Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Praktiska tips för lackeringsarbete vintertid

För en erfaren lackerare är problemet inget nytt ‒ så snart vintern närmar sig och temperaturen faller, måste förberedelsearbetet vid lackering anpassas därefter. Lägre temperaturer kan göra klarlack och härdare mer viskösa, och det gör dem svårare att arbeta med. Stephen Naylor, ansvarig för Training Management Standox International, tipsar om hur du når goda lackeringsresultat på vintern.

Tips 1: 20 oC är idealiskt

Temperaturen spelar en avgörande roll vid många kemiska processer och lackering är inget undantag. Därför måste du vara extra uppmärksam på den under de kalla vintermånaderna. ”Standox produkter är ganska robusta. Och upp till en viss nivå är de ganska toleranta vad gäller miljöer som inte är idealiska”, säger Naylor. ”Men en verkstad ska dock kunna garantera att vissa minimivillkor uppfylls för att även under vintertid kunna garantera professionella resultat. Vid förvaring eller arbete med framför allt VOC-anpassade klarlacker får temperaturen inte falla under 20 oC. Denna enkla försiktighetsåtgärd kan garantera optimal viskositet och sprutbarhet. Det är absolut nödvändigt att vattenbaserade produkter skyddas mot frost.”

Tips 2: Överspäd inte kall färg

Naylors andra tips för vinterlackering är: ”Om en färgprodukt verkar tjockare än vanligt vid mixandet, kontrollera dess temperatur och eventuellt även dess viskositet. I de flesta fall är problemet helt enkelt att färgen är för kall.” Han avråder från ytterligare spädning av produkten med hjälp av extra förtunning. ”Det vore fel åtgärd att vidta och kan leda till defekter som apelsinskalsytor.” Och i allmänhet fungerar det inte att försöka rädda det hela med fler lager färg. Det kan faktiskt förvärra läget ‒ fler färgskikt kan ge bubblor och rinningar.

Tips 3: Ta in fordon i den uppvärmda sprutboxen

Temperaturen är inte bara relevant för färgprodukter och komponenter; även fordonskarosserna ska skyddas från att bli för kalla. Om de blir för kalla kan det bildas en tunn fuktfilm på ytan när fordonet värms upp. Det här kan orsaka problem med flödet, ytvätningen och vidhäftningen hos den nyss pålagda lacken och kan leda till långsiktiga defekter, till exempel blåsbildning. Med den här typen av fuktlager kan det bli nästintill omöjligt att uppnå goda resultat. Naylor säger: ”Låt fordonet stå i den uppvärmda sprutboxen en stund innan du börjar arbeta.”

Tips 4: Omsorgsfull rengöring av karossen är avgörande

Naylor betonar en annan viktig faktor som bör beaktas vintertid ‒ nämligen saltrester på bilens kaross. De kan ge upphov till problematiska färgdefekter ‒ till exempel blåsbildning ‒ som sen kan kräva omfattande omarbetningar. Sådana fel kan bara undvikas om du är särskilt försiktig när karossdelarna rengörs. ”Det är väl värt mödan. Tiden du lägger på att göra rent bilen betalar sig i form av lackeringsjobbets kvalitet och hållbarhet”, säger Naylor. ”Saltrester kan för övrigt bara lösas upp i vatten, så de bör avlägsnas med en vattenbaserad silikonborttagare.”

Practical tips for winter refinish work

Lägre temperaturer kan göra klarlack och härdare mer viskösa, och det gör dem svårare att arbeta med.