Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • İletişim
  • Standox Global Close Country Selector
  • İletişim
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Bilgi Formları

Binek Otomobiller ve Ticari Taşıt Boya Sistemlerinin Teknik & Güvenlik Bilgi Formları.

Profesyonel tamir boyacıları için tasarlanan teknik bilgi formları, ürün ve sistem faydalarının en üst düzeye çekilmesine yardımcı olan kapsamlı karıştırma talimatları, uygulama kılavuzları ve güvenlik bilgileri sunar.


2013 sonundan itibaren ürünlerimizin etiketlerini değiştiriyoruz. Bu değişiklik tüm AB Üyesi Devletler için, madde ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması (CLP) hakkında Avrupa Birliği yönetmeliğine uyum açısından zorunludur. CLP Yönetmeliği belirli kimyasalların taşıdığı tehlikelerin AB içindeki çalışanlara ve tüketicilere açıkça anlatılmasını sağlıyor.

Etiketler (ve güvenlik bilgi formları) gelecekte farklı görünecektir; test edip onayladığınız Standox ürünlerinin bileşiminde veya performansında hiçbir değişiklik olmayacaktır.