 2022 till 65,1 miljarder US-dollar 2030. Det beror på det växande antalet fordon med någon form av ADAS. Utrustning som stöder ADAS är ofta placerad bakom lackerade plastytor i bilarna. Eftersom färgskikten kan ha direkt påverkan på den signal som sänds ut och tas emot av ADAS-sensorerna, kan det bli en betydande utmaning för billackeringsbranschen.” Det säger Gregor Doerdelmann, Colour Services Manager för Axaltas refinish-verksamhet i Europa, Mellanöstern och Afrika.

Radarsensorer är speciellt känsliga för färgskiktens tjocklek och sammansättning, vilket kan leda till störning av kritiska säkerhetssystem såsom fotgängardetektering, kollisionsundvikande, adaptiva farthållare, automatisk nödbromsning och övervakning av döda vinkeln.

”Redan under kulörutvecklingen kan vi identifiera och testa kulörer som kan störa radarsensorer, till exempel de med höga koncentrationer av aluminiumflingor. För kulörer där förlusten av radarsändningskapacitet överskrider det tröskelvärde som bestämts av OEM-parten kan vi utveckla ett kompatibelt kulörrecept som uppfyller de specifikationerna”, säger Doerdelmann.

Genom de radarkompatibla kulörrecepten, som motsvarar radaroptimerade recept i Cromax® Pro, Spies Hecker Permahyd Hi-TEC och Standox Standoblue, garanteras säkra reparationer av fordon med radarsensorer.

Verkstäderna kan lätt känna igen dessa radarkompatibla kulörrecept tack vare en speciell ikon som anger att recepten har klarat de OEM-fastställda radarspecifikationerna.

Doerdelmann avslutar: ”För reparation av lackerade ytor som täcker radarsensorer bör en lackerare alltid välja det radarkompatibla kulörreceptet och noga följa de reparationsriktlinjer som ställts upp av OEM-parten för att vara säker på att reparationen sker på ett säkert sätt.”

När receptet har valts, visas även ett meddelande för att ange att det är obligatoriskt att följa OEM-riktlinjerna för reparationen och att testa ADAS-utrustningen innan fordonet tas i bruk igen.

Om du vill ha närmare upplysningar kan du kontakta din lokala Axalta Refinish-representant. Mer information om Axalta Refinish finns på www.refinish.axalta.eu.