Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Utbildning.

Internationell expertkunskap som lyfter din verksamhet.

Nu har vi vässat våra utbildningar. Vi har utbildningar i toppklass och utbildare med expertkunskaper inom lackerings-tekniker, färger, kulörer och tillbehör. Det är något av allt du kan förvänta dig när du kommer till oss på Axalta Academy.

Vi vet att den kunskapen du har och bygger vidare på, kommer du att ha nytta av i ditt dagliga arbete lång tid framöver. Det är helt enkelt en investering i dig och din framtid.

Lokalerna är specialutformade för att möta framtidens miljökrav. Vi har tre utbildningsrum och effektiva arbetslokaler för teambuilding och nära samarbete; två toppmoderna lackboxar och tre mixrum. Dessutom har vi en mysig lounge där kursdeltagarna gärna sitter kvar en stund och snackar med kollegor.

INTRODUKTIONSKURS

Introduktionskursen är en 1-dagskurs för dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill få en teoretisk presentation och demonstration av Standox-produkterna.

Efter en teoretisk genomgång så arbetar vi praktiskt med produkterna och därefter har du möjlighet att själv prova.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur Standox -lackeringssystem fungerar och se fördelarna med produkterna. Du lär dig
de tidsbesparingar och materialbesparingar du kan göra och hur användarvänligt och smidigt systemet är uppbyggt.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som är verkstadsägare, förman eller lackerare.

03 TID:
1 DAG, 08.00-16.00.

KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy
tel 031-576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
0 kr. Under kursdagen bjuder vi på lunch.


ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Eventuellt tillkommer hotellkostnad för 1 natts övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive frukost (subventionerat med Axaltas avtal med Scandic Mölndal).
Introduktionskursen är en 1-dagskurs för dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill få en teoretisk presentation och demonstration av Standox-produkterna.

SPECIALKURS

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill ha en specialanpassad kurs för dig och/eller din verkstad. Målet är att du/ni tillsammans med oss tar fram en kompetenshöjande utbildning inom ett speciellt område som du/ni vill fokusera på.

Beroende på kursinnehåll så går vi igenom både teori och praktiska övningar. Därefter finns möjlighet att testa Standox produkter och system.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur systemen fungerar och se fördelarna med produkterna.
 
02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som använder
Standox produkter idag och vill utveckla din  
kompetens och din verksamhet.

03 TID:
1,5 DAG. DAG 1: 08.00-16.00. DAG 2: 08.30-12.00

KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy tel 031-576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch och
gemensam middag. Om avbokning sker senare än tre dagar innan
kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer.
1 övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive frukost
(subventionerat med Axaltas avtal med Scandic Mölndal).

KURS STEG 1

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill ha större inblick i systemet. Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter arbeta praktiskt med systemet.

Efter genomgången teori så får du lackera egna detaljer med grundmaterial, baslack och klarlack. Du har även möjlighet att arbeta med utbättringar av egna lackerade detaljer.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur Standox lackeringssystem
fungerar och se fördelarna med produkterna. Du lär
dig de tidsbesparingar och materialbesparingar du kan
göra och hur användarvänligt och smidigt systemet är
uppbyggt. Du lär dig även att göra utbättringar.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som vill byta lacksystem,
eller till dig som är nyanställd på en firma som redan idag
använder Standox produktsystem.

03 TID:

1,5 DAG. DAG 1: 08.00-16.00. DAG 2: 08.30-12.00

KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy tel 031-576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch och gemensam middag. Om avbokning sker senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer.
1 övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive frukost (subventionerat med Axaltas avtal med Scandic Mölndal).
Efter genomgången teori så får du lackera egna detaljer med grundmaterial, baslack och klarlack. Du har
även möjlighet att arbeta med utbättringar av egna lackerade detaljer.

KURS STEG 2 SPECIALKULÖRER

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill lära dig mer om lackering med 3-skiktskulörer, infärgad klarlack och matt klarlack.
Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter arbeta praktiskt med produkterna.

Efter genomgången kort teori får du lackera och bättra egna detaljer med 3-skiktskulörer, infärgad klarlack och matt klarlack.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur Standox lackeringssystem fungeraroch se fördelarna med produkterna. Du lär dig de tidsbesparingar och materialbesparingar du kan göra och även se hur enkelt man gör utbättringar med systemet.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som använder Standox produkter idag och vill fördjupa dig inom just utbättringar med specialkulörer.

03 TID:
1,5 DAG. DAG 1: 08.00-16.00. DAG 2: 08.30-12.00

KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy tel 031-576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch och gemensam middag. Om avbokning sker senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer.
1 övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive fruko

KURS STEG 3 MICRO REPAIR/STRÅLKASTARRENOVERING

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill vidareutbilda dig inom Micro Repair-systemet och Standox koncept för strålkastarrenovering.
Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter arbeta praktiskt med Micro Repair och strålkastarrenovering. Du får även tips kring marknadsföring av dessa reparationer.

Efter genomgången teori så får du utföra reparationer på olika övningsobjekt.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur systemen fungerar och se fördelarna med produkterna. Du lär dig de tidsbesparingar och materialbesparingar du kan göra inom systemen och kommer också att se flera möjligheter till marknadsföring av din verkstad.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som använder Standox produkter idag och vill utveckla din kompetens och din verksamhet.

03 TID:
1,5 DAG. DAG 1: 08.00-16.00. DAG 2: 08.30-12.00

KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy tel 031-576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch och gemensam middag. Om avbokning sker senare än tre dagar
innan kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer.
1 övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive frukost
(subventionerat med Axaltas avtal med Scandic Mölndal)

KURS STORFORDON

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lackering och vill vidareutbilda dig inom lackering av storfordon. Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter arbeta praktiskt med produkterna.

Efter genomgången teori så får du utföra lackeringar med grundmaterial och topplacker.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur systemen fungerar och se fördelarna med produkterna. Du lär dig de tidsbesparingar och materialbesparingar du kan göra med Standox produkter.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som arbetar med lackering av storfordon och använder Standox produkter idag, men passar även för dig som vill börja arbeta med Standox system.

03 KONTAKT:
Ring Axalta Refinish Academy tel 031- 576822 eller
maila academy@axaltacs.com.

KURSAVGIFT:
Kursavgiften är 2100 kr, då ingår även lunch och gemensam middag. Om avbokning sker senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.

ÖVRIGT:
Egen transportkostnad. Hotellövernattning tillkommer.
1 övernattning på Scandic Mölndal, pris 1290 kr inklusive frukost
(subventionerat med Axaltas avtal med Scandic Mölndal).


SPEKTRO & APPLICERINGSTEKNIK

Den här kursen vänder sig till dig som har minst ett års erfarenhet av lack och lackering och vill vidareutbilda dig inom kulör och kulörverktyg. Målet med kursen är att du både ska få en teoretisk genomgång och därefter praktiskt arbete med kulörverktyg.

Efter utbildningen kommer du att ha större förståelse och hjälp av de verktyg som vi hanterar.

01 KURSINNEHÅLL
Du kommer att förstå hur systemen är uppbyggda, lära dig vikten av att förbereda ytan väl för att kunna göra en mätning med spektrofotometer. Resultaten får du lägga in i databasen och där också lära dig tyda den information som du får av ditt mätvärde. Efter ditt färdiga val får du blanda kulören och göra ditt egna färgprov som ska jämföras mot objektet du har mätt.

02 EN KURS FÖR DIG
Den här kursen vänder sig till dig som använder Standox produkter idag och som vill utveckla din kompetens och din verksamhet.

03 TID
1 dag.
Dag 1: 10.00–17.00.

KONTAKT
Ring Axalta Refinish Academy
tel 031-576822 eller maila
academy@axaltacs.com

KURSAVGIFT
Kursavgiften är 1100 kr, då ingår även lunch. Om avbokning sker senare än tre dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.