Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakta oss
  • Standox globalt Stäng Standox globalt
  • Kontakta oss
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Lågenergilacksystem för säkra reparationer av el- och hybridfordon

Enligt managementkonsultbyrån McKinsey[1] ökade försäljningen av batteridrivna elbilar och laddhybrider i Europa med 44 procent från 2018 till 2019 till att omfatta 600 000 fordon. Verkstäderna måste vara förberedda för alternativa fordon, och beroende på fordonstillverkaren måste olika temperaturgränser för lacktorkning följas under reparationer.

7 december 2020 - Perfekta reparationsresultat även vid låga temperaturer är det som lackerare försöker åstadkomma vid reparationer av el- och hybridfordon, men särskilda riktlinjer måste följas. Harald Klöckner, Standox Training Leader för Europa, Mellanöstern och Afrika, säger: ”Innan arbetet påbörjas måste högspänningssystemet kopplas från strömförsörjningen. Detta ska enbart utföras av kvalificerade yrkespersoner.”

Batterierna är känsliga för höga temperaturer

”Framför allt är batterierna i dessa fordon känsliga för extrema temperaturer”, säger Klöckner. Med den utbredda litiumjontekniken leder extrem hetta till att batteriet åldras i förtid. Temperaturer på 60 °C, vilket är kritiskt för batterierna, kan snabbt uppnås vid forcerad lacktorkning. ”Beroende på fordonstillverkaren måste olika maximala lackboxtemperaturer och torktider följas”, tillägger Klöckner.

Xtreme System säkerställer fackmannamässiga reparationer

Endast lacksystem som säkerställer förstklassiga reparationsresultat även vid låga temperaturer garanterar säkra reparationer av el- och hybridfordon. ”Med vårt Xtreme System erbjuder Standox verkstäderna ett lacksystem som gör att dessa fordon kan repareras på ett fackmannamässigt sätt enligt tillverkarens specifikationer. Det möjliggör energibesparande torkning på 45 till 60 minuter vid 20 °C eller på 15 minuter vi 40 °C”, säger Klöckner.

Fördelarna med Xtreme System kan maximeras när alla dess ingående delar används tillsammans. Var och en av de enskilda produkterna i systemet samverkar i harmoni. Precis som Standoblue Basecoat, kan delarna i Xtreme System – inklusive VOC Xtreme Wet-on-Wet Filler U7650 och VOC Xtreme Filler U7600 – appliceras i ett enda steg. VOC Xtreme Filler U7600 kan appliceras i upp till fyra sprutskikt utan avluftning mellan skikten. Den nya VOC Xtreme-Plus Clear K9600 möjliggör också flexibel applicering i 1,5 eller två skikt, utan avluftning. Genom att använda detta system utan forcerad torkning får verkstäderna dessutom en ytterligare fördel – upp till 70 procents minskning av energikostnaderna.

Ytterligare information om Standox Xtreme System finns på www.standox.se/xtreme-system eller kan fås av Standox kunniga rådgivare.

Om Standox

Standox, ett globalt lackvarumärke från Axalta, är det bästa valet för yrkeslackerare. Kunderna kan förlita sig på att Standox uppnår resultat av högsta kvalitet, snabbt och precist, varje gång. Som varumärke med rötter i tyska Wuppertal, säkerställer Standox att våra kunder är redo för framtidens digitalisering genom att förbättra arbetsflödet och arbetsprocesserna med digitala verktyg. Vidare hjälper Standox kunderna inte bara genom relevanta marknadsinsikter, utan även genom att förse dem med uppdrag tack vare omfattande godkännanden från såväl biltillverkare som bilparks-, leasing- och försäkringsbolag. Standox – lackeringens ädla konst.

 

[1] McKinsey Electric Vehicle Index, March 2020: www.mckinsey.de/branchen/automobil-zulieferer/electric-vehicle-index

  • Reparationer av el- och hybridfordon kräver en anpassning av de enskilda reparationsstegen (foto: Shutterstock).

  • Lågenergilacksystem möjliggör energibesparande torkning vid låg temperatur, vilket även skyddar batteriet i el- och hybridfordon (foto: Axalta).

  • Var och en av produkterna i systemet samverkar i harmoni (foto: Axalta).

SX_Repairing_electric_and_hybrid_vehicles_1

Reparationer av el- och hybridfordon kräver en anpassning av de enskilda reparationsstegen (foto: Shutterstock).

SX_Repairing_electric_and_hybrid_vehicles_2

Lågenergilacksystem möjliggör energibesparande torkning vid låg temperatur, vilket även skyddar batteriet i el- och hybridfordon (foto: Axalta).

VOC Xtreme Plus Clear K9600

Var och en av produkterna i systemet samverkar i harmoni (foto: Axalta).