dcsimg

Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

 • Kontakta oss
 • Standox globalt Stäng Standox globalt
 • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Behandling av personuppgifter

Axalta Coating Systems och dess dotterbolag tar integritetsskydd på stort allvar och vill informera dig om hur vi insamlar, använder och lämnar ut information. Tillsammans med Axalta Coating Systems Informationsprogram beskriver denna integritetspolicy de metoder vi använder för information som vi insamlar via den webbplats eller mobila applikation som kontrolleras av Axalta Coating Systems från vilken du läser denna integritetspolicy (härefter ”webbplatsen” och ”appen”), samt offline i situationer då ett meddelande krävs enligt lag. Genom att tillhandahålla information till Axalta Coating Systems godtar du villkoren i denna integritetspolicy.

Om du ansöker om ett jobb via webbplatsen gäller en annan integritetspolicy för Axalta Coating Systems användning av den personliga information du tillhandahåller via vårt Career Center.

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” som Axalta Coating Systems insamlar är information som identifierar dig som individ såsom:

 • Namn
 • Postadress (inklusive fakturerings- och leveransadresser)
 • Telefon- och faxnummer
 • E-postadress
 • Kredit- och betalkortnummer
 • Momsregistreringsnummer
 • Nationella ID-nummer som personnummer
 • Ekonomisk information när du ansöker om ett lån
 • Köphistorik

Axalta Coating Systems insamlar information när du deltar i olika möjligheter som vi tillhandahåller, t.ex.

 • När du beställer en produkt eller tjänst eller gör en förfrågan
 • När du registrerar ett inköp av en produkt från Axalta Coating Systems
 • När du skickar in en garantisedel
 • När du registrerar dig för en prenumeration, ett teknikforum eller annan kommunikation via ”webb-platsen” eller ”appen”.
 • När du deltar i en tävling, en kampanj, en utlottning, en undersökning eller någon annan typ av marknadsföring.
 • När du deltar i en blogg eller ett forum
 • När vi genomför marknadsundersökningar, träffar dig på en mässa eller något annat evenemang.

Vi kan kombinera personuppgifter som vi insamlar om dig med annan personlig information du tillhandahåller Axalta Coating Systems via andra källor, som produktregistrering, förfrågningar eller marknadsföringsevenemang. Vi använder den kombinerade personliga informationen i enlighet med denna integritetspolicy så länge den är kombinerad.

Så här använder vi personuppgifter

Vi använder personuppgifter i följande syften:

 • Besvara dina förfrågningar och uppfylla dina önskemål, t.ex. genom att skicka meddelanden via e-post.
 • Skicka viktig information till dig om webbplatsen eller appen, ändringar i Axalta Coating Systems villkor, policy och/eller annan administrativ information.
 • Genomföra och expediera dina inköp, t.ex. i form av betalningshantering, leverans av din beställning och kommunikation i samband med ditt inköp och för relaterad kundservice.
 • Skicka marknadsföringsmaterial som vi tror att du kan vara intresserad av, inklusive information om mässor.
 • Personanpassa din upplevelse av webbplatsen genom att presentera produkter och erbjudanden anpassade efter dig.
 • Låta dig deltaga i utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer och för administration av sådana aktiviteter. Vissa av dessa aktiviteter har ytterligare regler som kan innehålla mer information om hur vi använder och utlämnar dina personuppgifter, så vi rekommenderar att du läser dessa regler noggrant.
 • Låta dig skicka meddelanden till en vän via webbplatsen eller appen. Genom att använda den här funktionen meddelar du Axalta Coating Systems att du har tillstånd att använda och tillhandahålla din väns namn och e-postadress till Axalta.
 • Låta dig kommunicera med andra användare via webbplatsen eller appen (t.ex. via en blogg, ett forum, en snabbmeddelandefunktion, chatt, profil eller andra sociala medier)
 • Låta dig registrera och deltaga i tekniska forum och andra evenemang med Axalta Coating Systems.
 • Underlätta Axaltas affärssyften, som t.ex. dataanalys, revisioner, forskning och produktutveckling, förbättringar av Axalta Coating Systems webbplats och tjänster, utveckling av marknadsföringsevenemang, identifiering av användningstrender och fastställande av hur effektiva Axalta Coating Systems marknadsföringskampanjer är.
 • I den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: a) enligt gällande lag, inklusive lagar i andra länder än det där du är bosatt, (b) för att uppfylla juridiska processer, (c) för att svara på förfrågningar från myndigheter, inklusive myndigheter i andra länder än det där du är bosatt, (d) för att se till att Axalta Coating Systems villkor uppfylls, (e) för att skydda Axalta Coating Systems verksamhet, (f) för att skydda Axalta Coating Systems rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, dig själv eller andra personer, och (g) för att göra det möjligt för Axalta Coating Systems att söka upprättelse för eller begränsa de skador vi kan åsamkas.

Så här lämnar vi ut personuppgifter

Dina personuppgifter kan utlämnas:

 • Inom Axalta Coating Systems företagsgrupp i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. Axalta Coating Systems och de lokala dotterbolag du är i kontakt med ansvarar gemensamt för personuppgifter som används gemensamt.
 • Till tredje part som levererar tjänster till Axalta Coating Systems, som t.ex. webbvärdtjänster, dataanalys, betalningshantering, leverans av beställningar, produktdistribution, infrastrukturprovisionering, IT-tjänster, kundservice, e-posttjänster, kreditkortshantering, revisionstjänster och andra liknande tjänster, i syfte att hjälpa dem att leverera sådana tjänster.
 • Till tredje part i form av agenter och distributörer i syfte att underlätta försäljning och distribution av Axalta Coating Systems produkter och tjänster vilket kan inkludera marknadsföringskommunikation.
 • Till tredje part som sponsrar utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer.
 • I syfte att identifiera dig för någon du skickar meddelanden till via webbplatsen.
 • Till tredje part vid en eventuell omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, uppdrag, överföring eller annan disponering av hela elller delar av Axalta Coating Systems verksamhet, tillgångar eller lager (inklusive i samband med eventuell konkurs eller liknande processer).
 • I den mån vi anser det nödvändigt eller lämpligt: a) enligt gällande lag, inklusive lagar i andra länder än det där du är bosatt, (b) för att uppfylla juridiska processer, (c) för att svara på förfrågningar från myndigheter, inklusive myndigheter i andra länder än det där du är bosatt, (d) för att se till att Axalta Coating Systems villkor uppfylls, (e) för att skydda Axalta Coating Systems verksamhet, (f) för att skydda Axalta Coating Systems rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, dig själv eller andra personer, och (g) för att göra det möjligt för Axalta Coating Systems att söka upprättelse för eller begränsa de skador vi kan åsamkas.
 • Av dig, när du använder funktioner på en Axalta Coating Systems webbplats eller app som ger dig möjlighet att kommunicera med Axalta Coating Systems och andra ( t.ex. via en blogg, ett forum, snabbmeddelanden, chatt, profil eller andra sociala medier) När du använder dessa funktioner bör du vara medveten om att all information du skickar, inklusive ditt namn, var du befinner dig och din e-postadress kan bli tillgänglig för andra. Vi ansvarar inte för information du väljer att skicka via dessa funktioner och vi rekommenderar starkt att du inte utlämnar någon känslig personlig information (som t.ex. hälsoinformation eller kreditkortsinformation) via dessa funktioner. Om du använder funktionerna kan din personliga information finnas kvar på webbplatsen eller i appen även efter att du har slutat använda webbplatsen eller appen.

Så här använder vi och lämnar ut icke-personlig information

Eftersom icke-personlig information inte identifierar dig som individ kan vi använda och lämna ut den i vilket syfte som helst. I vissa fall kan det hända att vi kombinerar icke-personlig information med personuppgifter (som t.ex. genom att kombinera ditt namn med din geografiska plats).

Om vi kombinerar icke-personlig information med personuppgifter, som t.ex. när vi kombinerar information du uppger under registrering med icke-personlig information för att ge dig personanpassad marknadsföring behandlas den kombinerade informationen av Axalta Coating Systems som personuppgifter.

IP-ADRESSER

Din ”IP-adress” är ett nummer som automatiskt tilldelas den dator du använder av din internetoperatör (Internet Service Provider, eller ISP).

Så här insamlar vi IP-adresser

En IP-adress identifieras och loggas automatiskt i Axalta Coating Systems serverloggfiler när en användare besöker webbplatsen, tillsammans med tiden för besöket och den sida eller de sidor som besöktes. Insamling av IP-adresser är normal praxis på Internet och sker automatiskt på många webbplatser.

Så här använder och utlämnar Axalta Coating Systems IP-adresser

Axalta Coating Systems använder IP-adresser för syften som att beräkna webbplatsens användningsnivåer, diagnos av serverproblem, webbplatsadministration och för att presentera innehåll som är anpassat efter ditt land. Vi kan också använda och utlämna IP-adresser i samma syften som vi använder och utlämnar personuppgifter. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som icke-personlig information med undantag för situationer där lagen kräver att vi agerar annorlunda.

INTRESSEBASERAD REKLAM

Axalta Coating Systems och tredje part som tillhandahåller tjänster för Axalta använder cookies, pixeltaggar, web beacons, genomsynliga GIF-filer eller liknande tekniker för att spåra webbplatsanvändares och e-postmottagares agerande över olika webbplatser under längre tid för att kunna personanpassa din upplevelse av webbplatsen gennom att presentera reklam som är mer relevant för dig. Vi använder t.ex. tjänsteleverantörer som presenterar produkter och erbjudanden som passar ihop med de intressen som kan utläsas ur dina onlineaktiviteter över längre tid.

WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Denna integritetspolicy omfattar inte, och vi ansvarar inte för, de metoder för integritet, information eller andra metoder som en tredje part använder sig av, inklusive en tredje part vars webbplats vår webbplats eller app länkar till. En länk på webbplatsen eller i appen innebär inte att den webbplats som länken leder till stöds av Axalta Coating Systems.

REKLAM FRÅN TREDJE PART

Axalta Coating Systems kan anlita fristående marknadsföringsföretag som presenterar annonser när du besöker Axaltas webbplats. Observera att dessa företag kan använda information om ditt besök på webbplatsen för att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som du kan tänkas vara intresserad av. I samband med annonseringen på denna webbplats kan sådana företag placera eller identifiera en unik cookie via din webbläsare. Du kan läsa mer om dessa metoder och vad du kan göra om du inte vill att denna information ska användas av dessa företag genom att besöka http://networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

SÄKERHET

Axalta Coating Systems vidtar rimliga åtgärder vad beträffar organisation, teknik och administration för att skydda personuppgifter under Axalta Coating Systems kontroll. Tyvärr går det aldrig att garantera att en dataöverföring över internet eller ett datalagringssystem är säkert till 100 procent. Om du har anledning att misstänka att dina kommunikationer med Axalta inte längre är säkra (t.ex. om du misstänker att ett säkerhetsintrång har skett i något av de konton du har hos Axalta Coating Systems) ska du omedelbart meddela problemet till Axalta enligt anvisningarna i avsnittet ”Kontakta Axalta Coating Systems” nedan.

VAL OCH ÅTKOMST

Dina val angående Axalta Coating Systems användning av utlämnande av dina personuppgifter.

Axalta Coating Systems ger dig många valmöjligheter beträffande hur Axalta använder och utlämnar dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Genom att kontakta Axalta kan du välja att i fortsättningen inte ta emot elektronisk marknadsföring från Axalta Coating Systems och begära att vi inte delar dina personuppgifter med tredje part i marknadsföringssyfte.

Vi försöker att uppfylla din begäran så snart som möjligt. Observera att även om du väljer att inte delta enligt anvisningarna ovan så kan vi inte ta bort dina personuppgifter från databaser tillhörande tredje part som Axalta redan har delat dina personuppgifter med (det vill säga tredje part som vi redan tillhandahållit dina personuppgifter till innan vi implementerar din önskan om att delta). Obsrvera också att även om du väljer att inte ta emot marknadsföringsmaterial från Axalta Coating Systems kan det fortfarande hända att vi skickar viktiga administrativa meddelanden till dig, och du kan inte välja att inte ta emot administrativa meddelanden.

Så här kan du läsa, ändra eller radera dina personuppgifter

Om du vill granska, korrigera, uppdatera, undertrycka, radera eller på annat sätt begränsa Axalta Coating Systems användning av dina personuppgifter som du tidigare tillhandahållit Axalta kan du kontakta Axalta.

Beskriv tydligt vilken information du vill ändra, om du vill ta bort dina personuppgifter från en Axalta Coating Systems databas eller låt Axalta få veta hur du vill att Axaltas användning av dina personuppgifter ska begränsas. Vi försöker att uppfylla din begäran så snart som möjligt.

LAGRINGSPERIOD

Vi lagrar dina personuppgifter under så lång tid som krävs för de syften som beskrivs i denna integritetspolicy såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag.

BARN SOM ANVÄNDE WEBBPLATSEN

Axalta Coating Systems ser allvarligt på behovet att skydda integriteten för barn och vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att spela en aktiv roll i barnens aktiviteter online. Axalta avser inte att webbplatsen ska användas av barn under fjorton (14) år och vi insamlar inte medvetet information från barn i syfte att sälja produkter eller tjänster. Axalta Coating Systems deltar i utvalda utbildningsprogram inom vetenskap och miljömedvetenhet som stöd för skolor och samhällen.

DATAÖVERFÖRING ÖVER GRÄNSER

Dina personuppgifter kan lagras och bearbetas i alla de länder där vi är verksamma eller där vi har anlitat en tjänsteleverantör. Genom att använda Axaltas webbplats eller app godkänner du att din information kan överföras till andra länder än det land där du bor, inklusive till USA, som kan ha andra dataskyddslagar än ditt land.

KÄNSLIG INFORMATION

Vi ber dig att inte skicka eller utlämna känslig information till Axalta Coating Systems (t.ex. information om ras eller etnisk tillhörighet, politiska åsikter, religion, hälsa, brottslig bakgrund eller medlemskap i en fackförening) på eller via webbplatsen eller appen, eller på något annat sätt till Axalta Coating Systems.

UPPDATERINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Det kan hända att vi ändrar denna integritetspolicy. Eventuella ändringar i integritetspolicyn börjar gälla när vi publicerar den uppdaterade integritetspolicyn på webbplatsen eller appen. I och med att du använder webbplatsen eller appen efter dessa ändringar godtar du den uppdaterade integritetspolicyn.

KONTAKTA AXALTA COATING SYSTEMS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta Axalta.

 

ICKE-PERSONLIG INFORMATION

Icke personlig information som vi insamlar.

”Icke personlig information” är all information som inte avslöjar din specifika identitet, som t.ex.:

 • Webbläsarinformation
 • Information insamlad via cookies, pixeltaggar och andra tekniker
 • Demografisk iformation och annan information som du tillhandahåller
 • Sammanställd information

Så här insamlar vi icke-personlig information

Axalta Coating Systems och tredje part som levererar tjänster åt Axalta kan samla in icke-personlig information på många olika sätt, inklusive:

 • Via din webbläsare: De flesta webbläsare insamlar viss informtion, som t.ex. din MAC-adress (Media Access Control), operativsystem (Windows eller Macintosh), skärmupplösning, operativsystemversion och webbläsarens typ och version.
 • Använda cookies: Med hjälp av cookies kan en webbserver överföra data till en dator för loggbokföring och andra syften. Vi använder cookies och andra tekniker för att, bland annat, kunna ge dig bättre information, för att göra det enklare för dig att komma tillbaka till och använda webbplatsen samt för att tillhandahålla personanpassad marknadsföring. Om du inte vill att information ska insamlas med hjälp av cookies kan du i de flesta webbläsare ändra inställningarna så att cookies inte tas emot. Det kan hända att vissa av webplatsens funktioner inte fungerar som de ska om du inte tillåter att cookies används. Du kan läsa mer om cookies på http://www.allaboutcookies.org/.
 • Använda pixeltaggar, Web Beacons, genomsynliga GIF-filer eller andra liknande tekniker: Dessa kan användas på vissa webbsidor och i HTML-formaterade e-postmeddelanden för att, bland annat, spåra webbplats-användares och e-postmottagares åtgärder, för att mäta hur framgångsrika Axalta Coating Systems marknadsföringskampanjer är och för att sammanställa statistik webbplats-användning och svarsfrekvens.
 • Från dig: Information som t.ex. din plats eller hur du föredrar att kommunicera insamlas när du frivilligt uppger sådan information. Såvida inte sådan information kombineras med personuppgifter så kan den inte identifiera dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen som individ.

Genom sammanställning av information: Sammanställd personlig information identifierar inte dig eller någon annan användare av webbplatsen eller appen som individ. (Vi kan t.ex. använda personlig information för att beräkna hur stor andel av Axalta Coating Systems användare som har ett visst riktnummer).