Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Hur du lyckas med vit pärlemorlackering

Många lackerare kan intyga att vit pärlemorlack är en rejäl utmaning vid reparationer. Om du inte är mycket noggrann, är det lätt att slutresultatet blir något helt annat än originaleffekten. Kevin Welling, som är Training Academy Manager hos Axalta Coating Systems i Storbritannien och Irland, förklarar hur du får till det.

Vitt återspeglar en modern stil och miljömedvetenhet, vilket har gjort den till en alltmer populär bilkulör under de senaste tio åren. Som en del av den här trenden har många biltillverkare lanserat vita kulörer med specialeffekter. Dessa pärlemorkulörer består av två skikt av baslack och ger bilen en skimrande kulöreffekt när den ses ur vissa vinklar. Att lackera dem är en komplicerad appliceringsprocess med flera lackskikt. Vi på Standox har tagit fram specifika lackeringsriktlinjer för att hjälpa våra lackeringspartners.

Tips 1: Att förbereda en provplåt är avgörande

”Den kritiska punkten för vita pärlemorkulörer är effektskiktet”, säger Welling. ”När det gäller effektlagret når du bästa matchning mot originalet om du använder provplåtar.” Han rekommenderar att ta fram tre provplåtar med bottenkulören, innan du påbörjar appliceringsprocessen. Sprutningen av var och en av de tre provplåtarna ska vara olika för ‒ respektive effektsprutvarv ett, två och tre effektvarv. På grund av det olika antalet effektskikt på varje provplåt kommer pärlemoreffekten att variera och du kan då fastställa vilket prov som bäst motsvarar originalet. 

Tips 2: Märk provplåtarna tydligt

Det är ett till synes enkelt steg, men du får inte glömma bort det vid förberedandet av provplåtarna. ”Anteckna antalet effektsprutvarv på baksidan av varje provplåt”, säger Welling. ”Annars kommer du snart att röra till det för dig.”

Tips 3: Lackera alltid karossdelar tillsammans

Vid själva reparationen bör du först applicera bottenkulören på det skadade området tills lacken täcker ordentligt och därefter tona in den med de intilliggande områdena. ”Kulörmatchning med de intilliggande områdena eller karossdelarna är avgörande”, säger Welling. ”När du ska lackera 3-skiktskulörer ska du aldrig lackera karossdelar separat, utan alltid tillsammans.” Innan du applicerar effektskiktet måste du vara noggrann med att få bort damm och översprutning, för annars syns orenheter efter den efterföljande baslacken.

Tips 4: Antalet sprutvarv är avgörande för god färgmatchning

”Vid applicering av effektskiktet börjar du från det yttersta området och arbetar inåt. Utnyttja den tillgängliga ytan och begränsa dig inte”, menar Welling. ”Det är mycket viktigt att du applicerar exakt samma antal sprutvarv som på den provplåt som bäst motsvarade originalet. Det kommer att hjälpa dig att nå perfekta resultat när du ska lackera med vit pärlemor.”

Pearlescent paints give the vehicle a shimmering colour effect if viewed from certain angles.

Många lackerare kan intyga att vit pärlemorlack är en rejäl utmaning vid reparationer.