Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Applicering av Standoblue-baslack under mycket fuktiga eller våta förhållanden

Standoblue är ett baslacksystem med vilket du kan uppnå en överlägsen kulörmatcning. För att optimera processäkerheten under fuktiga och våta förhållanden, har vi på Standox följande tips för att förhindra att appliceringen av baslacken blir för våt. En för våt baslack kan ge kulöravvikelser som lägre glansgrader, mörkare eller grövre utseende eller grumlighet av metallic-kulörer, eftersom aluminium- och bronspigmenten inte kan uppnå optimal justering. Harald Klöckner, chef för Standox Training Management för Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA) delar med sig av tips för hur du ska lackera under fuktiga eller våta förhållanden.

Tips 1: Var uppmärksam på ytstrukturen

Du uppnår den beprövade appliceringen av Standoblue i ett enda processteg genom att applicera ett jämnt och enhetligt sprutvarv från ungefär 20 till 25 centimeters avstånd. Det ska sedan följas av ett effektvarv på den ännu våta baslacken från ett lite större avstånd på 30 till 35 centimeter. När du applicerar Standoblue korrekt på det våta lagret får det en jämn och fin struktur. Om du inte lyckas med det och om baslacken ser mjuk och mycket våt ut kan det försämra slutresultatet. Den fina strukturen torkar under avluftningsfasen och bildar en slät yta som utgör rätt underlag för påföljande klarlacksapplicering.

Tips 2: Förbered sprutpistol och spruttryck omsorgsfullt

Välj rätt sprutpistol och rekommenderad storlek på munstycket. Vid höga luftfukighetstnivåer ska du inte använda stora munstycken när du applicerar baslacken, eftersom det gör det mycket svårare med en jämn applicering. Var uppmärksam på spruttrycket och justera det till den nivå som rekommenderas i det tekniska databladet. Om spruttrycket är för lågt, kan det leda till att färgskiktet blir för vått. För att uppnå rätt spruttryck rekommenderar vi på Standox en korrekt fungerade tryckmätare på sprutpistolen. Defekta eller skadade tryckmätare ska omedelbart bytas ut.

Tips 3: Rätt justering är avgörande

Du kan anpassa Standoblue-baslacken till lokala klimatförhållanden genom att tillsätta Standoblue Viscosity Adjuster och Standoblue Viscosity Adjuster Long. Använd Standox klimatguide för en dubbelkoll. Mät den aktuella relativa luftfuktigheten och temperaturen i sprutboxen med en hygrometer. Överför mätningarna till Standoblue-klimatguiden för att hitta motsvarande rekommenderade produktjustering. Om luftfuktighetsnivåerna är mycket höga, ska du inte använda Standoblue Viscosity Adjuster Long. Utöver de andra potentiella defekterna, kan ett skikt som är för vått leda till oönskade ansamlingar av färg längs kanter och i hörnen.

Tips 4: Rätt alternativ för luftfuktighetsnivåer över 65 %

Om den relativa luftfuktigheten i sprutboxen överstiger 65 % ska du spruta det första skiktet som vanligt och sedan avlufta i två minuter innan effektskiktet appliceras. Du kan dessutom tillsätta 30 procent Standoblue Viscosity Adjuster för Standoblue effekt- och metallic-kulörer för att höja processäkerheten och förbättra kulörstabiliteten under dessa förhållanden.

Application of the Standoblue basecoat under very humid or damp conditions

Standoblue är ett baslacksystem med vilket du kan uppnå en överlägsen kulörmatcning.