Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Konsten att reducera energiförbrukningen med hjälp av rätt klarlack från Standox

Volvo Bil i Tuve AB har lyckats sänka deras energiförbrukning markant sedan de valde att ändra sin klarlack för ett år sedan. Enligt beräkningar så innebär reduceringen att verkstaden har sparat in lika mycket energi som en årsförbrukning för en mindre villa.

Skadeverkstaden som ligger i Tuve, nordvästra Göteborg, har varit trogna kunder till Standox sedan 90-talet och gjorde valet att ändra sin klarlack för drygt ett år sedan. En förändring som enbart inneburit positiva konsekvenser för verkstaden: “Tack vare olika faktorer så har vår energianvändning sjunkit drastiskt, men också hjälpt till att göra verkstaden mer miljöansvarig,” säger Rickard Olsson, skadeverkstadschef på Volvo Bil.

Små hjälpmedel som leder till stora besparingar

Verkstaden använder sig av VOC-Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650 och Standocryl VOC Performance Pro Clearcoat K9590. Då den nya klarlacken fungerar i lägre temperaturer så har verkstaden kunnat sänka temperaturen från tidigare 70 grader till nuvarande 50, vilket innebär en stor besparing på el till uppvärmning. Det finns en aktivator i lacken som gör att färgen kan härda i lägre temperatur. Utöver detta är även klarlacken mycket drygare än den de har använt tidigare vilket innebär att det dels går åt mindre klarlack under lackering men också att mindre lösningsmedel behövs under processen.

Framtida byten ska leda till ännu mindre energiförbrukning

Verkstaden planerar nu att också byta ut slipgrunden till VOC Energy Xtreme Filler U7600 vilket innebär en process där flera olika aspekter måste tas i beaktning och där olika godkännanden samt utbildning är ett måste: “Först så måste de nya kemikalierna i lacken godkännas i en lokal bedömningsgrupp. Därefter krävs det delvis ny utrustning som munstycken för applicering och eftersom lacken har olika egenskaper så krävs det även en del övning och utbildning för att lära sig hur den reagerar,” säger Olsson. Standox bistår med utbildning och har varit hos verkstaden för att träna upp personalen på plats så att klarlacken nyttjas för att uppnå bästa möjliga resultat. “Vi har fått träning och support från Standox för att se till så att vi får rätt resultat från första början och nu är vi igång med detta – vi är jättenöjda och det går finfint,” säger Per Hallberg, billackerare på Volvo Bil. Efter ett års användning så drar Rickard Olsson slutsatsen att det har varit ett byte väl värd mödan och en win-win på flera olika fronter ur ett miljöperspektiv: mindre lösningsmedel, lägre temperaturer och en ordentligt reducerad elförbrukning.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med tillverkning i tyska Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta marknadsinsikter, utan även genom att förse dem uppdrag tack vare omfattande godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag. Detta återspeglar varumärkets ställning som ledande partner för fordonsindustrin.

Standox – lackering som skön konst

The_bodyshop_that_reduced_their_energy_consumption_with_Standox_1
The_bodyshop_that_reduced_their_energy_consumption_with_Standox_2
The_bodyshop_that_reduced_their_energy_consumption_with_Standox_3
The_bodyshop_that_reduced_their_energy_consumption_with_Standox_4