Privacyverklaring


Global Privacy Statements

Laatst bijgewerkt in:   november 2023

 

Axalta Coating Systems, LLC en wereldwijd aan ons gelieerde bedrijven (gezamenlijk de "Global Axalta Group", "Axalta", "we" of "wij") respecteren uw privacy.

Deze algemene privacyverklaring ("privacyverklaring") beschrijft de soorten persoonsgegevens ("persoonsgegevens") die we kunnen verzamelen, de doeleinden waarvoor we deze persoonsgegevens kunnen verzamelen, andere partijen met wie we die gegevens kunnen delen en de veiligheidsmaatregelen die we nemen om de gegevens te beschermen. Het bevat tevens informatie over uw rechten en keuzes met betrekking tot uw persoonsgegevens, en hoe u contact met ons kunt opnemen over ons privacybeleid.  Deze privacyverklaring dient samen te worden gelezen met enig ander privacybeleid en/of enige andere verklaring of kennisgeving die we bij gelegenheid bekend kunnen maken wanneer we gegevens over u verzamelen of verwerken. Deze privacyverklaring is bedoeld als aanvulling op andere beleidslijnen, verklaringen of kennisgevingen en is niet bedoeld ter vervanging daarvan, tenzij specifiek vermeld.

In de landen waarin we actief zijn, kan onze privacyverklaring verschillen om te voldoen aan lokale praktijken en wettelijke vereisten. Als u via onze website naar een baan solliciteert, kan voor de persoonsgegevens die u ons verstrekt een aparte privacyverklaring gelden.

 

1.  OVER DEZE VERKLARING

Waarop is deze verklaring van toepassing?  Deze verklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we verzamelen wanneer u online en offline interactie heeft met de Global Axalta Group.  Dit omvat gegevens die worden verzameld via onze websites, wifi-diensten of vergelijkbare door Axalta geleverde technologie, op platforms van derden waarop ons merk staat (bijv. sociale netwerken), mobiele apps en via onze direct marketingcampagnes of andere communicaties, evenals wanneer u onze producten koopt, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrieven en aanbiedingen, meedoet aan één van onze promoties of wanneer u contact opneemt met de klantenservice.   

Waarop is deze verklaring niet van toepassing? Deze privacyverklaring is niet van toepassing op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de privacy, informatie en/of andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een site beheren van een op de website geplaatste link. Het plaatsen van een link op de website behelst geen instemming met de gelinkte website door de Global Axalta Group.

Aanpassingen aan deze verklaring.  Als we deze verklaring aanpassen, stellen we eerdere versies op verzoek beschikbaar.  Als we deze verklaring wezenlijk aanpassen, stellen we u daarvan op de hoogte via een kennisgeving op onze website of per e-mail (die wordt verstuurd naar het in uw account opgegeven e-mailadres).  Mits de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we tevens uw toestemming voor wezenlijke aanpassingen die invloed hebben op de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.  We raden u aan deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze praktijken inzake privacy.

 

2.  PERSOONSGEGEVENS DIE WE VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Rechtstreeks van u ontvangen informatie

We verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan verschillende diensten of mogelijkheden die we aanbieden, bijvoorbeeld:

 • Orders en verzoeken/aanvragen: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u een product of dienst bestelt of een verzoek/aanvraag indient.
 • Websitecommunicaties: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u een abonnement afsluit, u registreert voor het technologieforum of tijdens andere communicaties via de website.
 • Promoties: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een wedstrijd, promotie, prijsvraag, enquête of aan een andere promotie.
 • Blogs en forums: we verzamelen persoonsgegevens wanneer u deelneemt aan een blog of forum.
 • Evenementen en marktonderzoek: we verzamelen persoonsgegevens wanneer we marktonderzoek verrichten en u ontmoeten op een beurs of op een ander evenement.

Wanneer we wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te verzamelen, of conform de voorwaarden van een contract dat we met u zijn aangegaan, en u verzuimt die informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, is het mogelijk dat we het met u aangegane contract of proberen met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u onze producten of diensten te leveren) niet kunnen uitvoeren.  In dat geval kan het zijn dat we het contract moeten annuleren. We stellen u daarvan op de hoogte.

Van derden ontvangen informatie

We kunnen informatie over u verkrijgen bij andere bedrijven en organisaties, zoals openbare databanken, sociale mediaplatforms, onze externe marketingpartners of bij verschillende onafhankelijke inkooporganisaties.

Openbaar beschikbare informatie

We kunnen ook informatie verzamelen die openbaar beschikbaar is.  We kunnen bijvoorbeeld openbare informatie over u verzamelen wanneer u interactie met ons heeft via sociale media.  Door aanvullende informatie over u te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren, de veiligheid van uw transacties verbeteren en, mits toegestaan door de lokale wetgeving, u productaanbevelingen geven en speciale aanbiedingen doen die waarschijnlijk interessanter zijn voor u.

Automatisch verzamelde informatie

Telkens als u de diensten van Global Axalta Group bezoekt of er interactie mee heeft, alsook met alle externe adverteerders en/of dienstverleners, kunnen we een verscheidenheid aan technologieën gebruiken die automatisch of passief informatie over uw online activiteiten verzamelen.  Deze informatie kan op de volgende manieren worden verzameld:

 • Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, soort computer (Windows of Macintosh), schermresolutie, IP-adres, versie van uw besturingssysteem en het type en de versie van uw internetbrowser. Uw "IP-adres" is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan de computer die u gebruikt door uw Internet Service Provider (ISP).  Een IP-adres wordt geïdentificeerd en automatisch geregistreerd in de logbestanden van de Global Axalta Group-server telkens wanneer een gebruiker de website bezoekt, samen met het tijdstip van het bezoek en de bezochte pagina('s). Het verzamelen van IP-adressen is een standaardpraktijk op het internet en wordt door veel websites automatisch gedaan. De Global Axalta Group gebruikt IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van het gebruik van de website, het diagnosticeren van serverproblemen, het beheren van de website en voor het presenteren van op uw land afgestemde content. Wij kunnen IP-adressen ook gebruiken en openbaar maken voor alle doeleinden waarvoor we andere persoonsgegevens gebruiken en openbaar maken.
 • Cookies: Via cookies kan een webserver gegevens versturen naar een computer voor het bijhouden van gegevens en andere doeleinden. Wij gebruiken onder andere cookies en andere technologieën om u beter van dienst te zijn met meer op u afgestemde informatie, om uw toegang tot en gebruik van de website te vergemakkelijken en om u gepersonaliseerde marketing te bieden. Als u niet wilt dat cookies uw informatie verzamelen, beschikken de meeste browsers over een functie waarmee u het gebruik van cookies kunt weigeren. Sommige functies van de website werken mogelijk niet goed als u het gebruik van cookies weigert. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op http://www.allaboutcookies.org/
 • Pixel tags, web beacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën: Deze kunnen worden gebruikt met sommige webpagina's en e-mailberichten in HTML-formaat om onder andere de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers te volgen, het succes van de marketingcampagnes van de Global Axalta Group te meten en om statistieken samen te stellen over websitegebruik en responspercentages.
 • Van u: Informatie zoals uw locatie en andere informatie, bijv. uw communicatievoorkeuren, wordt verzameld als u die informatie vrijwillig verstrekt.

Gecombineerde informatie

Voor de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden kunnen we over u verzamelde persoonsgegevens combineren met persoonsgegevens die u de Global Axalta Group via andere bronnen verstrekt, zoals productregistraties, vragen of marketingevenementen. We gebruiken de gecombineerde persoonsgegevens conform deze privacyverklaring, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

Andere manieren waarop we de door ons verzamelde informatie gebruiken

 

Naast het hierboven genoemde gebruik kunnen we persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

Zakelijke kansen. Het verkennen of initiëren van zakelijke kansen ten aanzien van mogelijke nieuwe klanten en leveranciers, waaronder:

·        het zoeken naar en verstrekken van informatie aan mogelijke zakelijke klanten, leveranciers en geschikte contactpersonen

·        onderzoek verrichten naar de aankoopgeschiedenis en eerdere interacties, evenals mogelijke interesse in Axalta-producten en diensten van zakelijke klanten en leveranciers

·        contact opnemen met de contactpersonen van mogelijke zakelijke klanten en leveranciers

·        het beoordelen van verkoop- en marketingactiviteiten evenals het beoordelen van de prestaties en conversiepercentages van deze activiteiten

·        het vergemakkelijken van prijsvragen, wedstrijden en vergelijkbare promoties

·        het ondersteunen van berichten aan vrienden via de website

·        het faciliteren van hiermee samenhangende mogelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, voor zover relevant

·        het vergemakkelijken van de communicatie ter bevordering van het voorgaande en/of

·        het voldoen aan rapportage- en auditverplichtingen.

Bedrijfsvoering en het beheren van klantrelaties. De organisatie en activiteiten van ons bedrijf, waaronder:

·        ons bedrijf runnen door het ontwikkelen, produceren, op de markt afzetten, verkopen en leveren van goederen en diensten

·        het verbeteren van onze website, blog, mededelingenbord, forums, chatfuncties, mobiele apps en marketingactiviteiten door het uitvoeren van tests en het onderzoeken en analyseren van gebruikers

·        de website, mobiele apps en marketingcontent laten zien aan gebruikers, klanten en mogelijke nieuwe klanten

·        klanten after-sales diensten bieden

·        het auditen en beoordelen van de prestaties van bedrijfsactiviteiten, inclusief diensten voor klanten en bijbehorende activiteiten

·        training en kwaliteitscontrole

·        het voldoen aan klantrapportage- en auditverplichtingen

·        het faciliteren van mogelijkheden op het gebied van bedrijfsontwikkeling, voor zover relevant en/of

·        het vergemakkelijken van de communicatie ter bevordering van het voorgaande.

Beveiliging en toezicht. Ter beveiliging van en toezicht op onze middelen en ons netwerk, waaronder:

·        toezicht houden op, voorkomen en onderzoeken van vermoedelijk of vermeend wangedrag of wetsovertredingen

·        toezicht houden op, voorkomen, onderzoeken van en reageren op beveiligings- en privacyincidenten en/of

·        toezicht op activiteiten, toegang en gebruik om de veiligheid en het functioneren van onze systemen en middelen te waarborgen.

Audits, rapportages, bedrijfsbestuur en interne bedrijfsvoering met betrekking tot financiële, fiscale en boekhoudkundige audits en audits en beoordelingen van onze bedrijfsvoering, veiligheidscontroles, financiële controles of naleving van wettelijke verplichtingen evenals voor andere interne bedrijfsdoeleinden zoals het beheer van ons programma voor het bewaren van documenten.

Fusies en overnames en overige zakelijke transacties ten behoeve van planning, due diligence en het uitvoeren van commerciële transacties, bijvoorbeeld fusies, overnames, de verkoop of overdracht van middelen, een faillissement of reorganisatie of andere vergelijkbare zakelijke transacties. 

Het verdedigen en beschermen van rechten om juridische geschillen te beheren en daarop te reageren, om te reageren op juridische claims of geschillen en om anderszins onze rechten of belangen, of de rechten, belangen, gezondheid of de veiligheid van anderen vast te stellen, te verdedigen of te beschermen, ook in het kader van al dan niet verwachte geschillen met derden.

Het naleven van toepasselijke wettelijke verplichtingen met betrekking tot het naleven van toepasselijke wettelijke verplichtingen (zoals het reageren op dagvaardingen en gerechtelijke bevelen) evenals evaluaties, beoordelingen en rapportages die betrekking hebben op dergelijke wettelijke verplichtingen.

Gevoelige persoonsgegevens

Onder verschillende wetten kan bepaalde informatie die we verzamelen worden beschouwd als gevoelige persoonsgegevens ("gevoelige persoonsgegevens") zoals uw financiële rekening, identiteitsinformatie, locatie en alle andere informatie die de veiligheid van u of uw eigendom in gevaar kan brengen of kan leiden tot schade aan persoonlijke reputatie, de lichamelijke of geestelijke gezondheid of tot discriminerende behandeling.  Gevoelige persoonsgegevens omvatten in het bijzonder, maar zijn niet beperkt tot:

·       Financiële informatie waaronder bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of overige financiële informatie.

·       Exacte locatie waaronder uw exacte locatie (of de exacte locatie van uw apparaat).

·       Communicatie-informatie: omvat de inhoud van uw correspondentie via e-mail en andere berichtaccounts (behalve wanneer die correspondentie aan of van ons is).

·       Overige gevoelige persoonsgegevens: omvat browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, app of advertentie, soort apparaat, fysieke locatie of bewegingen.

Mits toegestaan door de lokale wetgeving, kunnen we uw gevoelige persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen als dat noodzakelijk is voor onze relatie met u.  We gebruiken die gegevens voor de hierboven beschreven doeleinden.  U moet zorgvuldig afwegen of u gevoelige persoonsgegevens bekendmaakt, maar bedenk dat er gevolgen kunnen zijn als u dat niet doet.  U gaat ermee akkoord dat uw gevoelige persoonsgegevens worden behandeld conform de doeleinden en manieren zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Axalta verzamelt niet bewust gegevens van kinderen.  Bent u jonger dan 16 jaar (of jonger dan 14 jaar in China of jonger dan 18 jaar in Brazilië), verstrek ons dan geen informatie.

Toestemming weigeren

Indien toegestaan door de lokale wetgeving en u weigert toestemming te geven voor het door ons voorgestelde verzamelen, gebruiken of openbaar maken van uw persoonsgegevens, dient u ons daarvan binnen dertig (30) dagen (of binnen de door de plaatselijke wetgeving voorgeschreven termijn) op de hoogte te stellen via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

Toestemming intrekken

Wanneer wij u om toestemming hebben gevraagd uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u volgens bepaalde lokale wetten het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken.  Dit omvat het recht uw toestemming voor direct-marketingdoeleinden in te trekken.  Als u uw toestemming intrekt op basis van lokale wetten, heeft dat geen invloed op de wettigheid van de verwerking vóór intrekking van uw toestemming.  Uw toestemming intrekken dient schriftelijk te gebeuren via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.  Als u uw toestemming intrekt, is het echter mogelijk dat we niet in staat zijn u de gevraagde ondersteuning of diensten adequaat te verlenen of u producten adequaat te leveren.

Anonimiteit:

Waar mogelijk bieden we klanten de optie anoniem te blijven.  Indien u ons echter niet de persoonsgegevens verstrekt die we nodig hebben, kunnen wij u mogelijk niet de gevraagde ondersteuning of diensten adequaat verlenen of u producten adequaat leveren.

Als u verzuimt persoonsgegevens te verstrekken

Wanneer u bepaalde informatie niet verstrekt als daarom wordt gevraagd of wanneer u uw toestemming intrekt, kunnen we het contract dat we met u zijn aangegaan (zoals voor het verlenen van diensten of ondersteuning of het leveren van producten) mogelijk niet uitvoeren of kunnen we mogelijk niet voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting betalen of verplichte rapportages opstellen).  Als we uw persoonsgegevens moeten verwerken om u een dienst te verlenen, u een voordeel te bieden of om onze verplichtingen jegens u na te komen, delen we u het u mee als u ons geen toestemming geeft de persoonsgegevens te verwerken of als u uw toestemming intrekt.

 

3. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Het verwerken en gebruik van uw persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd door minimaal één "juridische grondslag" ten aanzien van verwerking. In de meeste gevallen zal de verwerking berusten op één van de volgende juridische grondslagen:

 • Het uitvoeren van een contract: Het verwerken is noodzakelijk voor het uitvoeren van een contract met u of voor het ondernemen van stappen om op uw verzoek een contract met u aan te gaan, zoals voor het afwikkelen van een order of voor het verstrekken van productinformatie waar u om heeft verzocht.
 • Wettelijke verplichting: Het verwerken is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan een geldende wettelijke verplichting in de EER, het VK, Zuid-Afrika, Rusland of Turkije zoals het bijhouden van de boekhouding.
 • Legitiem belang: Het verwerken is in ons legitieme belang, dat niet minder zwaar weegt dan uw belangen en fundamentele rechten, of
 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het verwerken. Deze toestemming kan volgens de wetgeving worden verkregen als "stilzwijgende toestemming" door toegang tot onze websites.

Wij gebruiken de persoonsgegevens die we verzamelen hoofdzakelijk voor de volgende doeleinden:

 • u voorzien van documentatie of communicaties waar u om heeft gevraagd (precontractuele stappen)
 • het ondersteunen en beheren van werving, stageplekken, of stageprocessen, waaronder het beoordelen van sollicitaties en het doen van aanbiedingen (precontractuele stappen) 
 • het verstrekken van ondersteuning na verkoop
 • u diensten of producten leveren waarvoor u een contract heeft afgesloten
 • het uitvoeren en beheren van aankoop- of verkoopovereenkomsten met onze leveranciers en klanten die natuurlijke personen zijn
 • het verwerken, evalueren en voltooien van bepaalde transacties die betrekking hebben op de website, en meer in het algemeen transacties die betrekking hebben op de producten en diensten van Axalta.
 • Legitiem belang:
  • het uitvoeren en beheren van aankoop- of verkoopovereenkomsten met contactpersonen van onze leveranciers en klanten die rechtspersonen zijn
  • (of toestemming, indien wettelijk vereist). Het uitvoeren, evalueren, onderhouden, verbeteren en ontwikkelen van de website (waaronder het controleren en analyseren van trends, toegang tot en gebruik van de website voor reclame en marketing met behulp van analysesoftware)
  • het evalueren, verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten in het algemeen
  • het aanpassen van onze website aan de behoeften van gebruikers
  • u informeren over evenementen, promoties, de website en de producten en diensten van Axalta, voor zover wettelijk toegestaan
  • het corresponderen met gebruikers om hun vragen of klachten op te lossen
  • het u toesturen van marketingcommunicaties, voor zover wettelijk toegestaan
  • de website en vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Axalta en de medewerkers van Axalta beschermen en de veiligheid ervan en van hen te waarborgen
  • het beheren van, beschermen tegen en onderzoeken van fraude, risicoblootstelling, vorderingen en andere verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot het schenden van onze contractvoorwaarden of van wet- en regelgeving
  • het delen van uw persoonsgegevens met derden in verband met de mogelijke of daadwerkelijke verkoop van ons bedrijf of één van onze bedrijfsmiddelen of die van een aan ons gelieerd bedrijf, in welk geval persoonsgegevens die door ons worden bewaard over onze gebruikers deel kunnen uitmaken van de over te dragen bedrijfsmiddelen.
 • Wanneer wij hiertoe wettelijk zijn verplicht, verkrijgt Axalta uw toestemming alvorens uw persoonsgegevens te verwerken en/of te gebruiken.

  Terwijl het verwerken van persoonsgegevens kan worden gerechtvaardigd door minimaal één "juridische grondslag", vereist het verwerken van gevoelige persoonsgegevens minimaal twee "juridische grondslagen" ten aanzien van verwerking.

   

  4. HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DELEN

  We delen de van u verkregen of over u verzamelde informatie alleen op de volgende manieren en met de volgende categorieën bedrijven:

  De Global Axalta Group.  De Global Axalta Group kan uw informatie delen met onze entiteiten om onze loyaliteitsprogramma's te beheren, orders en verzoeken/aanvragen te verwerken en om ons product- en dienstenaanbod uit te breiden en te promoten. Leden van de Global Axalta Group die uw persoonsgegevens ontvangen zijn niet bevoegd die gegevens te gebruiken of te delen, behalve zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, en alle leden van de Global Axalta Group hanteren dezelfde interne procedures ter bescherming van de persoonsgegevens.

  Externe dienstverleners.  We kunnen uw persoonsgegevens delen met leveranciers die ons diensten verlenen zoals zakelijke, professionele of technische ondersteuning.  Dit omvat, maar is niet beperkt tot dienstverleners die diensten van de Global Axalta Group hosten of uitvoeren, gegevensverwerking of andere diensten op het gebied van informatietechnologie, het verrichten van onderzoek en het uitvoeren van analyses, het verlenen van diensten voor het beheer van klantervaringen en het personaliseren van individuele klantervaringen.  We staan deze partijen niet toe deze informatie te gebruiken of te delen voor enig ander doel dan diensten namens ons te verlenen.

  Zakelijke overdracht.  Uw persoonsgegevens worden beschouwd als bedrijfsmiddel en kunnen openbaar worden gemaakt of worden overgedragen aan een derde partij in geval van een voorgestelde of feitelijke aankoop, reorganisatie, verkoop, lease, fusie, joint venture, overdracht, samenvoeging of enige andere vorm van overname, afstoting of financiering van ons gehele bedrijf of een deel daarvan of van bedrijfsmiddelen of aandelen (inclusief in verband met een faillissement of een vergelijkbare procedure) van de Global Axalta Group of een divisie ervan, zodat u dezelfde producten en diensten kunt blijven ontvangen van, of dezelfde of een vergelijkbare relatie kunt blijven onderhouden met, de derde partij.

  Wettelijke openbaarmakingen.  We kunnen uw informatie openbaar maken wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking wordt vereist door de wet, een dagvaarding of een ander juridisch proces, wanneer we van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om onze contracten of ons beleid af te dwingen of wanneer we van mening zijn dat openbaarmaking ons helpt de rechten, de eigendommen of de veiligheid van de Global Axalta Group of van onze klanten of partners te beschermen.

  Als u toestemming geeft.  We kunnen uw gegevens delen met andere bedrijven wanneer u ons toestemming geeft of als u ons opdraagt die te delen.

  Soorten derde partijen: De volgende soorten derde partijen die uw gegevens kunnen verwerken voor de hierboven beschreven doeleinden zijn onder andere:

  • dienstverleners

  • adviseurs en agenten

  • overheidsinstanties en wetshandhavingsautoriteiten

  • gelieerde bedrijven en dochterondernemingen

  • aanbieders van gegevensanalyses

  • aanbieders van internetdiensten

  • besturingssystemen en platforms

  • zakelijke klanten

  Axalta verkoopt aan niemand persoonsgegevens van klanten, noch deelt Axalta persoonsgegevens met derden voor commercieel gebruik door die partijen.  Axalta verzamelt, verkoopt of deelt niet bewust persoonsgegevens van kinderen.

   

  5. GERICHTE RECLAME

  Mits toegestaan door de lokale wetgeving, gebruiken de Global Axalta Group en externe dienstverleners cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF's of vergelijkbare technologieën om de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers op niet-aangesloten websites in de loop van de tijd te volgen om uw ervaring op de website te personaliseren door u advertenties te presenteren die relevanter voor u zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses die in de loop van de tijd uit uw online activiteiten zijn gebleken. Als u geen gepersonaliseerde advertenties meer wilt ontvangen van externe adverteerders en van advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance volgen, kunt u terecht op de afmeldpagina's van NAI en/of DAA. U begrijpt dat deze afmeldmechanismen worden onderhouden door derden, en niet door Axalta. Axalta is niet verantwoordelijk voor deze mechanismen, noch controleert ze die van derden die ervoor kiezen deel te nemen aan dergelijke afmeldprocedures.

   

  COOKIEVERKLARING

  Deze cookieverklaring geeft u informatie over:

  ·       De verschillende soorten cookies:

  ·       De cookies die verplicht zijn op onze websites (essentiële cookies)

  ·       De cookies die u kunt weigeren (niet-essentiële cookies)

  ·       De cookies die wij gebruiken

  ·       Het beheren van uw cookievoorkeuren

  Axalta Coating Systems, LLC, wereldwijd daaraan gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Axalta", of "wij") en externe dienstverleners gebruiken cookies, pixel tags, web beacons, clear GIF's of vergelijkbare technologieën om de acties van websitegebruikers en e-mailontvangers op niet-aangesloten websites in de loop van de tijd te volgen om uw ervaring op de website te personaliseren door u advertenties te presenteren die relevanter voor u zijn. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van externe dienstverleners om producten en aanbiedingen te presenteren die zijn afgestemd op de voorkeuren en interesses die in de loop van de tijd uit uw online activiteiten zijn gebleken. Als u geen gepersonaliseerde advertenties meer wilt ontvangen van externe adverteerders en van advertentienetwerken die lid zijn van het Network Advertising Initiative (NAI) of die de Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising van de Digital Advertising Alliance volgen, kunt u terecht op de afmeldpagina's van de NAI-website en/of de DAA-website. U begrijpt dat deze afmeldmechanismen worden onderhouden door derden, en niet door Axalta. Axalta is niet verantwoordelijk voor deze mechanismen, noch controleert deze mechanismen van derden die ervoor kiezen deel te nemen aan dergelijke afmeldprocedures.

  Cookies.

  "Cookies" zijn kleine bestanden waarmee wij individuele informatie die verband houdt met uw computer of een ander apparaat dat wordt gebruikt voor toegang tot onze website kunnen opslaan. Cookies helpen ons bijvoorbeeld om de gebruiksfrequentie en het aantal mensen dat onze website bezoekt te bepalen en om onze diensten voor u zo prettig en efficiënt mogelijk te maken.

  Soorten cookies.  Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies.

  ●      Sessiecookies maken het voor u gemakkelijker om door de websites te navigeren en verlopen en verdwijnen van uw apparaat wanneer u uw browser sluit.

  ●      Permanente cookies blijven langer opgeslagen en helpen te begrijpen hoe u de websites gebruikt en verbeteren uw gebruikerservaring. Ze blijven op uw apparaat staan, ook nadat u de browser van uw apparaat hebt gesloten of uw sessie hebt beëindigd. Permanente cookies kunnen langere tijd op uw harde schijf blijven staan.

  Bronnen van cookies.  Cookies zijn ook afkomstig van verschillende bronnen: van Axalta (dit zijn "eigen cookies" omdat Axalta de cookies zelf plaatst) en van andere derde partijen (dit zijn "cookies van derden" omdat ze niet door Axalta worden geplaatst). 

  ●      Eigen cookies worden ingesteld door de website die u bezoekt en kunnen alleen door die site worden gelezen. 

  ●      Cookies van derden worden niet ingesteld door de eigenaar van de website die u bezoekt, maar door een andere organisatie. Adverteerders en andere derde partijen kunnen bijvoorbeeld hun eigen cookies gebruiken wanneer u op een advertentie of link op onze website klikt, of wij kunnen een derde partij inschakelen die hun eigen cookie instelt om deze dienst uit te voeren.

  Cookies van derden en webanalyse.  Wij maken gebruik van diensten van derden, waaronder Google Analytics, om de activiteit op de website te analyseren. Wanneer u de websites bezoekt, verzamelt Google Analytics automatisch informatie van u via de Google Analytics-ID's en verstrekt Google een deel van deze informatie aan ons. Een Analytics-ID is een specifieke reeks cijfers en letters (vaak een "tekenreeks" genoemd) die wordt toegewezen aan uw computer of apparaat, maar die u geen naam geeft. Met de Analytics-ID kan Google gebruiksgegevens van de websites bijhouden, zoals de datum en het tijdstip van het bezoek, de duur van het bezoek, patronen in websiteverkeer, "clickstreams", andere soortgelijke informatie over uw gebruik van de websites, het type webbrowser dat wordt gebruikt, het besturingssysteem/platform dat u gebruikt, uw IP-adres, de websites die u hebben doorverwezen naar of gekoppeld aan onze website en uw CPU-snelheid. Google Analytics deelt de Analytics-ID die is toegewezen aan uw computer of het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de websites en deze te gebruiken niet met anderen. Google Analytics verstrekt ons informatie over het gebruik van onze websites in geaggregeerde vorm (d.w.z. gegevens over veel websitegebruikers samen en niet alleen over u). Een deel van deze gegevens kunnen de regionale locatie van websitegebruikers bevatten, maar ook deze gegevens zijn in geaggregeerde vorm (en dus niet individueel). Wij maken gebruik van deze verzamelde gegevens om ons te informeren over hoe gebruikers de websites gebruiken en om ons te helpen de websites te verbeteren.

  Widget cookies op sociale media.  Sommige pagina's van onze websites bevatten sociale-mediafuncties, zoals de knop "Vind ik leuk" op Facebook en widgets, zoals de knop "Deel dit" of interactieve miniprogramma's die op onze websites worden uitgevoerd.  Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u op de websites bezoekt en kunnen een cookie plaatsen om de functie goed te laten functioneren. Sociale mediafuncties en -widgets worden gehost door een externe partij of rechtstreeks op de websites gehost. Zie het gedeelte Sociale media onder het kopje Hoe wij persoonlijke gegevens delen hieronder voor meer informatie over uw interacties met deze functies op onze websites.

   

  Soorten cookies.  Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

  Essentiële cookies: Er zijn bepaalde cookies die we moeten plaatsen om bepaalde webpagina's te laten functioneren.  Hiervoor is uw toestemming niet nodig.  In het bijzonder:

  ●      Noodzakelijke cookies zijn cookies die nodig zijn voor de werking van onze website, bijvoorbeeld om de veiligheid te waarborgen. Andere noodzakelijke cookies zorgen ervoor dat we functies of diensten kunnen bieden waar u uitdrukkelijk om vraagt. Deze cookies vereisen geen toestemming en kunnen niet worden uitgeschakeld (hoewel u in sommige gevallen uw aanvragen kunt wijzigen). U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt over deze cookies. Als u dit soort cookies blokkeert, bestaat wel de kans dat sommige delen van onze website niet werken.

  ●      Functionele cookies worden gebruikt om u bepaalde functies te bieden door uw keuzes en instellingen met betrekking tot onze diensten vast te leggen, uw voorkeuren een langere tijd te bewaren en u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website zodat wij u een betere ervaring op deze website kunnen bieden. Wij slaan functionele cookies alleen op uw apparaat op en gebruiken die als u daarmee instemt. Als u niet instemt met dit soort cookies, kunnen wij u bepaalde functies niet bieden.

   

  Niet-essentiële cookies: Wij gebruiken deze cookies alleen voor intern onderzoek naar hoe we onze website voor onze gebruikers kunnen verbeteren.  Met deze cookies wordt simpelweg beoordeeld hoe u als anonieme gebruiker met onze website communiceert (wat betekent dat de verzamelde gegevens u niet persoonlijk identificeren).

  Bovendien worden deze gegevens niet gedeeld met derden of gebruikt voor andere doeleinden.  De geanonimiseerde statistieken kunnen worden gedeeld met contractanten die werken aan communicatieprojecten in het kader van een contract met Axalta.  Het staat u echter vrij dit soort cookies te weigeren ofwel via de cookiebanner die u ziet wanneer u de site voor het eerst bezoekt, ofwel door de pagina met cookievoorkeuren te bezoeken.

  ●      Prestatiecookies worden gebruikt om zowel de prestaties van onze website als uw ervaring te verbeteren. Google Analytics verzamelt automatisch bepaalde gebruiks- en prestatiegegevens van onze websitegebruikers. De informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerde en anonieme informatie en wij krijgen van deze cookies nooit uw persoonlijke informatie.

  ●      Analytische cookies zorgen ervoor dat we het gebruik van de website kunnen analyseren en begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze cookies herkennen en verzamelen informatie over het aantal bezoekers, de pagina's die ze bekijken, hoe lang de pagina's worden bekeken en hoe bezoekers navigeren op onze website. Hierdoor kan de werking van onze website worden verbeterd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat bezoekers gemakkelijk vinden wat ze zoeken. Wij zullen alleen analytische cookies op uw apparaat opslaan en gebruiken als u daarmee instemt. Als u niet instemt met dit soort cookies, kunnen wij onze website niet verbeteren op basis van de informatie die we door uw bezoek ontvangen.

  ●      Targeting cookies en advertentiecookies houden surfgedrag bij en worden gebruikt om gerichte (op interesses gebaseerde) advertenties te leveren. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van advertentiecampagnes te meten. Ze worden meestal geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de websitebeheerder. Ze onthouden dat u een website hebt bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties, bijvoorbeeld met adverteerders.

  Cookies die wij gebruiken: Wij gebruiken de volgende "cookies" op onze website in verband met sommige hierboven beschreven functies.

  Cookienaam

  Levensduur

  Categorie

   Beschrijving

  __atuvc

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-site voor het delen van content via sociale media. Hiermee kan de gebruiker een bijgewerkte telling zien als hij/zij een pagina deelt en terugkeren naar de pagina voordat de cache van het aantal gedeelde items wordt bijgewerkt.

  __atvs

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie is gekoppeld aan de AddThis-widget voor het delen van content via sociale media die doorgaans is ingebouwd in websites zodat bezoekers content kunnen delen met een scala aan netwerk- en deelplatforms.

  ApplicationGatewayAffinity

  SESSIE

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt voor het onderhouden van gebruikerssessies. Deze cookie wordt geplaatst door deze website omdat deze draait op het cloudplatform Windows Azure draait. Hierdoor kan het webverkeer tijdens bepaalde delen van de website aan één server worden toegewezen.

  ApplicationGatewayAffinityCORS

  SESSIE

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt door de Windows Azure Application Gateway in aanvulling op ApplicationGatewayAffinity om een sticky sessie te behouden, zelfs bij cross-originverzoeken (informatie ontvangen van een bron met een andere domeinnaam).

  bpazaws52gukakzc__ctrl0_ctl75_uccaptcha

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie schakelt de Captcha-functie in voor formulieren.

  CookieConsentPolicy

  1 jaar

  Functionele cookie

  Dit is een Salesforce-cookie die wordt gebruikt om de toestemming van geautoriseerde gebruikers bij te houden.

  E-MAIL

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

  form_key

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

  LITE

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

  liveagent_oref

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

  liveagent_ptid

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

  liveagent_sid

  SESSIE

  Functionele cookie

  Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

  liveagent_vc

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookienaam is gekoppeld aan technologie van LiveAgent, die functies voor online chatten en klantondersteuning biedt.

  locationPathname

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om een website te bouwen en het URL-pad te identificeren.

  LSKey-c$CookieConsentPolicy

  1 jaar

  Functionele cookie

  Dit is een Salesforce-cookie die wordt gebruikt om de toestemming van geautoriseerde gebruikers bij te houden.

  mage-cache-storage

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

  mage-cache-storage-section-invalidation

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

  mage-messages

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie houdt foutmeldingen en andere meldingen bij die aan de gebruiker worden getoond, zoals het cookietoestemmingsbericht en verschillende foutmeldingen.

  private_content_version

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

  PRO

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

  recently_compared_product

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor gemakkelijk navigeren.

  recently_compared_product_previous

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie slaat product-ID's op van eerder vergeleken producten voor gemakkelijk navigeren.

  recently_viewed_product

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor gemakkelijk navigeren.

  recently_viewed_product_previous

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie slaat product-ID's op van recent bekeken producten voor gemakkelijk navigeren.

  section_data_ids

  SESSIE

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de cacheopslag van content in de browser te vergemakkelijken zodat pagina's sneller worden geladen.

  store

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie wordt vaak gebruikt voor het Magento eCommerce-platform. Deze cookie bepaalt het land van de bezoeker en stelt de voorkeurstaal in wanneer de bezoeker terugkomt.

  VERIFY

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie houdt uw status als aangemelde gebruiker bij.

  visid_incap_XXXXXX

  PERMANENT

  Functionele cookie

  Deze cookie koppelt bepaalde sessies aan een specifieke bezoeker (bezoeker die een specifieke computer vertegenwoordigt).

  __cf_bm

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie is nodig om CloudFlare Bot Management te ondersteunen. Als onderdeel van de botbeheerservice helpt deze cookie om inkomend verkeer te beheren dat voldoet aan criteria die zijn gekoppeld aan bots.

  ASP.NET_SessionId

  SESSIE

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie is een platform-sessiecookie voor algemene doeleinden en wordt gebruikt door sites die zijn geschreven met op Microsoft .NET gebaseerde technologieën om de server een geanonimiseerde gebruikerssessie in stand te laten houden.

  AWSALB

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie zorgt ervoor dat alle paginaweergaven voor hetzelfde bezoek (gebruikerssessie) naar hetzelfde eindpunt worden verzonden.

  AWSALBCORS

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie wordt beheerd door AWS en wordt gebruikt voor taakverdeling.

  did

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie wordt gebruikt voor apparaatidentificatie met het oog op bescherming tegen een aanval.

  did_compat

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Dit is een fallback-cookie voor anomaliedetectie op browsers. 

  incap_ses_*

  SESSIE

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie koppelt HTTP-verzoeken aan een bepaalde sessie (AKA-bezoek).

  JSESSIONID

  SESSIE

  Noodzakelijke cookie

  Dit is een platform-sessiecookie voor algemene doeleinden en wordt gebruikt door sites die in JSP zijn geschreven, meestal gebruikt om de server een anonieme gebruikerssessie in stand te laten houden.

  mage-cache-sessid

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  De waarde van deze cookie activeert het opschonen van de lokale cacheopslag.

  nlbi_XXXXXXX

  SESSIE

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie koppelt bepaalde sessies aan een specifieke bezoeker (bezoeker die een specifieke computer vertegenwoordigt).

  OptanonAlertBoxClosed

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie wordt ingesteld door websites die bepaalde versies van de nalevingsoplossing van de cookie-wetgeving van OneTrust gebruiken.  Het wordt geplaatst nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben gezien en in sommige gevallen alleen wanneer ze de melding actief sluiten.  Hierdoor kan de website het bericht niet meer dan één keer aan een gebruiker tonen. 

  OptanonConsent

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie wordt geplaatst door de nalevingsoplossing voor cookies van OneTrust. Het slaat informatie op over de categorieën cookies die de site gebruikt en of bezoekers toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Hierdoor kunnen website-eigenaren voorkomen dat cookies in elke categorie in de browser van de gebruiker worden geplaatst als er geen toestemming is gegeven.

  PHPSESSID

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Dit is een PHP-sessiecookie die is gekoppeld aan ingesloten content van dit domein.

  X-Magento-Vary

  PERMANENT

  Noodzakelijke cookie

  Deze cookie wordt door het Magento 2-systeem gebruikt om te markeren welke versie van een door een gebruiker aangevraagde pagina is gewijzigd.

  _ga

  PERMANENT

  Prestatiecookie

  Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics en wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als client-id.

  _gclxxxx

  PERMANENT

  Prestatiecookie

  Dit is een Google-cookie voor het bijhouden van conversies.

  _gid

  PERMANENT

  Prestatiecookie

  Dit is een Google Universal Analytics-cookie die een unieke ID registreert die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

  addcookie

  SESSIE

  Prestatiecookie

  Deze cookie voegt een specifieke cookie toe aan cookies.

  product_data_storage

  PERMANENT

  Prestatiecookie

  Deze cookie slaat de configuratie op van productgegevens met betrekking tot recent bekeken/vergeleken producten.

  Facebook Pixel

  SESSIE

  Doelgroepgerichte cookie

  Dit is een Facebook-cookie die gegevens verzamelt over de interesses van gebruikers via widgets zoals de 'Vind ik leuk'-knop die op veel websites te vinden is.  Deze cookie wordt gebruikt om gerichte reclame aan te bieden aan gebruikers die zijn aangemeld bij de diensten van Facebook.

  __atrfs

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Dit is een AddThis-cookie die wordt gebruikt om niet-persoonlijke informatie over het gedrag van de bezoeker en niet-persoonlijke bezoekersstatistieken te verzamelen.

  __cflb

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt door Cloudfare gebruikt voor taakverdeling.

  __uxq412__id.da1d

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken.

  __uxq412__ses.da1d

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de site gebruiken.

  _fbp

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren zoals realtime-biedingen van externe adverteerders.

  _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Dit is een Google Analytics-cookie die wordt gebruikt om een profiel op te stellen van uw interesses op basis van de browsegegevens die zij van u verzamelen.

  _gat_UA-

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Een variatie van de _gat-cookie die wordt ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager, zodat eigenaren van websites het gedrag van bezoekers kunnen volgen en de prestaties van de website kunnen meten.

  addthisCookie

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie is gekoppeld aan de 'deel'-knoppen waarmee een gebruiker een link van een bericht kan e-mailen of delen.

  TOESTEMMING

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Dit is een YouTube-cookie die gebruikersgegevens verzamelt via video's die zijn ingesloten in websites en die worden samengevoegd met profielgegevens van andere Google-services om gerichte advertenties te tonen aan webbezoekers op een groot aantal eigen en andere websites.

  DEVICE_INFO

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met ingesloten content bij te houden.

  GNWTracker

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie telt bezoeken aan persberichten en stuurt deze informatie terug naar de Newswire analytics van GlobeNewswire voor een overzicht van het aantal keren dat een persbericht is bekeken. Alle informatie die deze cookie verzamelt, is geaggregeerd en dus anoniem.

  IDE

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt door Doubleclick (Google) gebruikt om advertenties of retargeting aan te bieden.

  loc

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie slaat de geolocatie van de bezoeker op om de locatie van de deler vast te leggen.

  sp

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie is gekoppeld aan Eventbrite en wordt gebruikt om content te leveren die is afgestemd op de interesses van de eindgebruiker en om het maken van content te verbeteren. Deze cookie wordt ook gebruikt voor het boeken van evenementen.

  test_cookie

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Dit is een testcookie die door Google DoubleClick wordt gebruikt om te controleren of cookies kunnen worden ingesteld.

  uvc

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie houdt bij hoe vaak een gebruiker interactie heeft met AddThis.

  VISITOR_INFO1_LIVE

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt als unieke identificatie om het bekijken van video's bij te houden.

  wt_nbg_Q3

  SESSIE

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

  wt_rla

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

  wt3_eid

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

  wt3_sid

  SESSIE

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie ondersteunt de functie van Mapp Intelligence (Webtrekk) - een analyse- en marketingplatform.

  X-Salesforce-CHAT

  SESSIE

  Doelgroepgerichte cookie

  Salesforce gebruikt deze cookies om de gebruiker een live-chatfunctie te kunnen bieden.

  xtc

  PERMANENT

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt door AddThis dat het delen van content door de gebruiker via sociale media registreert.

  YSC

  SESSIE

  Doelgroepgerichte cookie

  Deze cookie wordt gebruikt door YouTube om input van gebruikers te onthouden en acties van een gebruiker te koppelen.

  De content van een cookie is beperkt tot een identificatienummer. Een naam, IP-adres of andere informatie over de ware identiteit wordt alleen verzameld mits noodzakelijk voor de werking van de functionele cookies (d.w.z. in verband met de inlogfunctie).

  Cookiebeheer en toestemming intrekken

  Wij vragen uw toestemming voor het gebruik van niet-essentiële cookies en andere trackingtechnologieën op deze website wanneer u de website voor het eerst bezoekt en als wij nieuwe cookies op de website plaatsen, tenzij dit essentiële cookies zijn. In dat geval is uw toestemming niet vereist. Wanneer u deze website bezoekt, verschijnt er een pop-up om u te informeren over ons gebruik van dergelijke cookies. U kunt hiervoor toestemming geven door op "Accepteren" te klikken of cookies weigeren (behalve noodzakelijke cookies) door op "Alleen essentiële cookies accepteren" te klikken.

  U kunt op elk moment uw toestemming voor de toekomst intrekken.

  Als u cookies weigert, zullen wij deze cookies niet op uw apparaat plaatsen, met uitzondering van essentiële cookies en een cookie om te onthouden dat u niet wilt dat er cookies worden geplaatst bij een bezoek aan onze website.

  Als u cookies hebt geaccepteerd maar deze in de toekomst wilt weigeren (uw toestemming intrekken), kunt u de cookies in uw websitebrowser verwijderen en dan verschijnt het cookievenster, inclusief de link naar de cookiebeheerder.

  Cookies en browserinstellingen. Cookies kunnen worden uitgeschakeld door de browserinstellingen van uw website zodanig te wijzigen dat cookies worden geweigerd. De procedure hiervoor hangt af van uw browser. Als u cookies weigert, accepteert uw browser geen nieuwe cookies en kunt u (afhankelijk van hoe geavanceerd uw browsersoftware is) op verschillende manieren beslissen of u elke nieuwe cookie accepteert. U kunt ook alle cookies verwijderen die zich al op uw apparaat bevinden. Als u dit doet, moet u mogelijk bepaalde voorkeuren handmatig aanpassen telkens wanneer u deze website bezoekt. In alle moderne browsers kunt u uw cookie-instellingen wijzigen, meestal door naar het menu 'opties' of 'voorkeuren' van uw browser te gaan. Gebruik de 'Help'-optie in uw browser voor meer details.

  ●      Cookie-instellingen in Internet Explorer

  ●      Cookie-instellingen in Microsoft Edge

  ●      Cookie-instellingen in Firefox

  ●      Cookie-instellingen in Chrome

  ●      Cookie-instellingen in Safari Web en iOS.

  Het blokkeren van alle cookies (inclusief noodzakelijke cookies) heeft een nadelige invloed op de bruikbaarheid van veel websites, inclusief de onze. Als u noodzakelijke cookies blokkeert, is het mogelijk dat u niet alle functies op deze website kunt gebruiken. U kunt ook cookies verwijderen die al op uw computer zijn opgeslagen. Het verwijderen van cookies kan echter een nadelige invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites, inclusief de onze.

  Ga voor meer informatie over cookies naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

   

  6. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHTEN

  Axalta slaat de door ons verzamelde persoonsgegevens voornamelijk op in de Verenigde Staten.  Om de wereldwijde activiteiten van Axalta te vergemakkelijken, kunnen wij en/of onze dienstverleners uw persoonsgegevens overdragen en openen vanuit locaties over de hele wereld.  Dit kan inhouden dat uw persoonsgegevens worden overgedragen naar een ander land dan het land waarin u woont.  We kunnen bijvoorbeeld een server in het buitenland gebruiken om gegevens op te slaan, die uw persoonsgegevens kunnen bevatten.  Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt door medewerkers of andere derden die voor ons werken, of door de vertegenwoordigers en medewerkers van onze moedermaatschappij, daaraan gelieerde bedrijven of andere dochterondernemingen.  Als we uw persoonsgegevens overdragen aan derde partijen in andere landen, doen we dat alleen wanneer de derde partij een adequaat beschermingsniveau biedt conform de wet en uitsluitend als dat noodzakelijk is voor het nakomen van onze verplichtingen of als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

  We ondernemen alle stappen die redelijkerwijs nodig zijn om te garanderen dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze privacyverklaring worden behandeld.  We delen persoonsgegevens alleen met derden die passende technische en organisatorische maatregelen treffen en die de bescherming van uw rechten garanderen zoals vereist door de op u van toepassing zijnde wetgeving.  We hebben de verschillende categorieën van derden met wie we uw persoonsgegevens kunnen delen beschreven in hoofdstuk 4 van deze privacyverklaring met de naam "Hoe we uw persoonsgegevens delen", en we kunnen ook wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens te delen met overheidsinstanties.

  Bent u bijvoorbeeld woonachtig in de EER, Australië, Brazilië of in China, dan zorgen we ervoor, als we uw persoonsgegevens overdragen buiten uw gebied, dat één van de volgende waarborgen wordt toegepast:

  • We dragen uw persoonsgegevens alleen over aan landen die worden geacht een passend beschermingsniveau te bieden ten aanzien van persoonsgegevens (in de EER wordt dat bijvoorbeeld bepaald door de Europese Commissie), of
  • We maken gebruik van specifieke, door de wet goedgekeurde contracten die persoonsgegevens dezelfde bescherming bieden als uw land, of
  • We zorgen voor een andere door de wet goedgekeurde bescherming die persoonsgegevens dezelfde bescherming biedt als uw land.

  We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan de volgende landen: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Colombia, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, de EER, Guatemala, Honduras, India, Indonesië, Japan, Maleisië, Mexico, Marokko, Nicaragua, Panama, de Filipijnen, Rusland, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Vietnam.

  Voor meer informatie over het overdragen van uw persoonsgegevens vanuit China naar een ander land, verwijzen wij u naar het onderstaande gedeelte "KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CHINA".

   

  7. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CALIFORNIË

  Dit gedeelte van deze privacyverklaring is van toepassing op ingezetenen van Californië.

  "Wettelijke categorieën" van persoonsgegevens

  Wij verzamelen de volgende "wettelijke categorieën" van persoonsgegevens:

  1. De wettelijke categorie van persoonsgegevens.
  2. Voorbeelden van de soorten persoonsgegevens die onder elke wettelijke categorie vallen.
  3. De bron van waaruit uw persoonsgegevens worden verzameld.
  4. Het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor elke wettelijke categorie en
  5. De zakelijke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens delen en met wie.

  We hebben deze categorieën aan het einde van deze privacyverklaring opgenomen in de tabel m.b.t. persoonsgegevens.

  Rechten van ingezetenen van Californië

  Wat betreft alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, heeft u de rechten en keuzes zoals beschreven in hoofdstuk 11 van deze privacyverklaring met de naam Uw rechten en keuzes. Elk verzoek dat u indient, wordt door ons ingewilligd mits het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

  Privacyrechten in Californië krachtens de Californische Shine the Light Act

  Krachtens de Californische 'Shine the Light Act' (Cal. Civ. Code § 1798.83) heeft iedere ingezetene van Californië die ons bepaalde persoonsgegevens verstrekt bij het verkrijgen van producten of diensten voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden het recht kosteloos een lijst op te vragen en te verkrijgen van de categorieën persoonsgegevens die tijdens het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar aan derden zijn verstrekt voor de eigen direct-marketingdoeleinden van die derden, evenals een lijst van de categorieën derden aan wie wij die gegevens hebben verstrekt. Dergelijke verzoeken kunnen eenmaal per kalenderjaar worden ingediend voor informatie over delen met derden in het voorgaande kalenderjaar. Ingezetenen van Californië die een dergelijk verzoek willen indienen, kunnen dat schriftelijk doen via CAPrivacy@axalta.com of via ons webformulier voor rechten van ingezetenen van Californië. Uit het verzoek moet blijken dat de aanvrager ingezetene van Californië is en er moet een huidig adres in Californië worden verstrekt.  

  Do Not Track-signalen

  Via uw browserinstellingen kunt u mogelijk automatisch een "Do Not Track"-signaal doorgeven aan online diensten die u bezoekt. Er bestaat echter geen consensus binnen de sector over wat "Do Not Track" in deze context betekent. Zoals veel online diensten wijzigen we momenteel onze procedures niet wanneer we een "Do Not Track"-signaal ontvangen van de browser van een bezoeker. We reageren echter wel op het Global Privacy Control-signaal voor ingezetenen van Californië die willen afzien van de 'verkoop' van hun persoonsgegevens.

   

  8. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN NEVADA

  De wet van Nevada biedt inwoners de mogelijkheid af te zien van de verkoop van bepaalde persoonsgegevens, zogenaamde 'gedekte informatie'. We verkopen geen gedekte informatie zoals gedefinieerd in de wet van Nevada en zijn niet voornemens dat te veranderen.

   

  9. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN CHINA

  Voor het verwerken van persoonsgegevens die vallen onder de Personal Information Protection Law van de Volksrepubliek China (de “PIPL”) kunnen we ons beroepen op de volgende juridische grondslagen krachtens de PIPL om uw persoonsgegevens te verwerken:

  • Contracten.  Wanneer we het contract moeten uitvoeren dat we op het punt staan met u aan te gaan of zijn aangegaan, waaronder voor aankopen, orders of diensten.
  • Vrijwillige openbaarmaking.  Voor het gebruik van door u verstrekte persoonsgegevens of andere persoonsgegevens die rechtmatig zijn verstrekt, binnen een redelijke marge.
  • Toestemming.  Wanneer wij uw toestemming hebben verkregen, als dat is vereist.

  Hoewel het zelden voorkomt, kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken in de volgende situaties:

  • Noodgevallen.  Als reactie op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid of wanneer noodzakelijk om het leven, de gezondheid en de eigendommen van natuurlijke personen in noodsituaties te beschermen.
  • Algemeen belang.  Het verzorgen van nieuwsberichten, toezicht op de publieke opinie en andere handelingen in het algemeen belang, binnen een redelijke marge.
  • Strafrechtelijke veroordelingen.  Waar nodig voor het verwerken van gegevens over strafrechtelijke veroordelingen, zoals toegestaan door de toepasselijke lokale wetgeving.
  • Wet- en regelgeving.  Andere omstandigheden zoals voorzien in de wet- en regelgeving.

  Privacyrechten

  Wat betreft alle persoonsgegevens die wij over u verzamelen, heeft u de rechten en keuzes zoals hierboven beschreven in hoofdstuk 11 van deze privacyverklaring met de naam Uw rechten en keuzes. Elk verzoek dat u indient, wordt door ons ingewilligd mits het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  U kunt ook een gemachtigde aanwijzen om namens u een verzoek in te dienen.

  Internationale gegevensoverdrachten

  Wanneer we uw persoonsgegevens overdragen aan een land buiten China, gebruiken we wettige mechanismen voor grensoverschrijdende overdracht om uw persoonsgegevens over te dragen en treffen we de nodige maatregelen om te zorgen dat buitenlandse ontvangers het beschermingsniveau kunnen bieden dat is vereist conform de toepasselijke Chinese wetten.  U begrijpt dat uw persoonsgegevens kunnen worden geëxporteerd naar de volgende landen/regio's buiten China voor de aangegeven doeleinden.  U gaat akkoord met deze grensoverschrijdende overdracht, anders kunnen we uw relatie met Axalta mogelijk niet voortzetten.

  Ontvanger

  Zie hoofdstuk 4

  Ontvangend land/Ontvangende regio

  Zie hoofdstuk 4

  Soorten persoonsgegevens

  Zie hoofdstuk 2

  Doeleinden

  Zie hoofdstuk 2

  Overdrachtmethode

  Zie hoofdstuk 6

  Bewaartermijn

  Zie hoofdstuk 12

  Privacyverklaring ontvanger

  Verstrekt waar en wanneer wettelijk vereist

   

   

   

  10. KENNISGEVING AAN INGEZETENEN VAN MEXICO

  Identiteit van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het beheer van persoonsgegevens: Axalta Coating Systems México, S. de R.L. de C.V.

  Adres: Avenida Industria Eléctrica número 10, Colonia Industrial Barrientos, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54015, Estado de México, México

  Contactinformatie:

  E-mail: PrivacidadAXALTA@axaltacs.com

  Telefoonnr.: 53.66.46.00 van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

  Hoe kunt u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet (of bezwaar) uitoefenen? U of uw wettelijke vertegenwoordiger kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet uitoefenen en uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken door een e-mail te sturen naar onze afdeling Bescherming persoonsgegevens via PrivacidadAXALTA@axalta.com.  U kunt ook van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur (Mexico Central Time) bellen naar 53.66.46.00. We staan u graag te woord. Op verzoek verstrekken we u een "Aanvraagformulier voor het uitoefenen van rechten door rechthebbenden".

  Opdat onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens gevolg kan geven aan uw verzoek, moet u of uw wettelijke vertegenwoordiger uw identiteit op de juiste manier aantonen. Daarvoor moet u alle op het formulier aangegeven velden invullen, en het formulier dient vergezeld te zijn van een kopie van één van de daarin vermelde huidige officiële legitimatiemogelijkheden.

  Mocht de verstrekte informatie onjuist of onvoldoende zijn of als het betreffende legitimatiedocument niet is bijgevoegd, kan onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens u binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van het verzoek vragen de ontbrekende informatie of documenten te verstrekken die nodig zijn voor het verwerken ervan. U heeft tien (10) werkdagen de tijd om aan het verzoek te voldoen, gerekend vanaf de dag na ontvangst van het verzoek. Als er binnen deze termijn geen antwoord is ontvangen, wordt uw verzoek geacht niet te zijn ingediend.

  Onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens stelt u binnen een termijn van maximaal twintig (20) werkdagen vanaf de datum van ontvangst van het verzoek in kennis van de genomen beslissing, zodat deze in voorkomend geval binnen vijftien (15) werkdagen na mededeling van het antwoord van kracht wordt.

  Opties en hoe u het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens kunt beperken. U kunt het gebruik of de openbaarmaking van uw persoonsgegevens beperken door een verzoek te sturen naar onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens via PrivacidadAXALTA@axalta.com. Voor de vereisten om uw identiteit te bewijzen evenals de procedure om aan uw verzoek te voldoen, gelden dezelfde in het vorige hoofdstuk aangegeven criteria. Als uw verzoek adequaat is, zal onze afdeling Bescherming Persoonsgegevens het registreren op de eigen uitsluitingenlijst van Axalta.

  Autoriteiten. U heeft het recht contact op te nemen met het National Institute of Transparency Access to Information and Protection of Personal Data (INAI) om een geschil in verband met uw recht op bescherming van persoonsgegevens kenbaar te maken.

   

  11. UW RECHTEN EN KEUZES

  Onder bepaalde omstandigheden heeft u rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming wat betreft uw persoonsgegevens.  U heeft het recht:

  Te weten welke persoonsgegevens we hebben.  U kunt het recht hebben te weten welke persoonsgegevens over u worden verzameld, of deze openbaar worden gemaakt en aan wie.  U heeft ook het recht ons uitleg te vragen over de regels en het beleid inzake het verwerken van persoonsgegevens.

  Toegang tot uw persoonsgegevens.  U kunt toegang vragen tot uw persoonsgegevens.  U ontvangt dan een kopie van de door ons over u bewaarde persoonsgegevens zodat u kunt controleren of we die rechtmatig verwerken.  U kunt redelijkerwijs toegang krijgen tot uw persoonsgegevens door contact op te nemen met de Privacy Office van de Global Axalta Group. We kunnen u om specifieke informatie vragen zodat we uw identiteit en recht op toegang kunnen bevestigen en u de persoonsgegevens die wij over u hebben kunnen vinden aan u verstrekken.

  Uw recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren is niet onvoorwaardelijk.  Er zijn situaties waarin de toepasselijke wetgeving of wettelijke vereisten ons toestaan of verplichten om te weigeren sommige of alle persoonsgegevens die wij over u bewaren te verstrekken.  Bovendien kunnen de persoonsgegevens zijn vernietigd, gewist of geanonimiseerd.  Als wij u geen toegang tot uw persoonsgegevens kunnen geven, delen we u de reden daarvan mee met inachtneming van eventuele wettelijke of reglementaire beperkingen.

  Uw persoonsgegevens wijzigen of bijwerken  We streven ernaar dat de persoonsgegevens waarover we beschikken nauwkeurig, actueel en volledig zijn.  Als u van mening bent dat de persoonsgegevens over u onjuist, onvolledig of verouderd zijn, kunt u verzoeken om herziening of correctie van die gegevens.  We zullen redelijke inspanningen leveren om de gegevens te herzien en, zo nodig, redelijke inspanningen leveren om agenten, dienstverleners of andere derden die onjuiste informatie hebben ontvangen hiervan op de hoogte te stellen, zodat de gegevens in hun bezit ook kunnen worden gecorrigeerd of bijgewerkt.  We behouden ons echter het recht voor om persoonsgegevens die wij nauwkeurig achten of die noodzakelijk zijn voor onze administratie, niet te wijzigen.

  Uw persoonsgegevens laten wissen.  U kunt ons vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen als er voor ons geen wettelijke reden is die te blijven gebruiken.  U heeft ook het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer u met succes uw recht op bezwaar tegen het verwerken heeft uitgeoefend (zie hieronder), wanneer we uw gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of wanneer we verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen om aan de wet te voldoen.  Houd er rekening mee dat we uw verzoek tot wissen niet altijd kunnen inwilligen om specifieke juridische redenen, die we u, mits van toepassing, meedelen na de ontvangst van uw verzoek.

  Bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt in bepaalde omstandigheden het recht hebben bezwaar te maken tegen het verwerken van uw gegevens door ons.  Dit recht is van toepassing als we uw persoonsgegevens verwerken op basis van een legitiem belang (of dat van een derde), dat u kunt aanvechten als u van mening bent dat het uw fundamentele rechten en vrijheden aantast.  U heeft tevens het recht bezwaar te maken als we uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden.  In sommige gevallen kunnen we echter aantonen dat we een dwingende juridische grondslag hebben om uw gegevens te verwerken of wettelijke verplichtingen die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheden.

  Gegevensportabiliteit:  U kunt verzoeken dat we uw persoonsgegevens overdragen aan u of aan een derde partij.  Wij verstrekken u, of een door u gekozen derde, vervolgens uw informatie in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar bestandsformaat.  Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of als we de informatie hebben gebruikt om een met u aangegaan contract uit te voeren.

  Afmelden voor verkoop/marketing: Axalta biedt u veel opties met betrekking tot het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Door contact op te nemen met Axalta kunt u zich afmelden voor het ontvangen van toekomstige elektronische marketingberichten van Axalta en verzoeken dat we uw persoonsgegevens niet delen met niet-gelieerde derden voor hun marketingdoeleinden.

  Let er tevens op dat wanneer u zich afmeldt voor het ontvangen van aan marketing gerelateerde berichten van de Global Axalta Group, wij u nog steeds belangrijke administratieve berichten kunnen sturen en dat u zich daarvoor niet kunt afmelden.

  Als u het gebruik van Axalta van eerder door u verstrekte persoonsgegevens wilt controleren, corrigeren, bijwerken, tegenhouden, verwijderen of anderszins beperken, neem dan contact op met ons via de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

  Geen discriminatie, stimulansen: Bedrijven mogen mensen die hun privacyrechten uitoefenen niet discrimineren. Er kan sprake zijn van discriminatie als een bedrijf goederen of diensten weigert te leveren of een ander niveau of een andere kwaliteit levert, of andere prijzen of tarieven hanteert (of suggereert te zullen hanteren) of sancties oplegt aan ingezetenen die hun privacyrechten uitoefenen, mits dit in redelijke mate verband houdt met de waarde die iemands gegevens hebben voor het bedrijf.

  Het verwerken beperken: Volgens de wetgeving van uw land kunt u ons vragen het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken: (a) wanneer u wilt dat we de juistheid van de gegevens vaststellen (b) wanneer ons gebruik van de gegevens onwettig is, maar u niet wilt dat we ze wissen (c) wanneer u wilt dat we de gegevens bewaren, ook al hebben we ze niet meer nodig, omdat u ze nodig heeft om rechtsvorderingen te kunnen instellen, uit te oefenen of te verdedigen of (d) wanneer u bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van uw gegevens maar moeten nagaan of we een dwingende juridische grondslag hebben om ze te gebruiken.

  Het verwerken van gevoelige informatie beperken: U kunt het recht hebben ons te vragen onze verwerking van uw gevoelige persoonsgegevens te beperken tot wat noodzakelijk is voor onze relatie met u.  Hoewel Axalta het verwerken van uw gevoelige persoonsgegevens te allen tijde beperkt tot wat strikt noodzakelijk is, staat het u vrij contact op te nemen met ons via de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.

  Het recht een klacht in te dienen: U heeft het recht contact met ons op te nemen over onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens, en u kunt dit doen via één van de methoden die staan vermeld in hoofdstuk 14 "Contact" hieronder.  We beoordelen uw klacht en nemen contact met u op mochten we meer informatie nodig hebben om tot een oplossing te komen.  Bovendien heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met een overheidsinstantie als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens niet hebben verwerkt conform de wetten en beginselen die in uw thuisland gelden.  Als u een klacht wilt indienen bij een autoriteit, kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw land, waaronder, maar niet beperkt tot: Canada: Office of the Privacy Commissioner of Canada of de Privacy Commissioner van uw provincie of regio. Australië: de Australische Privacy Commissioner. Brazilië: de National Data Protection Authority. De EER: de toezichthoudende autoriteit van uw land. China: de Cyberspace Administration of China.

  Rechten in verschillende landen:  Afhankelijk van waar u woont, kunt u de volgende aanvullende rechten hebben:

  • Overdracht: In Brazilië, China of in de EER kunt u ons vragen uw persoonsgegevens aan u of aan een derde partij over te dragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt machinaal leesbaar bestandsformaat.  Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons in eerste instantie toestemming heeft gegeven deze te gebruiken of als we de informatie hebben gebruikt om een met u aangegaan contract uit te voeren.
  • Tussenkomst in geautomatiseerde besluitvorming: In Brazilië, China of in de EER kunt u een verzoek indienen voor een menselijke beoordeling van een geautomatiseerd besluit dat uw belangen aantast, waaronder besluiten die zijn bedoeld voor het vaststellen van uw persoonlijke, professionele, consumenten- en kredietprofiel of aspecten van uw persoonlijkheid.  U kunt ook het recht hebben ons te vragen het geautomatiseerde besluitvormingsproces toe te lichten. 
  • Anonimiseren: Als u in Brazilië woont en van mening bent dat wij krachtens de wet onnodige of buitensporig veel persoonsgegevens over u verwerken, kunt u ons vragen die te anonimiseren, te blokkeren of te verwijderen. 
  • Afmelden van gegevensverzameling: Klanten in India en China kunnen zich afmelden voor het verzamelen van persoonsgegevens door contact met ons op te nemen via de onderstaande contactgegevens.  Als u kiest voor het afmelden van gegevensverzameling, is het echter mogelijk dat we niet in staat zijn u de gevraagde ondersteuning of diensten te verlenen of u producten, diensten of ondersteuning te blijven leveren.

  Een verzoek indienen:  Als u een verzoek wilt indienen, neem dan contact met ons op via de informatie in hoofdstuk 14 "Contact" van deze privacyverklaring.  Vermeld uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en het specifieke soort verzoek dat u wilt indienen (een verzoek om informatie, tot wissen, afmelden voor verkoop, etc.)  Als u wilt dat een gemachtigde agent of advocaat namens u een verzoek indient, vragen we u een schriftelijke bevestiging van het feit dat u de agent of advocaat heeft aangewezen zoals beschreven in het gedeelte "Uw identiteit verifiëren" hieronder. Vervolgens verifiëren we de identiteit van de agent of advocaat.

  Reageren op verzoeken: Uw verzoek wordt beoordeeld om te bepalen of het voldoet aan de wettelijke en reglementaire vereisten en geen risico inhoudt waardoor onze overige gegevens minder veilig zijn of worden gewijzigd.  Als we uw verzoek deels niet kunnen inwilligen, laten we u dat in ons antwoord weten evenals de reden(en) waarom.

  Uw identiteit verifiëren: Om u en uw informatie te beschermen, kunnen we u vragen bepaalde informatie te bevestigen voordat we uw verzoek inwilligen.  Als u bijvoorbeeld een verzoek indient, vragen we u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer te bevestigen.  Voor bepaalde verzoeken maken we gebruik van een combinatie van uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode, adres en/of geboortedatum om uw identiteit te verifiëren zodat we uw gegevens kunnen beschermen.  Als u een gemachtigde of advocaat aanwijst om namens u een verzoek in te dienen, kunnen we u vragen uw identiteit te verifiëren en ons de identiteit en contactgegevens van de gemachtigde of advocaat te verstrekken.

   

  12. HOE LANG WE UW INFORMATIE BEWAREN

  Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, bewaren we uw persoonsgegevens (1) zolang nodig voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verkregen en conform deze privacyverklaring of (2) omdat we een andere juridische grondslag hebben om de gegevens te bewaren na de periode waarin die nodig waren voor het oorspronkelijke doel.  Mits toegestaan door de lokale wetgeving en wanneer de juridische grondslag voor het verwerken van die gegevens uitsluitend is gebaseerd op toestemming, verwijderen we de persoonsgegevens als die toestemming wordt ingetrokken.

   

  13. VEILIGHEID VOOR ALLES

  We zijn ons bewust van het belang van de veiligheid van uw persoonsgegevens.  We beschermen uw gegevens door veiligheidsmaatregelen te treffen, waaronder fysieke, administratieve en technische waarborgen om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking of wijzigingen van uw informatie te beperken.

  Hoewel we veiligheidstechnologieën en -procedures toepassen om uw persoonsgegevens te beschermen, is geen enkel systeem gegarandeerd 100% veilig.  We kunnen de veiligheid van de door u aan ons verstrekte informatie dan ook niet garanderen of waarborgen.  Uw gebruik van Axalta-diensten en het verstrekken van uw informatie aan ons is op eigen risico.

   

  14. CONTACT MET ONS OPNEMEN

  Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u als volgt contact met ons opnemen:

  E-mail: Data-Privacy@axalta.com

  Telefoonnr.:  1-(855)-547-1461

  Adres:  50 Applied Bank Blvd STE 204, Glen Mills, PA 19342

  Ingezetenen van Californië kunnen contact met ons opnemen via: CAPrivacy@axalta.com

  Ingezetenen van Zuid-Afrika kunnen contact met ons opnemen via:

  Hannes Kloppers, The Axalta Group South Africa (Pty) Ltd, 121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, South Africa

  Telefoonnr. +27 10 592 1768.

  Ingezetenen van Turkije kunnen contact met ons opnemen via:

  Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Türkiye,

  Telefoonnr. +90 262 674 00 00.

  Ingezetenen van Brazilië kunnen contact met ons opnemen via: dpo-data-protection-officer@axalta.com.

  TABEL M.B.T. PERSOONSGEGEVENS

  We verzamelen de persoonsgegevens van klanten zoals hierboven beschreven voor de volgende zakelijke doeleinden, mits toegestaan onder de toepasselijke wetgeving.  We kunnen uw persoonsgegevens rechtstreeks verkrijgen van uzelf, van partners, contractanten, consultants, leveranciers, derden (via antecedentenonderzoek), distributeurs, klanten, van aan ons gelieerde bedrijven of van andere personen en bedrijven, evenals uit openbare gegevensbronnen zoals bureaus voor consumentenrapportage of van recruiters of talentenbureaus.  Soms verzamelen we met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

  Wettelijke categorie

  Voorbeelden van soorten verzamelde gegevens

  Bronnen

  Doeleinden voor verzamelen en gebruik

  Delen met derden

  A. Identificatoren.

  Echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificator, online identificator, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere vergelijkbare identificatoren.

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Automatisch van uw apparaten

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Aankoopregistratie

  ·  Garantie

  ·  Communicatie via de website

  ·  Promoties

  ·  Blogs en forums

  ·  Evenementen en marktonderzoek

  ·  Dienstverleners

  ·  Zakelijke partners

  ·  Reclamenetwerken

  ·  Promotionele reclamebedrijven

  B. Categorieën persoonsgegevens die zijn opgenomen in het California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)).

  Naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoort-, rijbewijs- of identiteitskaartnummer, verzekeringspolisnummer, opleiding, werk, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debetkaartnummer of andere financiële informatie, medische informatie of informatie over de ziektekostenverzekering.

  Sommige persoonsgegevens uit deze categorie kunnen overlappen met andere categorieën.

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Aankoopregistratie

  ·  Garantie

  ·  Communicatie via de website

  ·  Promoties

  ·  Blogs en forums

  ·  Evenementen en marktonderzoek

  ·  Dienstverleners

  ·  Zakelijke partners

  ·  Reclamenetwerken

  ·  Promotionele reclamebedrijven

  C. Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving.

  Leeftijd (40 jaar en ouder), ras, huidskleur, afkomst, oorspronkelijke herkomst, nationaliteit, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische gesteldheid, fysieke of mentale beperking, geslacht (inclusief gender, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en gerelateerde medische aandoeningen), seksuele geaardheid, veteranen- of militaire status, genetische informatie (waaronder erfelijke genetische informatie).

   

  Niet verzameld

  Niet verzameld

  N.v.t.

  D. Commerciële informatie

  Gegevens over persoonlijke eigendommen, aangekochte, verkregen of overwogen producten of diensten of andere aankoop- of verbruiksgeschiedenis of -tendensen.

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Automatisch van uw apparaten

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Aankoopregistratie

  ·  Garantie

  ·  Promoties

  ·  Evenementen en marktonderzoek

  ·  B2B-klanten

  ·  Zakelijke partners

   

   

  E. Biometrische informatie

  Genetische, fysiologische, gedragsmatige en biologische kenmerken of activiteitspatronen die worden gebruikt voor een sjabloon of om een andere identificator of identificerende gegevens te achterhalen, zoals vingerafdrukken, gezichts- en stemafdrukken, iris- of netvliesscans, toetsaanslagen, looppatronen of andere fysieke patronen en gegevens over slaap, gezondheid of beweging.

  Niet verzameld

  Niet verzameld

  N.v.t.

  F. Internet of andere vergelijkbare netwerkactiviteiten.

  Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, app of advertentie.

  ·  Automatisch van uw apparaten

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Aankoopregistratie

  ·  Garantie

  ·  Communicatie via de website

   

  ·       Dienstverleners

  G. Locatiegegevens

  Fysieke locatie of bewegingen

  Niet verzameld

  Niet verzameld

  N.v.t.

  H. Zintuiglijke gegevens

  Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of vergelijkbare informatie.

  Niet verzameld

  Niet verzameld

  N.v.t.

  I. Beroepsmatige of werkgerelateerde informatie.

  Huidige baan, arbeidsverleden of prestatiebeoordelingen.

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Communicatie via de website

  ·  Promoties

  ·  Evenementen en marktonderzoek

  ·       Dienstverleners

  J. Niet-openbare informatie over genoten onderwijs (volgens de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))

  Onderwijsgegevens die rechtstreeks betrekking hebben op een student en die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of een partij die namens de instelling optreedt, zoals punten, puntenlijsten, klassenlijsten, roosters van studenten, identificatiecodes van studenten, financiële gegevens van studenten of disciplinaire gegevens over studenten.

  Niet verzameld

  Niet verzameld

  N.v.t.

  K. Gevolgtrekkingen uit andere persoonsgegevens

  Een profiel dat iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, houding, intelligentie, vaardigheden en competenties weergeeft.

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Automatisch van uw apparaten

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

  ·  Communicatie via de website

  ·  Evenementen en marktonderzoek

  N.v.t.

  L. Gevoelige persoonsgegevens zoals gedefinieerd in § 1798.140(ae) van de California Privacy Rights Act

  Burgerservicenummer, rijbewijsnummer, identiteitskaartnummer, paspoortnummer, exacte locatie, ras of etnische afkomst, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- en genetische gegevens, biometrische gegevens, informatie over iemands seksleven of seksuele geaardheid, inloggegevens van een consumentenaccount, rekening-, betaalkaart- of creditcardnummer in combinatie met een verplichte beveiligings- of toegangscode, wachtwoord of informatie die toegang geeft tot een account, de inhoud van post, e-mails en sms-berichten wanneer het bedrijf niet de beoogde ontvanger is. 

  ·  Rechtstreeks van uzelf

  ·  Van derden

  ·  Orders en verzoeken/aanvragen

   

  N.v.t.

  We kunnen tevens informatie verzamelen om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving of aan wettelijke verzoeken.

  Desactivar

  Analyse Cookies

   

  Het analysesysteem van Axalta gebruikt cookies om informatie te verzamelen over bezoekersactiviteit op de websites en andere online diensten van Axalta. De verzamelde gegevens worden verzonden naar Webtrekk en/of Google Analytics, onze partners in analytics, voor analyse en rapportage. Axalta gebruikt deze informatie om zijn diensten aan zijn gebruikers te verbeteren. De gegevens worden alleen in verzamelde vorm gebruikt. Meer details zijn hier te vinden

  Global Privacy Statements

  Última actualización:   noviembre del 2023

  Axalta Coating Systems, LLC y sus filiales en todo el mundo (colectivamente, “Grupo Global Axalta”, “Axalta” o “nosotros”) respetan su privacidad.

  Esta Declaración de privacidad global (“Declaración de privacidad”) describe los tipos de información personal (“Información personal”) que podríamos recopilar, los propósitos para los que podríamos recopilar esa Información personal, las partes con las que podríamos compartirla y las medidas que tomamos para proteger la seguridad de los datos. También le informa sobre sus derechos y opciones con respecto a su Información personal y cómo puede comunicarse con nosotros con respecto a nuestras prácticas de privacidad.  Esta Declaración de privacidad se suma a cualquier otra política, declaración o aviso de privacidad que podríamos proporcionar en ocasiones específicas en las que recopilemos o procesemos información sobre usted. Esta Declaración de privacidad está destinada a complementar otras políticas, declaraciones o avisos, y no pretende anularlos, a menos que se indique de forma explícita en el presente documento.

  Nuestras prácticas de privacidad podrían variar entre los países en los que operamos para reflejar prácticas locales y requisitos legales. Si se postula a un trabajo a través de nuestro sitio web, la Información personal que proporcione podría regirse por un aviso de privacidad separado.

   

  1. ACERCA DE ESTA DECLARACIÓN

  Información alcanzada por esta declaración:  esta declaración abarca la Información personal que recopilamos cuando interactúa con la marca del Grupo Global Axalta en línea y sin conexión.  Esto incluye información recopilada a través de nuestros sitios web, servicios de wifi o tecnologías similares proporcionados por Axalta, páginas de la marca en plataformas de terceros (por ejemplo, servicios de redes sociales) aplicaciones móviles, e información recopilada a través de nuestras campañas de marketing directo u otras comunicaciones, así como la que envía cuando compra nuestros productos, se suscribe a nuestras noticias y ofertas, ingresa a una de nuestras promociones o se comunica con el servicio de asistencia al cliente.   

  Información no alcanzada por esta declaración: esta Declaración de privacidad no abarca, y no somos responsables de, la privacidad, la información u otras prácticas de terceros, incluido cualquier tercero que opere un sitio al cual el sitio web contenga un enlace. La inclusión de un enlace en el sitio web no implica la aprobación del sitio vinculado por parte del Grupo Global Axalta.

  Modificaciones de la presente declaración:  si realizamos un cambio en esta declaración, pondremos a disposición las versiones anteriores previa solicitud.  Si realizamos cambios importantes en esta declaración, le notificaremos mediante un aviso en este sitio o por correo electrónico (enviado a la dirección de correo electrónico que se especifique en su cuenta).  Cuando las leyes de protección de datos vigentes nos lo exijan, también solicitaremos su consentimiento para cualquier cambio sustancial que afecte la forma en que utilizamos su Información personal.  Le recomendamos que revise esta página de forma periódica para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.

   

  2. INFORMACIÓN PERSONAL QUE RECOPILAMOS Y UTILIZAMOS

  Información que recibimos directamente de usted

  Recopilamos Información personal cuando participa en diversos servicios u oportunidades que proporcionamos, por ejemplo:

  • Pedidos y solicitudes: recopilamos Información personal cuando realiza un pedido de producto o servicio, o envía una solicitud.
  • Comunicaciones del sitio web: recopilamos Información personal cuando se registra para suscripciones, foros de tecnología u otras comunicaciones a través del sitio web.
  • Promociones: recopilamos Información personal cuando participa en un concurso, una promoción, un sorteo, una encuesta u otra promoción.
  • Blogs y foros: recopilamos Información personal cuando participa en un blog o un foro.
  • Eventos e investigación de mercado: recopilamos Información personal cuando realizamos una investigación de mercado o lo conocemos en usted en una feria comercial u otro evento.

  Cuando necesitamos recopilar su Información personal por ley, o según los términos de un contrato que tenemos con usted, y usted no proporciona esa información cuando se solicita, es posible que no podamos cumplir con el contrato que tenemos o queremos tener con usted (por ejemplo, para proporcionarle nuestros productos o servicios).  En este caso, es posible que tengamos que cancelar el contrato y notificarle según corresponda.

  Información que recibimos de terceros

  Podemos recopilar información sobre usted de otras empresas y organizaciones, incluidas las bases de datos públicas, las plataformas de redes sociales, nuestros socios de marketing o diversas organizaciones de compra independientes.

  Información disponible de forma pública

  También podemos recopilar información que esté disponible de forma pública.  Por ejemplo, podríamos recopilar información pública sobre usted cuando interactúa con nosotros a través de las redes sociales.  Cuando recopilamos información adicional sobre usted, podemos corregir información inexacta, mejorar la seguridad de sus operaciones y, si la ley local lo permite, proporcionarle recomendaciones de productos y ofertas especiales que tengan más probabilidades de interesarle.

  Información que recopilamos de forma automática

  Cada vez que visite el Grupo Global Axalta o interactúe con sus servicios, o con cualquier tercero anunciante o proveedor de servicios, podríamos utilizar diversas tecnologías que recopilan información de forma automática o pasiva acerca de su actividad en línea.  Esta información se puede recopilar de las siguientes maneras:

  • A través de su navegador: la mayoría de los navegadores recopilan cierta información, como su dirección de control de acceso a medios (MAC, del inglés Media Access Control), el tipo de computadora que usa (Windows o Macintosh), su resolución de pantalla, dirección IP, versión de sistema operativo y tipo y versión de navegador de Internet. Su “Dirección IP” es un número que se asigna de forma automática a la computadora que utiliza su proveedor de servicios de Internet.  La dirección IP se identifica y registra de forma automática en los archivos de registro del servidor del Grupo Global Axalta cada vez que un usuario visita el sitio web, junto con la hora de la visita y las páginas que se visitaron. La recopilación de Direcciones IP es una práctica común en Internet y muchos sitios web la realizan de forma automática. El Grupo Global Axalta utiliza Direcciones IP para ciertos fines, como los de calcular los niveles de uso del sitio web, ayudar a diagnosticar problemas del servidor, administrar el sitio web y presentar contenido adaptado a su país. También podemos usar y divulgar Direcciones IP para todos los fines por los que utilizamos y divulgamos otro tipo de Información personal.
  • A través de las cookies: las cookies permiten que un servidor web transfiera datos a una computadora para fines de mantenimiento de registros y otros propósitos. Utilizamos cookies y otras tecnologías para, entre otras cosas, brindarle un mejor servicio con información más personalizada, facilitar el acceso continuo al sitio web y su uso, y proporcionarle marketing personalizado. Si no desea que las cookies recopilen su información, hay un procedimiento en la mayoría de los navegadores que le permite rechazar el uso de cookies. Es posible que algunas funciones del sitio web no funcionen correctamente si rechaza el uso de cookies. Para obtener más información sobre las cookies, visite http://www.allaboutcookies.org/.
  • A través de etiquetas de píxel, balizas web, GIF transparentes u otras tecnologías similares: estas se pueden utilizar en algunas páginas de sitios web o en mensajes de correo electrónico con formato HTML para, entre otras cosas, realizar un seguimiento de las acciones de los usuarios del sitio web y los destinatarios del correo electrónico, medir el éxito de las campañas de marketing del Grupo Global Axalta y recopilar estadísticas sobre el uso del sitio web y las tasas de respuesta.
  • De usted: esta información, como su ubicación, además de otro tipo de información, como su medio de comunicación preferido, se recopila cuando usted la proporciona de manera voluntaria.

  Información combinada

  Para los fines establecidos en esta Declaración de privacidad, podríamos combinar la Información personal que recopilamos sobre usted con la Información personal que proporciona al Grupo Global Axalta a través de otras fuentes, como los registros de productos, las consultas o los eventos de marketing. Utilizaremos la Información personal combinada de acuerdo con esta Declaración de privacidad, a menos que se indique expresamente lo contrario.

   

  Otras maneras en que utilizamos la información que recopilamos

   

  Además de los usos que identificamos con anterioridad, podríamos utilizar Información personal para los siguientes propósitos:

  Prospección comercial: explorar o iniciar la búsqueda de posibles clientes y proveedores, lo que incluye lo siguiente:

  ·        Buscar y proporcionar información a posibles clientes y proveedores corporativos y personas de contacto adecuadas;

  ·        Investigar el historial de compras y las interacciones anteriores, así como el interés potencial en los productos y servicios de Axalta por parte de clientes y proveedores corporativos;

  ·        Comunicarse con las personas de contacto para obtener información sobre posibles clientes y proveedores corporativos;

  ·        Revisar las actividades de ventas y marketing, además de evaluar el rendimiento y las tasas de conversión de esas actividades;

  ·        Facilitar sorteos, concursos y promociones similares;

  ·        Facilitar el envío de mensajes a un amigo a través del sitio web;

  ·        Facilitar oportunidades de desarrollo del negocio relacionadas, según sea pertinente;

  ·        Facilitar comunicaciones en apoyo de lo anterior; y

  ·        Cumplir las obligaciones de presentación de informes y auditoría.

  Actividades comerciales y gestión de relaciones con los clientes: la organización y actividad de nuestra empresa, lo que incluye lo siguiente:

  ·        Operar nuestra empresa mediante el desarrollo, la producción, el marketing, la venta y el suministro de bienes y servicios;

  ·        Mejorar nuestro sitio web, blog, panel de mensajes, foros, funcionalidad del chat, aplicaciones móviles y actividades de marketing mediante pruebas, investigación y análisis de usuarios;

  ·        Mostrar el sitio web, las aplicaciones móviles y el contenido de marketing a los usuarios, los clientes y los posibles clientes;

  ·        Proporcionar servicios de posventa a los clientes;

  ·        Auditar y evaluar el rendimiento de las operaciones comerciales, incluidos los servicios al cliente y las actividades asociadas;

  ·        Realizar capacitación y control de calidad;

  ·        Cumplir las obligaciones de presentación de informes y auditoría del cliente;

  ·        Facilitar oportunidades de desarrollo del negocio, según sean pertinentes; y

  ·        Facilitar comunicaciones en apoyo de lo anterior.

  Seguridad y monitoreo: para monitorear y asegurar nuestros recursos y nuestra red, lo que incluye:

  ·        Monitorear, prevenir e investigar presuntas o supuestas conductas inadecuadas o infracciones de la ley;

  ·        Monitorear, prevenir e investigar incidentes de seguridad y privacidad, además de responder a estos incidentes; y

  ·        Monitorear actividades, el acceso y el uso para garantizar la seguridad y el funcionamiento de nuestros sistemas y nuestros activos.

  Auditorías, presentaciones de informes, gobernanza corporativa y operaciones internas relacionadas con auditorías financieras, fiscales y contables, además de auditorías y evaluaciones de nuestras operaciones comerciales, controles de seguridad, controles financieros o cumplimiento de obligaciones legales, y para otros fines comerciales internos, como la administración de nuestro programa de retención de registros.

  Fusiones y adquisiciones, además de otras transacciones comerciales para fines de planificación, diligencia debida e implementación de transacciones comerciales, por ejemplo, fusiones, adquisiciones, ventas o transferencias de activos, quiebra o reorganización, u otras transacciones comerciales similares. 

  Defensa y protección de derechos con el fin de gestionar y responder a disputas legales, responder a reclamaciones o disputas legales, y establecer, defender o proteger nuestros derechos e intereses, o los derechos, los intereses, la salud y la seguridad de otros; esto incluye los casos de litigios reales o previstos con terceros.

  Cumplimiento de las obligaciones legales pertinentes como responder a citaciones u órdenes judiciales, así como las evaluaciones, las revisiones y los informes relacionados con tales obligaciones legales.

  Información personal confidencial

  Según diversas leyes, cierta información que recopilamos puede considerarse información personal confidencial (“Información personal confidencial”), como su cuenta financiera, información de identidad, ubicación y cualquier otra información que pueda poner en peligro su seguridad o la de su propiedad, o pueda provocar daños a la reputación personal, la salud física o mental, o un tratamiento discriminatorio.  En particular, la Información personal confidencial incluye, entre otros, los siguientes ejemplos:

  ·       Información financiera: incluye el número de cuenta bancaria, el número de tarjeta de crédito, el número de tarjeta de débito o cualquier otra información financiera.

  ·       Geolocalización precisa: incluye su ubicación precisa (o la ubicación precisa de su dispositivo).

  ·       Información de comunicación: incluye el contenido de sus comunicaciones mediante correo electrónico y otras cuentas de mensajería (excepto cuando esas comunicaciones se envían a nosotros o provienen de nosotros).

  ·       Otra información personal confidencial: incluye el historial de navegación, el historial de búsqueda, la información sobre la interacción del consumidor con un sitio web, una aplicación o un anuncio publicitario, el tipo de dispositivo del usuario, su ubicación física o sus movimientos.

  Si la ley local lo permite, podríamos recopilar, utilizar y compartir su Información personal confidencial cuando lo exija nuestra relación con usted.  La utilizaremos para los fines descritos anteriormente.  Debe considerar detenidamente si desea divulgar su Información personal confidencial; sin embargo, tenga en cuenta que puede haber consecuencias si no lo hace.  Usted acepta que su Información personal confidencial será procesada de acuerdo con los fines y los modos que se describen en esta Declaración de privacidad.

  Axalta no recopila datos de niños de forma deliberada.  Si usted es menor de 16 años (o menor de 14 años en China), (o menor de 18 años en Brasil), no nos proporcione ninguna información.

  Denegación del consentimiento

  Si la ley local lo permite, y desea denegar el consentimiento para la recopilación, el uso o la divulgación que hemos propuesto respecto a su Información personal, debe notificarnos en un plazo de treinta (30) días (o dentro del plazo establecido por la ley local), sirviéndose para ello de la información indicada en “Comuníquese con nosotros” que se encuentra en la sección 14 a continuación.

  Retiro del consentimiento

  Si hemos solicitado su consentimiento para procesar su Información personal, en virtud de las leyes locales pertinentes, tiene derecho a retirar su consentimiento en cualquier momento.  Esto incluye el derecho a retirar su consentimiento para fines de marketing directo.  Si retira su consentimiento de acuerdo con las leyes locales, esto no afecta la legalidad del procesamiento realizado antes del retiro de su consentimiento.  Para retirar su consentimiento, debe comunicarse con nosotros por escrito, sirviéndose de la información indicada en “Comuníquese con nosotros” que se encuentra en la sección 14.  Sin embargo, si retira su consentimiento, es posible que no podamos proporcionarle de forma adecuada la asistencia, los productos o los servicios que solicitó.

  Anonimato

  Ofrecemos a los clientes la opción de permanecer anónimos, cuando sea posible.  Sin embargo, si no nos proporciona la Información personal que necesitamos, es posible que no podamos brindarle de forma adecuada la asistencia, los productos o los servicios que solicitó.

  Si no proporciona Información personal

  Si no proporciona cierta información cuando se solicita o si retira su consentimiento, es posible que no podamos cumplir el contrato que tenemos con usted (en lo que concierne a la oferta de productos, servicios o asistencia), o que no podamos cumplir con nuestras obligaciones legales (como pagar impuestos o realizar los informes requeridos).  Si necesitamos procesar su Información personal para brindarle un servicio o un beneficio, o para cumplir con nuestras obligaciones hacia usted, le informaremos de ello en caso de que no proporcione, o niegue, su consentimiento para que procesemos esa Información personal.

   

  3. BASES LEGALES PARA PROCESAR INFORMACIÓN PERSONAL

  Todo procesamiento y uso de su Información personal se justifica mediante al menos una “base legal”. En la mayoría de los casos, el procesamiento dependerá de una de las siguientes bases legales:

  • Cumplimiento de un contrato: el procesamiento es necesario a fin de cumplir un contrato con usted o adoptar medidas para formalizar un contrato a pedido suyo, por ejemplo, para realizar un pedido o brindar información de producto que ha solicitado.
  • Obligación legal: el procesamiento es necesario para que podamos cumplir con una obligación legal pertinente del Espacio Económico Europeo, el Reino Unido, Sudáfrica, Rusia o Turquía, u otras obligaciones legales, como llevar registros contables.
  • Intereses legítimos: el procesamiento es en nuestro interés legítimo, el cual no se invalida por sus intereses y derechos fundamentales, o bien
  • Consentimiento: usted dio consentimiento para el procesamiento. Este Consentimiento se puede obtener, según la ley vigente, como “consentimiento tácito” mediante el acceso a nuestros sitios web.

  Principalmente, utilizamos la Información personal que recopilamos para los siguientes propósitos:

  • Brindarle documentación o notificaciones que haya solicitado (gestiones precontractuales);
  • Asistir y gestionar un proceso de contratación, prácticas laborales o pasantía, lo que incluye la revisión de postulaciones y la realización de ofertas (gestiones precontractuales); 
  • Brindar ayuda posventa;
  • Brindarle los servicios o productos incluidos en su contrato;
  • Administrar y gestionar el cumplimiento de acuerdos de compra o venta con los proveedores y clientes que sean personas naturales; y
  • Procesar, evaluar y completar ciertas transacciones que involucran el sitio web y, de forma más general, las transacciones que involucran productos y servicios de Axalta.
 • Intereses legítimos:
  • Administrar y gestionar el cumplimiento de acuerdos de compra o venta con las personas de contacto de los proveedores y clientes que sean personas jurídicas;
  • (O su consentimiento cuando lo exija la ley). Operar, evaluar, mantener, mejorar y desarrollar el sitio web (incluida la supervisión y el análisis de tendencias, el acceso al sitio web y el uso de este para publicidad y marketing con la ayuda de software de análisis);
  • Evaluar, mejorar y desarrollar nuestros productos y servicios en general;
  • Adaptar nuestro sitio web a las necesidades de los usuarios;
  • Comunicarnos con usted con respecto a eventos, promociones, el sitio web, los productos y los servicios de Axalta, siempre que sea legal;
  • Intercambiar mensajes con los usuarios para resolver sus consultas o quejas;
  • Enviarle comunicaciones de marketing, siempre que sea legal;
  • Proteger y garantizar la seguridad del sitio web, la información confidencial y patentada de Axalta y los empleados de Axalta;
  • Gestionar, proteger contra e investigar el fraude, la exposición al riesgo, las reclamaciones y otras responsabilidades, incluida, entre otras, la violación de los términos del contrato, las leyes o los reglamentos; y
  • Compartir sus datos personales con terceros en relación con una venta posible o real de nuestra empresa, o de cualquiera de nuestros activos o aquellos de alguna empresa afiliada, en cuyo caso los datos personales que almacenamos nosotros sobre nuestros usuarios podrían ser uno de los activos transferidos.
 • Cuando lo exija la ley, Axalta obtendrá su consentimiento antes de procesar o utilizar su Información personal.

  Si bien el procesamiento de la Información personal se puede justificar mediante al menos una “base legal”, el procesamiento de la Información personal confidencial requiere dos “bases legales” como mínimo para su procesamiento.

   

  4. CÓMO COMPARTIMOS SU INFORMACIÓN PERSONAL

  Solo compartiremos la información recopilada de usted o acerca de usted con las siguientes categorías de empresas y de las siguientes maneras:

  El Grupo Global Axalta:  el Grupo Global Axalta puede compartir su información con las entidades del grupo para administrar sus programas de fidelidad, procesar pedidos y solicitudes, y ampliar y promover sus ofertas de productos y servicios. Los miembros del Grupo Global Axalta que reciben su Información personal no están autorizados para utilizar o compartir la información, excepto según se establece en esta Declaración de privacidad, y todo el Grupo Global Axalta emplea las mismas prácticas internas respecto a la protección de la Información personal.

  Terceros proveedores de servicios:  podemos compartir su Información personal con proveedores que nos prestan servicios, como empresas, profesionales o funciones de apoyo técnico.  Esto incluye, entre otros, los proveedores de servicios que alojan u operan servicios del Grupo Global Axalta; el procesamiento de datos u otros servicios de tecnología de la información; la realización de investigaciones y análisis; la prestación de servicios de gestión de la experiencia del cliente; y la personalización de experiencias individuales del cliente.  No permitimos que estos proveedores utilicen o compartan esta información para ningún propósito que no sea proporcionar servicios en nuestro nombre.

  Transferencias comerciales:  su Información personal se considera un activo de la empresa y se puede divulgar o transferir a un tercero en caso de una compra propuesta o real, cualquier reorganización, venta, arrendamiento, fusión, empresa conjunta, asignación, integración o cualquier otro tipo de adquisición, transferencia, cesión o financiamiento de toda o parte de nuestra empresa, o de cualquiera de los activos o las acciones comerciales (incluso en relación con una quiebra o un procedimiento similar) del Grupo Global Axalta o de una división de este, a fin de que usted pueda seguir recibiendo los mismos productos y servicios, o para continuar con la misma relación o una relación similar con el tercero.

  Divulgaciones legales:  podemos divulgar su información si creemos que la divulgación es requerida por la ley, una citación judicial u otro proceso legal; si consideramos que la divulgación es necesaria para hacer cumplir nuestros acuerdos o políticas, o si creemos que la divulgación nos ayudará a proteger los derechos, la propiedad o la seguridad del Grupo Global Axalta o de nuestros clientes o socios.

  Cuando da su consentimiento:  podemos compartir su información con otras empresas si nos autoriza o nos indica que compartamos la información.

  Tipos de terceros: los tipos de terceros que pueden procesar su información para los fines descritos con anterioridad incluyen los siguientes:

  •  Proveedores de servicios

  •  Asesores y agentes

  •  Entidades gubernamentales y de orden público

  •  Filiales y subsidiarias

  •  Proveedores de análisis de datos

  •  Proveedores de servicios de Internet

  •  Sistemas operativos y plataformas

  •  Clientes comerciales

  Axalta no vende la Información personal de los clientes a nadie y no comparte la Información personal con terceros para que estos hagan uso comercial de aquella información.  Axalta no recopila, vende ni comparte de forma intencional la Información personal de niños.

   

  5. PUBLICIDAD DIRIGIDA

  El Grupo Global Axalta y los terceros proveedores de servicios utilizan, cuando la ley local lo permite, cookies, etiquetas de píxel, balizas web, GIF transparentes o tecnologías similares para realizar un seguimiento sostenido de las acciones de los usuarios de sitios web y destinatarios de correos electrónicos en sitios web no afiliados, a fin de personalizar su experiencia en el sitio web mediante la presentación de anuncios publicitarios que sean más pertinentes para usted. Por ejemplo, empleamos a terceros proveedores de servicios para presentar productos y ofertas adaptados a las preferencias e intereses demostrados por su actividad en línea a lo largo del tiempo. Si desea excluirse voluntariamente de la recepción de anuncios publicitarios personalizados provenientes de redes de publicidad y terceros anunciantes que integren la Iniciativa de Publicidad en la Red (NAI, del inglés Network Advertising Initiative) o que sigan los Principios de autorregulación para la publicidad conductual en línea de la Alianza de Publicidad Digital (DAA, del inglés Digital Advertising Alliance), puede visitar las páginas de exclusión voluntaria en el sitio web de la NAI y el sitio web de la DAA. Usted entiende que estos mecanismos de exclusión voluntaria son mantenidos por terceros, no por Axalta. Axalta no controla ni es responsable por estos mecanismos de terceros que eligen participar en estos programas de exclusión voluntaria.

   

   

  AVISO DE COOKIES

  Este aviso de cookies le proporcionará información sobre lo siguiente:

  ·       Los diferentes tipos de cookies

  ·       Las cookies que se requieren en nuestros sitios web (cookies esenciales)

  ·       Las cookies que puede rechazar (cookies no esenciales)

  ·       Las cookies que utilizamos

  ·       Cómo gestionar sus preferencias de cookies

  Axalta Coating Systems, LLC, sus filiales en todo el mundo (colectivamente “Axalta”, o “nosotros”), y los terceros proveedores de servicios utilizan cookies, etiquetas de píxel, balizas web, GIF transparentes, o tecnologías similares para rastrear las acciones de los usuarios del sitio web y los destinatarios de correo electrónico a través de sitios web no afiliados, con el fin de personalizar su experiencia en nuestros sitios web mediante la presentación de anuncios publicitarios que son más pertinentes para usted. Por ejemplo, empleamos a terceros proveedores de servicios para presentar productos y ofertas adaptados a las preferencias e intereses demostrados por su actividad en línea a lo largo del tiempo. Si desea excluirse voluntariamente de la recepción de anuncios publicitarios personalizados provenientes de redes de publicidad y terceros anunciantes que integren la Iniciativa de Publicidad en la Red (NAI, del inglés Network Advertising Initiative) o que sigan los Principios de autorregulación para la publicidad conductual en línea de la Alianza de Publicidad Digital (DAA, del inglés Digital Advertising Alliance), puede visitar las páginas de exclusión voluntaria en el sitio web de la NAI y el sitio web de la DAA. Usted entiende que estos mecanismos de exclusión voluntaria son mantenidos por terceros, no por Axalta. Axalta no controla ni es responsable por estos mecanismos de terceros que eligen participar en estos programas de exclusión voluntaria.

  Cookies

  Las “cookies” son pequeños archivos que nos permiten almacenar información individual relacionada a su computadora u otro dispositivo usado para acceder a nuestro sitio web. Las cookies nos ayudan, por ejemplo, a determinar la frecuencia de uso y el número de personas que visitan nuestro sitio web; y a crear servicios que sean lo más fáciles y eficientes posible para usted.

  Clases de cookies.  Existen dos tipos de cookies: cookies de sesión y cookies persistentes.

  ●      Las cookies de sesión facilitan la navegación por los sitios web, y expiran y desaparecen de su dispositivo cuando cierra el navegador.

  ●      Las cookies persistentes permanecen más tiempo y ayudan a comprender cómo utiliza los sitios web y a mejorar su experiencia de usuario, y permanecen en su dispositivo incluso después de que cierre el navegador de su dispositivo o finalice la sesión. Las cookies persistentes pueden permanecer en su disco duro durante un período prolongado.

  Fuentes de cookies.  Las cookies también proceden de diferentes fuentes: Axalta (estas serían “cookies de origen” porque Axalta coloca las cookies por sí misma), y otros terceros (estas son “cookies de terceros” porque no son colocadas por Axalta).

  ●      Las cookies de origen son establecidas por el sitio web que está visitando, y solo ese sitio puede leerlas. 

  ●      Las cookies de terceros no las establece el propietario del sitio web que está visitando, sino una organización diferente. Por ejemplo, los anunciantes y otros terceros pueden utilizar sus propias cookies cuando usted hace clic en un anuncio o enlace en nuestro sitio web, o nosotros podemos incluir a una empresa de análisis externa que establecerá sus propias cookies para realizar este servicio.

  Cookies de terceros y análisis del sitio web.  Utilizamos servicios de terceros, como Google Analytics, para analizar la actividad del sitio web. Cuando visita los sitios web, Google Analytics recopila automáticamente información sobre usted mediante el uso de los identificadores de análisis de Google, y Google nos proporciona parte de esta información. Un ID de análisis es una cadena específica de números y letras (a menudo denominada “cadena de caracteres”) que se asigna a su computadora o dispositivo, pero que no lo nombra. La ID de análisis permite a Google rastrear los datos de uso de los sitios web, como la fecha y la hora de la visita, la duración de la visita, los patrones de tráfico del sitio web, las “secuencias de clics”, otra información similar sobre su uso de los sitios web, el tipo de navegador web utilizado, el sistema operativo/plataforma que está utilizando, su dirección IP, los sitios web que le remitieron o vincularon a nuestro sitio web y la velocidad de su CPU. Google Analytics no comparte la ID de análisis asignada a su computadora o dispositivo que utiliza para acceder y utilizar los sitios web. Google Analytics nos proporciona información sobre el uso de nuestros sitios web de forma agregada (es decir, datos sobre muchos usuarios del sitio web combinados y no solo sobre usted). Algunos de estos datos pueden incluir la ubicación regional de los usuarios del sitio web, pero, de nuevo, estos datos estarán en forma agregada (y no individual). Confiamos en estos datos agregados para informarnos de cómo utilizan los usuarios los ‎sitios web y para ayudarnos a mejorarlos.

  Cookies de widgets de redes sociales.  Algunas páginas de nuestros sitios web incluyen funciones de redes sociales, como el botón “Me gusta” de Facebook, y widgets, como el botón “Compartir esto” o miniprogramas interactivos que se ejecutan en nuestros sitios web. Estas ‎funciones pueden recopilar su dirección IP, qué página está visitando en los sitios web, y ‎pueden establecer una cookie para permitir que la función funcione correctamente. Las funciones y ‎los widgets de las redes sociales están alojados por terceros o directamente en los sitios web. Para obtener más información sobre su interacción con estas funciones de nuestros sitios web, consulte la sección Redes sociales en el apartado “Cómo compartimos la información personal”.

   

  Tipos de cookies.  Los diferentes tipos de cookies se pueden clasificar de la siguiente manera:

  Cookies esenciales: Hay ciertas cookies que tenemos que incluir para que funcionen determinadas páginas web.  Por este motivo, no requieren su consentimiento.  En particular:

  ●      Las cookies necesarias son cookies que se requieren para el funcionamiento de nuestro sitio web, por ejemplo, para garantizar la seguridad. Otras cookies necesarias nos permiten proporcionar funciones o servicios que usted solicita expresamente. Estas cookies no requieren su consentimiento y no se pueden desactivar (aunque en algunos casos puede cambiar sus solicitudes). Usted puede configurar su navegador para que bloquee estas cookies o le avise acerca de estas, pero es posible que algunas partes de nuestro sitio web no funcionen si bloquea estos tipos de cookies.

  ●      Las cookies funcionales se utilizan para proporcionarle ciertas funcionalidades mediante el registro de sus opciones y su configuración respecto a nuestros servicios, el mantenimiento de sus preferencias durante el tiempo y su identificación cuando regrese a nuestro sitio web para que podamos ofrecerle una mejor experiencia en ese sitio web. Solo almacenaremos cookies funcionales en su dispositivo y accederemos a estas si usted acepta este almacenamiento y acceso. Si no acepta estos tipos de cookies, no podremos proporcionarle ciertas funcionalidades.

   

  Cookies no esenciales: Utilizamos estas cookies solo para investigación interna sobre cómo podemos mejorar nuestro sitio web para nuestros usuarios.  Estas cookies simplemente evalúan cómo usted interactúa con nuestro sitio web como usuario anónimo (lo que significa que los datos recopilados no lo identifican personalmente).

  Además, estos datos no se comparten con terceros ni se utilizan para ningún otro fin.  Las estadísticas anonimizadas se pueden compartir con contratistas que trabajen en proyectos de comunicación bajo contrato con Axalta.  Sin embargo, usted puede rechazar este tipo de cookies, ya sea a través del banner de cookies que aparece cuando visita el sitio por primera vez o mediante la visita de la página de preferencias de cookies.

  ●      Las cookies de rendimiento se utilizan para mejorar el rendimiento de nuestro sitio web y mejorar su experiencia. Google Analytics recopila automáticamente determinados datos de uso y rendimiento de los usuarios de nuestro sitio web. La información que recopilan estas cookies es información agregada y anónima, y nunca se nos proporciona su información personal a través de estas cookies.

  ●      Las cookies de análisis nos permiten analizar el uso del sitio web y comprender cómo lo utilizan los visitantes. Estas cookies reconocen y recopilan información sobre la cantidad de visitantes, las páginas que visualizan, cuánto tiempo visualizan las páginas y cómo se desplazan por nuestro sitio web cuando lo utilizan. Esto nos ayuda a mejorar la forma en que funciona nuestro sitio web; por ejemplo, para asegurarnos de que los visitantes encuentren fácilmente lo que buscan. Solo almacenaremos cookies de análisis en su dispositivo y accederemos a estas si usted acepta este almacenamiento y acceso. Si no acepta estos tipos de cookies, no podremos mejorar nuestro sitio web en función de la información de su visita.

  ●      Las cookies de segmentación y publicidad rastrean los hábitos de navegación y se utilizan para ofrecer publicidad segmentada (basada en intereses). También se utilizan para limitar el número de veces que se ve un anuncio y medir la eficacia de las campañas publicitarias. Suelen colocarlos las redes publicitarias con el permiso del operador del sitio web. Recuerdan que visitó un sitio web y esta información se comparte con otras organizaciones, como los anunciantes.

  Cookies que utilizamos: Usamos las siguientes "cookies" en nuestro sitio web en relación con ciertas funcionalidades descritas anteriormente.

  Nombre de la cookie

  Vida útil

  Categoría

   Descripción

  __atuvc

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie está asociada con el sitio de intercambio en redes sociales AddThis. Permite al usuario ver un recuento actualizado si comparte una página y vuelve a ella antes de que se actualice la caché del recuento de compartidos.

  __atuvs

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie está asociada al widget de intercambio en redes sociales AddThis, que se suele integrar en los sitios web para permitir a los visitantes compartir contenidos con una serie de plataformas de redes y de intercambio.

  ApplicationGatewayAffinity

  SESIÓN

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para mantener las sesiones de usuario. Este sitio web establece esta cookie porque se ejecuta en la plataforma en la nube Windows Azure. Permite que el tráfico del navegador web se mantenga asignado a un único servidor durante determinadas secciones del sitio web.

  ApplicationGatewayAffinityCORS

  SESIÓN

  Cookie funcional

  Esta cookie es utilizada por Windows Azure Application Gateway además de ApplicationGatewayAffinity para mantener la sesión predeterminada incluso en solicitudes de origen cruzado (información recibida de un recurso con un nombre de dominio diferente).

  bpazaws52gukakzc__ctrl0_ctl75_uccaptcha

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie habilita la función Captcha para formularios.

  CookieConsentPolicy

  1 año

  Cookie funcional

  Esta es una cookie de Salesforce que se utiliza para rastrear el consentimiento del usuario autorizado.

  EMAIL

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie rastrea su estado como usuario que ha iniciado sesión.

  form_key

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenidos en el navegador para que las páginas se carguen más rápidamente.

  LITE

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie rastrea su estado como usuario que ha iniciado sesión.

  liveagent_oref

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Este nombre de cookie está asociado a la tecnología de LiveAgent, que proporciona funciones de chat en línea y atención al cliente.

  liveagent_ptid

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Este nombre de cookie está asociado a la tecnología de LiveAgent, que proporciona funciones de chat en línea y atención al cliente.

  liveagent_sid

  SESIÓN

  Cookie funcional

  Este nombre de cookie está asociado a la tecnología de LiveAgent, que proporciona funciones de chat en línea y atención al cliente.

  liveagent_vc

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Este nombre de cookie está asociado a la tecnología de LiveAgent, que proporciona funciones de chat en línea y atención al cliente.

  locationPathname

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para ayudar a construir un sitio web e identificar la ruta URL.

  LSKey-c$CookieConsentPolicy

  1 año

  Cookie funcional

  Esta es una cookie de Salesforce que se utiliza para rastrear el consentimiento del usuario autorizado.

  mage-cache-storage

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenidos en el navegador para que las páginas se carguen más rápidamente.

  mage-cache-storage-section-invalidation

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenidos en el navegador para que las páginas se carguen más rápidamente.

  mage-messages

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie rastrea los mensajes de error y otras notificaciones que se muestran al usuario, como el mensaje de consentimiento de cookies y diversos mensajes de error.

  private_content_version

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenidos en el navegador para que las páginas se carguen más rápidamente.

  PRO

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie rastrea su estado como usuario que ha iniciado sesión.

  recently_compared_product

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie almacena identificaciones de productos previamente comparados para facilitar la navegación.

  recently_compared_product_previous

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie almacena identificaciones de productos previamente comparados para facilitar la navegación.

  recently_viewed_product

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie almacena las identificaciones de los productos vistos recientemente para facilitar la navegación.

  recently_viewed_product_previous

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie almacena las identificaciones de los productos vistos recientemente para facilitar la navegación.

  section_data_ids

  SESIÓN

  Cookie funcional

  Esta cookie se utiliza para facilitar el almacenamiento en caché de contenidos en el navegador para que las páginas se carguen más rápidamente.

  store

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie está comúnmente asociada con la plataforma de comercio electrónico Magento. Esta cookie determina el país del visitante y establece el idioma preferido cuando vuelve a ingresar.

  VERIFY

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie rastrea su estado como usuario que ha iniciado sesión.

  visid_incap_XXXXXX

  PERSISTENTE

  Cookie funcional

  Esta cookie sirve para vincular determinadas sesiones a un visitante concreto (visitante que representa a una computadora específica).

  __cf_bm

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie es necesaria para la gestión de bots de Cloudflare. Como parte del servicio de gestión de bots, esta cookie ayuda a gestionar el tráfico entrante que coincide con los criterios asociados a los bots.

  ASP.NET_SessionId

  SESIÓN

  Cookie necesaria

  Esta cookie es una cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios escritos con tecnologías basadas en Miscrosoft .NET utilizadas para mantener una sesión de usuario anonimizada por el servidor.

  AWSALB

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie garantiza que todas las páginas vistas en la misma visita (sesión de usuario) se envíen al mismo punto de conexión.

  AWSALBCORS

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie es gestionada por AWS y se utiliza para equilibrar la carga.

  did

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie se utiliza para la identificación del dispositivo con fines de protección contra ataques.

  done_compat

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Se trata de una cookie de reserva para la detección de anomalías en los navegadores. 

  incap_ses_*

  SESIÓN

  Cookie necesaria

  Esta cookie sirve para vincular las peticiones HTTP a una determinada sesión (visita).

  JSESSIONID

  SESIÓN

  Cookie necesaria

  Esta es una cookie de sesión de plataforma de uso general, utilizada por sitios escritos en JSP, normalmente utilizada para mantener una sesión de usuario anónima por parte del servidor.

  mage-cache-sessid

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  El valor de esta cookie desencadena la limpieza del almacenamiento en caché local.

  nlbi_XXXXXXX

  SESIÓN

  Cookie necesaria

  Esta cookie sirve para vincular determinadas sesiones a un visitante concreto (visitante que representa a una computadora específica).

  OptanonAlertBoxClosed

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie la instalan los sitios web que utilizan determinadas versiones de la solución de cumplimiento de la ley de cookies de OneTrust.  Se establece después de que los visitantes hayan visto un aviso de información sobre cookies y, en algunos casos, solo cuando cierran activamente el aviso.  Permite que el sitio web no muestre el mensaje más de una vez a un usuario. 

  OptanonConsent

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie es instalada por la solución de cumplimiento de cookies de OneTrust. Almacena información sobre las categorías de cookies que utiliza el sitio y si los visitantes han dado o retirado su consentimiento para el uso de cada categoría. Esto permite a los propietarios de sitios web impedir que las cookies de cada categoría se instalen en el navegador del usuario, cuando no se da el consentimiento.

  PHPSESSID

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta es una cookie de sesión PHP asociada al contenido incrustado de este dominio.

  X-Magento-Vary

  PERSISTENTE

  Cookie necesaria

  Esta cookie es utilizada por el sistema Magento 2 para resaltar qué versión de una página solicitada por un usuario ha sido modificada.

  _ga

  PERSISTENTE

  Cookie de rendimiento

  Este nombre de cookie está asociado a Google Universal Analytics y se utiliza para distinguir usuarios únicos mediante la asignación de un número generado aleatoriamente como identificador de cliente.

  _gclxxxx

  PERSISTENTE

  Cookie de rendimiento

  Esta es una cookie de rastreo de conversión de Google.

  _gid

  PERSISTENTE

  Cookie de rendimiento

  Se trata de una cookie de Google Universal Analytics que registra una ID única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo el visitante utiliza el sitio web.

  addcookie

  SESIÓN

  Cookie de rendimiento

  Esta cookie agrega una cookie específica a las cookies.

  product_data_storage

  PERSISTENTE

  Cookie de rendimiento

  Esta cookie almacena la configuración de los datos de productos relacionados con los productos vistos/comparados recientemente.

  Facebook Pixel

  SESIÓN

  Cookie de segmentación

  Esta es una cookie de Facebook que recopila datos sobre los intereses de los usuarios a través de widgets como el botón “Me gusta” que se encuentra en muchos sitios web.  Se utiliza para ofrecer publicidad dirigida a sus usuarios cuando inician sesión en sus servicios.

  __atrfs

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta es una cookie de AddThis que se utiliza para recopilar información no personal sobre el comportamiento del visitante y estadísticas de visitas no personales.

  __cflb

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Cloudfare utiliza esta cookie para equilibrar la carga.

  __uxq412__id.da1d

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie se utiliza para recopilar información sobre cómo los visitantes utilizan el sitio.

  __uxq412__ses.da1d

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie se utiliza para recopilar información sobre cómo los visitantes utilizan el sitio.

  _fbp

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie es utilizada por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como las ofertas en tiempo real de terceros anunciantes.

  _gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta es una cookie de Google Analytics que se utiliza para crear un perfil de sus intereses basado en la información de navegación que recopilan de usted.

  _gat_UA-

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Una variación de la cookie _gat establecida por Google Analytics y Google Tag Manager para permitir a los propietarios de sitios web realizar un seguimiento del comportamiento de los visitantes y medir el rendimiento del sitio.

  addthisCookie

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie está asociada a los botones para “compartir”, con los que un usuario puede enviar por correo electrónico o compartir un enlace de una publicación.

  CONSENT

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta es una cookie de YouTube que recopila datos del usuario a través de videos incrustados en sitios web, que se agregan a los datos de perfil de otros servicios de Google con el fin de mostrar publicidad dirigida a los visitantes de la Web a través de una amplia gama de sitios web propios y ajenos.

  DEVICE_INFO

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie se utiliza para rastrear la interacción del usuario con el contenido incrustado.

  GNWTracker

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie cuenta las visitas a los comunicados de prensa y envía esta información a los análisis de GlobeNewswire Newswire para obtener una visión general de las visitas a un comunicado de prensa. Toda la información que recopila esta cookie es agregada y, por tanto, anónima.

  IDE

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie está gestionada por Doubleclick (Google) para proporcionar entrega de anuncios o redirección.

  loc

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie almacena la geolocalización del visitante para registrar la ubicación de quien la comparte.

  sp

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie está asociada a Eventbrite y se utiliza para ofrecer contenidos adaptados a los intereses del usuario final y mejorar la creación de contenidos. Esta cookie también se utiliza para reservar eventos.

  test_cookie

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta es una cookie de prueba utilizada por Google DoubleClick para comprobar que se pueden instalar cookies.

  uvc

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie rastrea la frecuencia con la que un usuario interactúa con AddThis.

  VISITOR_INFO1_LIVE

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie se utiliza como identificador único para rastrear la visualización de videos.

  wt_nbg_Q3

  SESIÓN

  Cookie de segmentación

  Esta cookie apoya la funcionalidad de la plataforma de análisis y marketing Mapp Intelligence (Webtrekk).

  wt_rla

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie apoya la funcionalidad de la plataforma de análisis y marketing Mapp Intelligence (Webtrekk).

  wt3_eid

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie apoya la funcionalidad de la plataforma de análisis y marketing Mapp Intelligence (Webtrekk).

  wt3_sid

  SESIÓN

  Cookie de segmentación

  Esta cookie apoya la funcionalidad de la plataforma de análisis y marketing Mapp Intelligence (Webtrekk).

  X-Salesforce-CHAT

  SESIÓN

  Cookie de segmentación

  Salesforce utiliza estas cookies para poder ofrecer la función de chat en vivo al usuario.

  xtc

  PERSISTENTE

  Cookie de segmentación

  Esta cookie es utilizada por AddThis que registra el contenido compartido por el usuario a través de las redes sociales.

  YSC

  SESIÓN

  Cookie de segmentación

  YouTube utiliza esta cookie para recordar los datos ingresados por el usuario y asociar sus acciones.

  El contenido de una cookie se limita a un número de identificación. Su nombre, dirección IP u otra información relacionada con su identidad personal solo se recopilan en la medida necesaria para el funcionamiento de las cookies de funcionalidad (por ejemplo, en relación con la función de inicio de sesión).

  Administración de cookies y retiro del consentimiento

  Obtendremos su consentimiento para el uso de cookies no esenciales y otras tecnologías de rastreo en este sitio web cuando acceda por primera vez al sitio web y si introducimos nuevas cookies en el sitio web, a menos que sean cookies esenciales, en cuyo caso, su consentimiento no es necesario. Cuando visite este sitio web, aparecerá una ventana emergente que le informará sobre el uso de estas cookies. Puede dar su consentimiento haciendo clic en “Aceptar” o puede rechazar las cookies (excepto las cookies necesarias) haciendo clic en “Aceptar solo cookies esenciales”.

  Puede retirar su consentimiento en cualquier momento con efecto a partir de entonces.

  Si deniega las cookies, no las configuraremos en su dispositivo, excepto las cookies esenciales y una cookie para recordar que no desea ninguna cookie cuando visite este sitio web.

  Si aceptó las cookies, pero desea rechazarlas (retirar su consentimiento) para el futuro, puede eliminar las cookies en su navegador de sitio web, y la ventana de cookies, incluido el enlace al administrador de cookies.

  Cookies y configuración del navegador. Puede deshabilitar cookies cambiando la configuración del navegador de su sitio web para rechazarlas. Cómo hacerlo dependerá del navegador que utilice. Rechazar las cookies impedirá que su navegador acepte nuevas cookies y, según la sofisticación del software de su navegador, le permitirá decidir la aceptación de cada nueva cookie de diversas maneras. También puede eliminar todas las cookies que ya estén en su dispositivo. Sin embargo, si lo hace, es posible que deba ajustar manualmente algunas preferencias cada vez que visite este sitio web. Todos los navegadores actuales le permiten cambiar la configuración de cookies, normalmente a través del menú “Opciones” o “Preferencias” de su navegador. Utilice la opción “Ayuda” en su navegador para obtener más detalles.

  ●      Configuración de cookies en Internet Explorer

  ●      Configuración de cookies en Microsoft Edge

  ●      Configuración de cookies en Firefox

  ●      Configuración de cookies en Chrome

  ●      Configuración de cookies en Safari web e iOS.

  El bloqueo de todas las cookies (incluidas las cookies necesarias) tendrá un impacto negativo en la facilidad de uso de muchos sitios web, incluido el nuestro. Si bloquea las cookies necesarias, es posible que no pueda utilizar todas las funciones de este sitio web. También puede eliminar las cookies ya almacenadas en su computadora. Sin embargo, la eliminación de cookies puede tener un impacto negativo en la facilidad de uso de muchos sitios web, incluido el nuestro.

  Para obtener más información sobre las cookies, visite www.aboutcookies.org o www.allaboutcookies.orgg.

   

   

  6. TRANSFERENCIAS DE DATOS INTERNACIONALES

  Axalta almacena principalmente la Información personal que recopilamos en los Estados Unidos.  Para facilitar las operaciones globales de Axalta, nosotros y nuestros proveedores de servicios podríamos transferir su Información personal y acceder a esta desde ubicaciones en todo el mundo.  Esto puede implicar la transferencia de su Información personal hacia fuera del país en donde vive.  Por ejemplo, podemos utilizar un servidor alojado en el extranjero para almacenar datos, que pueden incluir su Información personal.  Asimismo, su Información personal la pueden procesar empleados u otros terceros que trabajan para nosotros, o representantes y empleados de nuestras empresas matrices, filiales u otras empresas subsidiarias.  Si transferimos su Información personal a terceros en otros países, solo lo haremos si el tercero ofrece un nivel adecuado de protección en virtud de la ley y solo según sea necesario para el cumplimiento de nuestras obligaciones, o cuando usted haya proporcionado un consentimiento explícito.

  Tomaremos todas las medidas razonablemente necesarias para garantizar que su Información personal se procese de manera segura y de acuerdo con esta Declaración de privacidad.  Solo compartimos Información personal con terceros que implementan de manera adecuada medidas técnicas y organizacionales apropiadas, y que garantizan la protección de sus derechos según lo exigido por las leyes que se aplican a usted.  Hemos descrito las diferentes categorías de terceros con quienes podríamos compartir su Información personal en la sección 4 de esta Declaración de privacidad, titulada “Cómo compartimos su información personal”, y también podríamos tener la obligación legal de compartir su Información personal con agencias gubernamentales.

  Por ejemplo, en caso de que viva en el Espacio Económico Europeo, Australia, Brasil o China, si transferimos su Información personal fuera de su área respectiva, nos aseguraremos de que se implemente una de las siguientes medidas de seguridad:

  • Solo transferiremos su Información personal a países que ofrezcan un nivel de protección adecuado para la Información personal (por ejemplo, en el Espacio Económico Europeo, esto lo decide la Comisión Europea); o
  • Podríamos utilizar contratos específicos aprobados por ley que brindan a la Información personal la misma protección que tiene en su país; o
  • Nos aseguraremos de que haya otra protección vigente, la cual haya sido aprobada por ley, la de proporcionar a su Información personal la misma protección que tiene en su país.

  Podríamos transferir su Información personal a los siguientes países: Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, el Salvador, el Espacio Económico Europeo, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Japón, Malasia, México, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Filipinas, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido, Estados Unidos o Vietnam.

  Para obtener más información acerca de cómo transferir su Información personal de China a otro país, consulte la sección AVISO PARA RESIDENTES DE CHINA a continuación.

   

  7. AVISO PARA RESIDENTES DE CALIFORNIA

  Esta sección de la Declaración de privacidad se aplica a los residentes de California.

  “Categorías legales” de Información personal

  Recopilamos las siguientes “categorías legal” de Información personal:

  1. La categoría legal de Información personal;
  2. Ejemplos de los tipos de Información personal incluidos en cada categoría legal;
  3. Las fuentes a partir de las cuales se recopila su Información personal;
  4. El propósito para el cual recopilamos y utilizamos su Información personal para cada categoría legal; y
  5. Los propósitos comerciales por los que compartimos su Información personal, y con quién.

  Hemos incluido estas categorías en la Tabla de privacidad de la Información personal al final de esta Declaración de privacidad.

  Derechos de los residentes de California

  Para toda la Información personal que recopilemos sobre usted, es posible que tenga los derechos y las opciones que se describen en la sección 11 de esta Declaración de privacidad, titulada Sus derechos y opciones. Satisfaremos cualquier solicitud que desee realizar, siempre que cumpla con los requisitos legales y regulatorios y no suponga un riesgo de seguridad, ni modifique, los demás datos que almacenamos.  También puede designar a un agente autorizado para que realice una solicitud en su nombre.

  Derechos de privacidad de California en virtud de la Ley “Shine the Light” de California

  Según la ley “Shine the Light” de California (Código Civil de California § 1798.83), cualquier residente de California que nos proporcione cierta Información personal para obtener productos o servicios con fines personales, familiares o domésticos tiene derecho a solicitarnos y obtener de nosotros, sin costo alguno, una lista de categorías de Información personal divulgada a terceros durante el año natural inmediatamente anterior para los fines de marketing directo de tales terceros, además de una lista de las categorías de terceros a quienes divulgamos esa información. Estas solicitudes se pueden realizar una vez por año calendario para obtener información sobre cualquier intercambio pertinente con terceros en el año calendario anterior. Los residentes de California que deseen realizar esta solicitud pueden enviar una solicitud por escrito aCAPrivacy@axalta.com o a través de nuestro formulario web de derechos de los residentes de California. La solicitud debe dar fe del hecho de que el solicitante es residente de California y proporcionar una dirección de California válida.  

  Señales de “No rastrear”

  La configuración del navegador puede permitirle transmitir de forma automática una señal de “No rastrear” a los servicios en línea que visita. Tenga en cuenta, sin embargo, que no hay consenso entre los participantes de la industria sobre lo que significa “No rastrear” en este contexto. Al igual que muchos servicios en línea, en la actualidad, no alteramos nuestras prácticas cuando recibimos una señal de “No rastrear” del navegador de un visitante. Sin embargo, respondemos a la señal de Control de privacidad global para los residentes de California que deseen excluirse voluntariamente de la “venta” de su Información personal.

   

  8. AVISO PARA RESIDENTES DE NEVADA

  La ley de Nevada permite a los residentes excluirse de la venta de cierta Información personal, llamada “información cubierta”. No vendemos información cubierta según lo define la ley de Nevada y no tenemos planes de cambiar esta práctica.

   

  9. AVISO PARA RESIDENTES DE CHINA

  Para el procesamiento de la Información personal sujeta a la Ley de Protección de la Información Personal (“PIPL”, del inglés Personal Information Protection Law) de la República Popular de China, podríamos basarnos en las siguientes bases legales en virtud de la PIPL para procesar su Información personal:

  • Contratos:  cuando necesitamos cumplir el contrato que estamos a punto de formalizar o hemos formalizado con usted; esto incluye compras, pedidos y servicios.
  • Divulgación voluntaria:  para utilizar la Información personal divulgada por usted u otra Información personal que se haya divulgado legalmente, dentro de un margen razonable.
  • Consentimiento:  cuando hayamos obtenido su consentimiento, si es necesario.

  Aunque sería poco frecuente, también podríamos usar su Información personal en las siguientes situaciones:

  • Emergencias:  en respuesta a emergencias de salud pública o cuando sea necesario para proteger la vida, la salud y la propiedad de personas naturales en situaciones de emergencia.
  • Interés público:  para implementar informes de noticias, supervisar la opinión pública y otros actos de interés público, dentro de un margen razonable.
  • Condenas penales:  cuando sea necesario para el procesamiento de datos de condenas penales, según lo permitan las leyes locales vigentes.
  • Leyes y reglamentos:  para otras circunstancias según lo dispuesto por las leyes y los reglamentos.

  Derechos de privacidad

  Para toda la Información personal que recopilemos sobre usted, es posible que tenga los derechos y las opciones que se describen con anterioridad en la sección 11 de esta Declaración de privacidad, titulada Sus derechos y opciones. Satisfaremos cualquier solicitud que desee realizar, siempre que cumpla con los requisitos legales y regulatorios y no suponga un riesgo de seguridad, ni modifique, los demás datos que almacenamos.  También puede designar a un agente autorizado para que realice una solicitud en su nombre.

  Transferencias de datos internacionales

  Cuando transfiramos su Información personal fuera de China, utilizaremos mecanismos legales de transferencia transfronteriza para transferir su Información personal, y adoptaremos las medidas necesarias para garantizar que los destinatarios del extranjero puedan proporcionar el nivel de protección requerido según las leyes chinas vigentes.  Usted entiende que su Información personal se puede exportar a los siguientes países o regiones fuera de China para los fines indicados.  Usted acepta esta transferencia transfronteriza; de lo contrario, es posible que no podamos continuar su relación con Axalta.

  Destinatario

  Consulte la sección 4

  País o región del destinatario

  Consulte la sección 4

  Tipos de Información personal

  Consulte la sección 2

  Propósitos

  Consulte la sección 2

  Método de transferencia

  Consulte la sección 6

  Periodo de retención

  Consulte la sección 12

  Aviso de privacidad al destinatario

  Se proporciona cuando lo exija la ley

   

   

   

  10. AVISO PARA RESIDENTES MEXICANOS

  Identidad de la empresa responsable de la administración de la Información personal: Axalta Coating Systems México, S. de R.L. de C.V.

  Dirección: Avenida Industria Eléctrica número 10, Colonia Industrial Barrientos, Tlalnepantla de Baz, C.P. 54015, Estado de México, México

  Información de contacto:

  Correo electrónico: PrivacidadAXALTA@axaltacs.com

  Teléfono: 53.66.46.00 de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m.

  Cómo acceder a sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (u objeción): usted o su representante legal pueden ejercer cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, además de revocar su consentimiento para el procesamiento de sus datos personales, mediante el envío de un correo electrónico a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección PrivacidadAXALTA@axalta.com.  Asimismo, puede llamar al 53.66.46.00 de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. (hora central de México) y recibirá atención de manera oportuna. Si lo solicita, le proporcionaremos un “Formulario de solicitud para el ejercicio de los derechos de los titulares”.

  Para que nuestro Departamento de Protección de Datos Personales realice un seguimiento de su solicitud, usted o su representante legal deben demostrar de forma correcta su identidad, para lo cual es necesario completar todos los campos indicados en el formulario y acompañarlo con una copia de cualquiera de los documentos de identificación oficiales vigentes indicados en este.

  En caso de que la información proporcionada sea errónea o insuficiente, o que los documentos de acreditación correspondientes no estén adjuntos, nuestro Departamento de Protección de Datos Personales, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud, podría solicitarle que proporcione los elementos o los documentos necesarios para procesarla. Tendrá diez (10) días hábiles para cumplir con la solicitud, contados a partir del día después de su recepción. Si no se proporciona ninguna respuesta dentro de ese plazo, se considerará que la solicitud correspondiente no se ha presentado.

  Nuestro Departamento de Protección de Datos Personales le informará sobre la determinación adoptada dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la solicitud para que, cuando corresponda, entre en vigor dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la comunicación de la respuesta.

  Opciones y cómo limitar el uso o la divulgación de su Información personal: puede limitar el uso o la divulgación de su Información personal mediante el envío de una solicitud a nuestro Departamento de Protección de Datos Personales a la dirección PrivacidadAXALTA@axalta.com. Los requisitos para demostrar su identidad, así como el procedimiento para cumplir con su solicitud, se regirán por los mismos criterios indicados en la sección anterior. Si su solicitud es adecuada, nuestro Departamento de Protección de Datos Personales la registrará en la lista de exclusión de Axalta.

  Autoridades: tiene derecho a ir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para declarar cualquier desacuerdo relacionado con su derecho a la protección de su información personal.

   

  11. SUS DERECHOS Y OPCIONES

  En ciertas circunstancias, tiene derechos relacionados con su Información personal en virtud de las leyes de protección de datos vigentes.  Tiene derecho a lo siguiente:

  Saber qué Información personal tenemos:  podría tener derecho a saber qué Información personal se recopila sobre usted, si se divulga, y a quién.  Si tiene preguntas, también tiene derecho a solicitar que le expliquemos las reglas y las políticas de manejo de la Información personal.

  Acceder a su Información personal:  puede solicitar acceso a su Información personal.  Esto le permite recibir una copia de la Información personal que tenemos sobre usted y comprobar que la estemos procesando de forma legal.  Puede acceder de forma razonable a su Información personal. Para ello, debe comunicarse con la Oficina de Privacidad del Grupo Global Axalta. Tenga en cuenta que podríamos solicitarle información específica para que podamos confirmar su identidad y su derecho de acceso, así como para buscar y proporcionarle la Información personal que tengamos sobre usted.

  Su derecho a acceder a la Información personal que tengamos sobre usted no es absoluto.  Existen casos en los que la ley vigente o los requisitos regulatorios nos permiten o exigen que nos neguemos a proporcionar toda o una parte de la Información personal que tengamos sobre usted.  Además, es posible que la Información personal se haya destruido, borrado o vuelto anónima.  Si no podemos brindarle acceso a su Información personal, le informaremos los motivos, de acuerdo con cualquier restricción legal o regulatoria.

  Modificar o actualizar su Información personal:  nuestro objetivo es garantizar que la Información personal que almacenemos sea precisa, actual y completa.  Si cree que la Información personal sobre usted es incorrecta, está incompleta o está desactualizada, puede solicitar la revisión o la corrección de esa información.  Haremos todos los esfuerzos razonables para revisarla y, si es necesario, para informar a los agentes, los proveedores de servicios u otros terceros que hayan recibido información inexacta, de modo que los registros en su poder también se puedan corregir o actualizar.  Sin embargo, nos reservamos el derecho de no cambiar ninguna Información personal que consideremos correcta, o cuando sea necesaria para nuestros registros.

  Borrar su Información personal:  puede solicitarnos que borremos o eliminemos la Información personal si no existe un motivo legal para que sigamos usándola.  Asimismo, tiene derecho a solicitarnos que borremos o eliminemos su Información personal cuando haya ejercido correctamente su derecho de objetar el procesamiento (consulte la información a continuación), cuando hayamos procesado su información sin justificación legal o cuando tengamos la obligación de borrar su Información personal para cumplir con la ley.  Tenga en cuenta que es posible que no siempre podamos cumplir con su solicitud de borrar información por razones legales específicas que le explicaremos, si corresponde, en el momento de su solicitud.

  Objetar el procesamiento de su Información personal: es posible que tenga derecho a objetar el procesamiento de su información en determinadas circunstancias.  Este derecho se aplica cuando procesamos su Información personal con base en un interés legítimo (o el de un tercero), lo cual puede objetar si cree que afecta sus derechos y libertades fundamentales.  También tiene derecho a objetar cuando procesemos su Información personal con fines de marketing directo.  Sin embargo, en algunos casos, podríamos demostrar que tenemos un fundamento legítimo relevante para procesar su información, u obligaciones legales que prevalezcan sobre sus derechos y libertades.

  Portabilidad de los datos:  puede solicitar que le transfiramos su Información personal a usted o a un tercero.  Le proporcionaremos su información, a usted o a un tercero que haya elegido, en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina.  Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información automatizada cuyo uso nos haya autorizado inicialmente, o información que hayamos utilizado para cumplir un contrato con usted.

  Excluirse de la venta o el marketing: Axalta le ofrece muchas opciones con respecto al uso y la divulgación de su Información personal por parte de Axalta para fines de marketing. Si se comunica con Axalta, puede excluirse voluntariamente de la recepción de futuros mensajes electrónicos de marketing de Axalta y solicitar que no compartamos su Información personal con terceros no afiliados para sus fines de marketing.

  Asimismo, tenga en cuenta que, si se excluye voluntariamente de la recepción de mensajes relacionados con el marketing del Grupo Global Axalta, es posible que le enviemos mensajes administrativos importantes; no puede excluirse de forma voluntaria de los mensajes administrativos.

  Si desea revisar, corregir, actualizar, suprimir, eliminar o limitar de algún modo el uso por parte de Axalta de la Información personal que le proporcionó anteriormente, puede comunicarse con nosotros a través de los métodos que se indican en la sección 14 “Comuníquese con nosotros” a continuación.

  No discriminación, incentivos: las empresas no pueden discriminar a las personas que ejercen sus derechos de privacidad. Puede existir discriminación cuando una empresa niega o proporciona un nivel o una calidad diferente de bienes o servicios, o cobra (o insinúa que cobrará) precios o tarifas diferentes, o impone multas a los residentes que ejerzan sus derechos de privacidad, a menos que estas acciones estén razonablemente relacionadas con el valor que proporcionan los datos de la persona a la empresa.

  Restringir el procesamiento: las leyes de su país podrían permitirle solicitar que restrinjamos el procesamiento de su Información personal en los siguientes casos: (a) si desea que declaremos la precisión de los datos; (b) cuando nuestro uso de los datos no se justifique legalmente, pero no desee que los borremos; (c) cuando necesite que conservemos los datos, incluso si ya no los necesitamos, dado que los necesita para respaldar, ejercer o defender reclamaciones legales, o (d) cuando ha objetado el uso de sus datos, pero debemos comprobar si tenemos motivos legítimos predominantes para utilizarlos.

  Restringir el procesamiento de información confidencial: es posible que tenga derecho a solicitarnos que limitemos nuestro procesamiento de su Información personal confidencial a lo que exija nuestra relación con usted.  Si bien las prácticas de Axalta implican restringir el procesamiento de su Información personal confidencial a lo estrictamente necesario en todo momento, puede realizar una solicitud sirviéndose de los métodos indicados en la sección 14 “Comuníquese con nosotros” a continuación.

  Derecho a presentar una queja: tiene derecho a comunicarse con nosotros con respecto a nuestras prácticas de Información personal y puede hacerlo mediante uno de los métodos que se indican en la sección 14 “Comuníquese con nosotros” a continuación.  Evaluaremos su comunicación y nos comunicaremos con usted si necesitamos más información para resolverla.  Además, podría tener la opción de comunicarse con una autoridad gubernamental si cree que no hemos de acuerdo con las leyes y los principios que se aplican en su país de origen.  Si desea presentar una queja ante una autoridad, puede comunicarse con la autoridad supervisora de su país, las cuales incluyen, entre otras, las siguientes opciones: Canadá: Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá (del inglés Office of the Privacy Commissioner of Canada), o el comisionado de privacidad de su provincia o territorio; Australia: Comisionado de Privacidad de Australia (del inglés Australian Privacy Commissioner); Brasil: Autoridad Nacional de Protección de Datos; Espacio Económico Europeo: la autoridad supervisora de su país; China: Administración del Ciberespacio de China.

  Derechos en diferentes países:  según el lugar en donde viva, podría tener los siguientes derechos adicionales:

  • Transferencia: en Brasil, China o el Espacio Económico Europeo, puede solicitarnos que le transfiramos su Información personal a usted o a un tercero en un formato estructurado, de uso común y legible por máquina.  Tenga en cuenta que este derecho solo se aplica a la información automatizada cuyo uso nos haya autorizado inicialmente, o la información que hayamos utilizado para cumplir un contrato con usted.
  • Intervención en la toma de decisiones automática: en Brasil, China o el Espacio Económico Europeo, puede solicitar una revisión humana de una decisión automatizada que afecte sus intereses, incluidas las decisiones destinadas a definir su perfil personal, profesional, crediticio y de consumidor, o aspectos de su personalidad.  También puede tener derecho a solicitarnos que le expliquemos el proceso automatizado de toma de decisiones. 
  • Anonimizar: si vive en Brasil y cree que estamos procesando su Información personal de forma innecesaria o excesiva en virtud de la ley, puede solicitarnos que la anonimicemos, la bloqueemos o la eliminemos. 
  • Exclusión voluntaria de la recopilación: para los clientes de India y China, puede excluirse voluntariamente de la recopilación de su Información personal. Para ello, comuníquese con nosotros a través de la información de contacto que aparece a continuación.  Sin embargo, si decide excluirse voluntariamente de la recopilación de datos, es posible que no podamos brindarle de forma adecuada la asistencia o los servicios que solicitó, o seguir brindándole los productos, los servicios o la asistencia.

  Cómo realizar una solicitud:  si desea realizar una solicitud, comuníquese con nosotros mediante la información que aparece en la sección 14 “Comuníquese con nosotros” de esta Declaración de privacidad.  Incluya su nombre, dirección, correo electrónico, número de teléfono y el tipo específico de solicitud que desea realizar (una solicitud para conocer o borrar información, excluirse voluntariamente de la venta, etc.).  Si desea que un agente o un abogado autorizado realice una solicitud en su nombre, le pediremos una confirmación por escrito de que ha designado al agente o al abogado, tal como se describe en la sección “Verificación de su identidad” a continuación, y verificaremos la identidad del agente o el abogado por separado.

  Respuesta a las solicitudes: su solicitud será evaluada para determinar si cumple con los requisitos legales regulatorios y para garantizar que no suponga un riesgo de seguridad, ni modifique, los demás datos que almacenamos.  Si no podemos cumplir con ninguna parte de su solicitud, se lo informaremos en nuestra respuesta, así como los motivos por los que no podemos hacerlo.

  Verificación de su identidad: para protegerlo a usted y a su información, es posible que le solicitemos que confirme cierta información antes de cumplir con su solicitud.  Por ejemplo, si realiza una solicitud, le pediremos que confirme su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono.  Para ciertas solicitudes, usaremos una combinación de su nombre, dirección de correo electrónico, número de teléfono, código postal, dirección o fecha de nacimiento para verificar su identidad de modo que podamos ayudar a proteger su información.  Si designa a un agente o un abogado autorizado para que realice una solicitud en su nombre, es posible que le solicitemos que verifique su identidad y nos proporcione la identidad y la información de contacto del agente o el abogado autorizado.

   

  12. CUÁNTO TIEMPO CONSERVAMOS LA INFORMACIÓN

  En la medida en que lo permita la ley vigente, conservamos su Información personal siempre que (1) sea necesaria para los fines por los que la obtuvimos y esté de acuerdo con esta Declaración de privacidad o (2) tengamos otra base legal para conservar esa información más allá del período durante el cual es necesaria para cumplir el propósito original.  Si la ley local lo permite y si la base legal para procesar esos datos se basa únicamente en el consentimiento, eliminaremos la Información personal si se revoca el consentimiento.

   

  13. NUESTRA SEGURIDAD

  Reconocemos la importancia de mantener la seguridad de su Información personal.  Protegemos su información mediante medidas de seguridad, incluidos los resguardos físicos, administrativos y técnicos para reducir el riesgo de pérdida, uso indebido, acceso no autorizado, divulgación o modificación de su información.

  Si bien hemos empleado tecnologías y procedimientos de seguridad para ayudar a proteger su Información personal, no se puede garantizar la seguridad total de ningún sistema.  Tenga en cuenta que no podemos asegurar ni garantizar la seguridad de la información que nos transmita.  Utiliza los servicios de Axalta y entrega su información por su propia cuenta y riesgo.

   

  14. COMUNÍQUESE CON NOSOTROS

  Si tiene preguntas sobre esta Declaración de privacidad, puede comunicarse con nosotros de la siguiente manera:

  Correo electrónico: Data-Privacy@axalta.com

  Teléfono:  1-(855)-547-1461

  Dirección:  50 Applied Bank Blvd STE 204, Glen Mills, PA 19342

  Residentes de California: CAPrivacy@axalta.com

  Residentes de Sudáfrica:

  Hannes Kloppers, The Axalta Group South Africa (Pty) Ltd; 121 Gazelle Avenue, Corporate Park South, Randjespark, Midrand, 1685, South Africa

  Teléfono: +27 10 592 1768

  Residentes de Turquía:

  Elif Sahin, Axalta Boya Sistemleri, Plot G 22 B13 C1D, Axalta Boya Sistemleri, Cumhuriyet Mahallesi, Kadife sokak No: 9, 41480 Çayırova / Kocaeli, Türkiye

  Teléfono: +90 262 674 00 00

  Residentes de Brasil: dpo-data-protection-officer@axalta.com

  TABLA DE PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL

  Recopilamos la Información personal de los clientes según lo descrito con anterioridad para los siguientes fines comerciales, cuando la ley vigente lo permita.  Podríamos recopilar su Información personal directamente de usted, socios, contratistas o consultores, proveedores, terceros (servicios de verificación de antecedentes), distribuidores, clientes, nuestras filiales u otras personas y empresas, así como de fuentes públicas de datos, como agencias de informes de consumidores, reclutadoras o agencias de talentos.  En particular, a veces recopilamos las siguientes categorías de Información personal:

  Categoría legal

  Ejemplos de tipos de información recopilada

  Fuentes

  Fines de recolección y uso

  Envío a terceros

  A. Identificadores

  Nombre real, alias, dirección postal, identificador personal único, identificador en línea, dirección de protocolo de Internet, dirección de correo electrónico, nombre de la cuenta, número de seguro social, número de licencia de conducir, número de pasaporte u otros identificadores similares

  ·  Directamente de usted

  ·  De modo automático desde sus dispositivos

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Registro de compras

  ·  Garantía

  ·  Comunicaciones del sitio

  ·  Promociones

  ·  Blogs y foros

  ·  Eventos e investigaciones de mercado

  ·  Proveedores de servicios

  ·  Socios comerciales

  ·  Redes de publicidad

  ·  Empresas de publicidad promocional

  B. Categorías de Información personal enumeradas en el Estatuto de Registros de Clientes de California (Código Civil de California § 1798.80(e))

  Nombre, firma, número de seguro social, características físicas o descripción, dirección, número de teléfono, número de pasaporte, número de licencia de conducir o número de tarjeta de identificación estatal, número de póliza de seguro, educación, empleo, historial laboral, número de cuenta bancaria, número de tarjeta de crédito, número de tarjeta de débito o cualquier otra información financiera, información médica o información de seguro médico

  Es posible que alguna Información personal incluida en esta categoría se incluya también en otras categorías.

  ·  Directamente de usted

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Registro de compras

  ·  Garantía

  ·  Comunicaciones del sitio

  ·  Promociones

  ·  Blogs y foros

  ·  Eventos e investigaciones de mercado

  ·  Proveedores de servicios

  ·  Socios comerciales

  ·  Redes de publicidad

  ·  Empresas de publicidad promocional

  C. Características de clasificación protegidas según las leyes federales o California

  Edad (40 años o más), raza, color, ascendencia, origen nacional, ciudadanía, religión o credo, estado civil, condición médica, discapacidad física o mental, sexo (incluido el género, la identidad de género, la expresión de género, el embarazo o el parto, y las condiciones médicas relacionadas), orientación sexual, condición de veterano o militar, información genética (incluida la información genética familiar)

   

  No se recopila

  No se recopila

  N/A

  D. Información comercial

  Registros de propiedad personal, productos o servicios comprados, obtenidos o considerados, u otros antecedentes o tendencias de compra o consumo

  ·  Directamente de usted

  ·  De modo automático desde sus dispositivos

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Registro de compras

  ·  Garantía

  ·  Promociones

  ·  Eventos e investigaciones de mercado

  ·  Clientes empresariales (B2B)

  ·  Socios comerciales

   

   

  E. Información biométrica

  Características genéticas, fisiológicas, conductuales y biológicas, o patrones de actividad utilizados para extraer una plantilla u otro identificador o información de identificación, como huellas digitales, imágenes faciales y registros de voz, escaneos de iris o retina, patrones de pulsación de teclas, formas de andar u otros patrones físicos, y datos de sueño, salud o ejercicio físico

  No se recopila

  No se recopila

  N/A

  F. Internet u otra actividad de red similar

  Historial de navegación, historial de búsqueda, información sobre la interacción de un consumidor con un sitio web, una aplicación o un anuncio

  ·  De modo automático desde sus dispositivos

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Registro de compras

  ·  Garantía

  ·  Comunicaciones del sitio

   

  ·       Proveedores de servicios

  G. Datos de geolocalización

  Ubicación física o movimientos

  No se recopila

  No se recopila

  N/A

  H. Datos sensoriales

  Información auditiva, electrónica, visual, térmica, olfativa o información similar

  No se recopila

  No se recopila

  N/A

  I. Información profesional o relacionada con el empleo

  Trabajo actual o historia laboral, evaluaciones de desempeño

  ·  Directamente de usted

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Comunicaciones del sitio

  ·  Promociones

  ·  Eventos e investigaciones de mercado

  ·       Proveedores de servicios

  J. Información de educación no pública (según la Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar [Título 20 del Código de Estados Unidos, sección 1232g, Título 34 del Código de Reglamentos Federales de Estados Unidos, parte 99])

  Registros de educación directamente relacionados con un estudiante y almacenados por una entidad educativa o un agente que la representa, e incluye, entre otros datos, calificaciones, certificados de estudios analíticos, listas de cursos, agendas del estudiante, códigos de identificación del estudiante, información financiera del estudiante o registros disciplinarios del estudiante

  No se recopila

  No se recopila

  N/A

  K. Inferencias realizadas a partir de otra Información personal

  Perfil que refleja las preferencias, las características, las tendencias psicológicas, las predisposiciones, el comportamiento, las actitudes, la inteligencia, las habilidades y las aptitudes de una persona

  ·  Directamente de usted

  ·  De modo automático desde sus dispositivos

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

  ·  Comunicaciones del sitio

  ·  Eventos e investigaciones de mercado

  N/A

  L. Información personal confidencial según se define en § 1798.140(ae) de la Ley de Derechos de Privacidad de California

  Número de seguro social, número de licencia de conducir, tarjeta de identificación estatal, número de pasaporte, geolocalización precisa, origen racial o étnico, creencias religiosas, afiliación sindical, datos genéticos y de salud, datos biométricos, información sobre la vida sexual o la orientación sexual, el usuario de la cuenta de un consumidor, el número de su cuenta financiera, tarjeta de débito o tarjeta de crédito en combinación con un código de seguridad o acceso, una contraseña o los credenciales requeridos para acceder a una cuenta, contenido su correo postal, correo electrónico y mensajes de texto si la empresa no es el destinatario previsto 

  ·  Directamente de usted

  ·  De terceros

  ·  Pedidos y solicitudes

   

  N/A

  También podríamos recopilar información para cumplir con leyes vigentes, requisitos regulatorios o solicitudes legales.