Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Lackera effektivare med One Visit Applicationtion

Begränsa icke-produktiva avbrott till absolut minimum, garantera en intelligent fördelning av arbetet, låt inte energikrävande utrustning arbeta längre än nödvändigt – verkstadsägare vet precis hur man optimerar arbetsprocesserna. Men det finns ett steg i reparationsprocessen, där inte ens den bästa planeringen hjälper: sprutboxen. Den förblir en flaskhals, åtminstone för de verkstäder som arbetar med traditionella appliceringsmetoder.

Tack vare den alternativa metoden One Visit Application/Ett enda steg kan emellertid verkstäderna markant reducera avbrottstiden i lackeringsprocessen och i sprutboxarna. Lackerare behöver bara gå in i sprutboxen en gång per lackering. Fyller, baslack och klarlack appliceras i ett-och-ett-halvt eller två vått-i-vått-varv som följer omedelbart på varandra. Avluftningstider undanröjs.

Vi på Standox har utvecklat ett sortiment av produkter utvecklade i Wuppertal som ska användas tillsammans med One Visit Application/Ett enda steg-metoden. Det är det enda färgmärket som erbjuder en fullständig enstegslackering från fyller till klarlack. Ta till exempel fyllern Standocryl VOC-Xtra som är idealiskt för applicering i två på varandra följande vått-i-vått-varv. Standoblue- och Standohyd-baslackerna liksom Standofleet-topplack och Standocryl VOC-Xtra-klarlack kan vart och ett appliceras i ett-och-ett-halvt-varv. När det gäller Standofleet och VOC-Xtra Clear applicerar du bara ett tunnt varv omedelbart följt av ett fullt varv på det fortfarande våta skiktet, utan någon som helst avluftningstid.

Processen för Standohyd och Standoblue är den exakt motsatta. I det här fallet sprutar du ett fullständigt varv och därefter ett tunnt varv på den fortfarande våta filmen.

”Om vi räknar ut hur mycket tid som sparas in på en arbetsdag, så är det en stor skillnad”, säger Stephen Naylor, chef för Standox International Training Management. ”One Visit Applicatio ökar effektiviteten och är särskilt ekonomiskt fördelaktig för större verkstäder med större belastning och större genomströmning. Och One Visit Application/Ett enda steg-produkterna erbjuder förstås sedvanlig premiumkvalitet och support som är standard hos oss på Standox. Även med denna innovativa metod kan verkstäder känna sig förvissade om att uppnå perfekta resultat.

”Tack vare en specialframtagen lackeringsteknik kan vi uppnå optimal torkning. Täckförmågan hos topp- och baslackerna är lika perfekta efter endast ett-och-ett-halv-varven”, säger Naylor sammanfattningsvis. ”Verkstäderna kommer inte bara att spara värdefull tid med One Visit Application, utan även material – och utan att man behöver tumma på kvaliteten.”

Denna appliceringsmetod utvecklades i Tyskland och med tanke på de stigande energipriserna skulle den också kunna vara intressant för mellanstora och mindre verkstäder som inte kämpar med stora genomströmningsproblem. Varenda minut som sparas in i sprutboxen sänker elräkningarna och bidrar därför till en bättre lönsamhet.

Du finner mer information om One Visit Application och kompatibla produkter på www.standox.se/1va.

From filler to clear coat

Det är det enda färgmärket som erbjuder en fullständig enstegslackering från fyller till klarlack.