XTREME ENERGIEZUINIG.

Eff ectieve droging bij 40°C of 20°C.

U kunt het volledige droogproces voltooien bij 60°C, 40°C of zelfs bij 20°C, zonder geforceerd drogen.

Dat kan de energiekosten tot wel 70% verlagen, wat het ongeloofl ijkeffi ciënt maakt.