Standox delar tips för professionella 3-skiktsreparationer av pärlemorlacker på stora ytor


Den senaste utbildningsvideon från Standovision visar lackerare hur man utför en 3-skiktsreparation av vit pärlemorlack över hela fordonssidan.

25 november 2021 – Standox, ett av de globala lackvarumärkena under Axalta, en ledande global leverantör av våtlacker och pulverfärger, har lagt upp en ny Standovision-video som visar lackerare hur man åstadkommer en perfekt treskiktsreparation av vit pärlemorlack på hela fordonssidan. Med en marknadsandel på 38 procent är vitt fortfarande den populäraste fordonskulören globalt, enligt Axaltas Global Automotive Color Popularity Report för 2020. Och eftersom 11 procent av de vita fordonen har en pärlemoreffekt ökar behovet av treskiktsreparationer.

I den senaste Standovision-videon vägleder en expert från Axalta lackerarna genom de nödvändiga stegen vid utförandet av komplexa treskiktsreparationer på fler än en panel, inklusive hur man undviker och åtgärdar fel, så att det blir rätt på första försöket.

Harald Klöckner, Axaltas international training leader och refinish product specialist för Europa, Mellanöstern och Afrika, säger: ”Vi har lyssnat på våra yrkeslackerare, och som ett direkt svar på deras efterfrågan på råd om hur man hanterar kniviga trestegsreparationer av pärlemorlacker på större ytor har vi tagit fram den här instruktionsvideon. Vi har fokuserat på tekniker där vi använder Standoblue Basecoat för att undvika problem såsom strimmor och tar även upp andra utmaningar som lackerarna kan stöta på.

Förberedelser och planering

Innan man påbörjar en treskiktsreparation rekommenderar Standox att lackerarna bekantar sig med viktiga tekniker såsom kulörprovsberedning och blandning, vilket är centralt för reparationer av alla storlekar.

”En annan viktig förberedelse att komma ihåg är ett använda rätt kulörspackel. För en kulör med vit pärlemoreffekt rekommenderar vi ett vitt spackel”, säger Klöckner.

Justera för omgivningsförhållandena

Produktjustering under både grundkulörs- och effektskiktsfasen är ännu viktigare när man arbetar med en stor reparation på grund av antalet överlappningszoner. Lackerarna bör försöka minska antalet överlappningszoner för att minimera risken för torrsprutning på de delar av jobbet som ännu inte lackerats.

Under varmare förhållanden rekommenderar Standox att man justerar baslacken därefter, för att motverka snabbare avluftning. Långsammare produktjustering håller filmen öppen längre, för bättre absorption av översprut och kontroll på strimbildningen. Om grundkulören härdas så torkar den snabbare, vilket behöver tas med i beräkningen. När det är varmt bidrar ett större munstycke på sprutpistolen till att upprätthålla appliceringshastigheten och åstadkomma en kontinuerlig våt lackfilm.

Bästa sättet att spruta

När man sprutar en hel fordonssida kan man antingen börja längst ned vid det bakre hjulhusets valv och arbeta framåt, eller från framskärmen och arbeta bakåt. Det viktiga är att säkerställa att alla sektioner smälter ihop väl och ger en kontinuerlig film.

”Den här videon är avsedd att ses tillsammans med videon för reparationsprocesser i tre steg som vi tidigare lagt upp, eftersom de båda kan användas tillsammans för att på bästa sätt hjälpa lackerare att uppnå perfekta reparationer”, säger Klöckner.

Båda Standovision-videorna – 3-Stage White Pearl Full Side Application och 3-Stage Pearl Repair Process – finns på Standox YouTube-kanal, www.youtube.com/standoxonline. För mer information om Standox, besök www.standox.se.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för professionella lackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta marknadsinsikter, utan även genom att förse dem med uppdrag tack vare omfattande godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag. Standox – lackeringens ädla konst.