Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Snabb underlagsförberedelse med fyllern Standox VOC Xtreme Filler

Tips 1: Följ databladet till punkt och pricka

När du applicerar VOC Xtreme fyller U7600 finns det två steg som skiljer sig markant från andra grundfärger med hög torrhalt: det första är appliceringen av korrosionsskydd med hjälp av förbehandlingsdukar, och det andra är tidig slipning efter 20 till 40 minuters lufttorkning, beroende på den relativa luftfuktigheten. Om du är en erfaren lackerare kommer du att uppfatta båda dessa instruktioner som ovanliga. Därför är det mycket viktigt att noggrant följa specifikationerna i databladet, så att ett riktigt fint resultat kan garanteras.

Tips 2: Välj ett litet munstycke

Många lackerare utför fyllerarbetet på samma plats som de genomför förbehandlingen. Men du kan applicera fyller VOC Xtreme Filler U7600 med ett mindre munstycke, till exempel 1,4 mm, med reducerat tryck. Det beror på den låga viskositeten och likväl höga halten av fasta ämnen. Det här ger mindre sprutdimma och en slät yta, vilket betyder mindre sliparbete.

Tips 3: Spruta tunt över spacklade ytor

Mindre spacklade områden ska först beläggas med ett lätt sprutvarv som sedan ska avluftas till en matt finish. Därefter kan du applicera upp till ytterligare tre sprutvarv i en enda sprutomgång utan avluftning.


Tips 4: Ingen tork över helgen

Den stora fördelen med VOC Xtreme Filler U7600 är att du snabbt kan jobba vidare. Men det innebär också att den inte ska torka över helgen, som fallet ofta är med andra fyllers. Det beror på att materialet härdar till en sådan grad att det blir svårt att slipa och att slipmedlet kommer att slitas snabbare. En allmän tumregel är att fyllern bör överlackas inom 24 timmar.

Tips 5: Snabbhet endast när det är nödvändigt

VOC Xtreme Filler U7600 är framtaget för att optimera arbetsprocesserna och göra dem mer ekonomiska. De här egenskaperna gör det speciellt lämpligt för verkstäder med en hög genomströmning eller med ett stort antal småreparationer varje dag. Så för arbeten där snabbhet inte är så viktig, som till exempel reparationer av veteranbilar, rekommenderar Fassbender användning av andra Standox-produkter, till exempel Standox VOC Xtra Filler U7560.

###

Det finns mer information om VOC Xtreme Filler U7600 och tillhörande Express Prep Wipes U3000 på www.standox.se/xtreme7600

Metal preparation with prep wipe U3000

Vid förberedning av metallunderlag ska Standox Express Prep Wipes U3000 användas före VOC Xtreme Filler.

Standox VOC-Xtreme-Filler U7600 application

Men du kan applicera fyller VOC Xtreme Filler U7600 med ett mindre munstycke, till exempel 1,4 mm, med reducerat tryck.