Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Applicera Standoblue Basecoat utan defekter

Standoblue, den vattenbaserade baslacken från Standox, har godkänts av samtliga ledande biltillverkare (OEM). Den fortsätter att sätta nya standarder med sin Made In Germany-teknik. Dess 1,5-skiktsapplicering utan avluftning samt dess låga materialåtgång och korta torktid garanterar att Standoblue bidrar positivt till verkstädernas framgång. Anders Helgesson, Product & Technical Operation Manager Nordic, förklarar hur man applicerar Standoblue perfekt för att få ut mesta möjliga av den.

Applicera baslacken i 1,5 skikt utan omedelbar avluftning.

En av de största fördelarna med Standoblue är att den kan appliceras i ett enda moment: applicera det första skiktet med ett stängt skikt på normalt avstånd till föremålet. Full täckning måste inte nödvändigtvis uppnås med detta första sprutvarvet, utan målet bör vara 75 till 80 procents täckning av underlaget. Se till att det första skiktet inte appliceras för vått. Lackfilmen ska ha lite textur. Om första skiktet är för vått kan det leda till ökad materialåtgång och längre torktider.

Effektskiktet appliceras sedan på ett längre avstånd från föremålet, utan avluftning. Applicera det jämnt och låt det överlappa det ännu våta första skiktet. Titta igen efter den fina strukturen i lackytan. Resultatet? Perfekt, fullständig täckning och utan att bli flammig.

Minska stoft.

Lackera vertikala ytor nedifrån och upp eftersom detta minskar mängden stoft på panelerna som lackeras. Vid lackering av flera paneler, såsom sidan på en bil, ska överlappningszonerna mellan det första sprutskiktet och det andra effektskiktet vara stegvis förskjutna. Detta bidrar också till att minska stoft och ger ett enhetligt och perfekt utseende.

Undvik molnbildning.

Att undvika stoft och kontrollera orienteringen av effekterna är egentligen väldigt enkelt, men ibland blir inte resultatet perfekt. Detta kan orsakas av en mängd faktorer, såsom misstag under appliceringen, fel sprutpistol eller munstycke, lufttryck eller helt enkelt ett komplext kulörrecept. Om detta inträffar, applicerar du ytterligare ett effektskikt på det ännu våta basskiktet. Applicera det på ett ännu större avstånd från föremålet än det föregående effektskiktet. En än gång är det viktigt att se till att sprutningarna överlappar varandra jämnt. Detta extra effektskikt kan endast appliceras om basskiktet fortfarande är vått. Om det redan har börjat avluftas bör det inte göras.

Mer ingående information om Standoblue finns på www.standox.se/standoblue.

Harald Klöckner, Standox Training and Technical Service
; Foto: Udo Geisler

Harald Klöckner, Standox Training and Technical Service ; Foto: Udo Geisler