Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Interstandox Logo

Standox: Ny primer utan kromat

 

Standox utökar sin produktpalett för kommersiella fordon med nya Reaction Primer Pro. Det är inte bara en bra primer, den skyddar också metallbaserade undercoats mot korrosion – utan kromat.

Den nya primern är snabb och enkel att använda och ger ett effektivt skydd mot rost och är därtill en utmärkt undercoat.

Med tanke på de höga fysiska kraven på kommersiella fordon är primer en viktig del i lackeringen. Detta eftersom den skyddar ytor mot korrosion och ger en bra grund för efterföljande topplackering. Lackeringstillverkare brukade förlita sig på kromat, eftersom det gav primern extra hållbarhet och beständighet.

Men kromater – precis som andra kromföreningar – misstänks orsaka cancer. Forskningen har bekräftat att de förorenar dricksvattnet och tar sig in i människokroppen där de kan skada andningsorganen, immunsystemet och även vårt DNA. EU har därför utformat strikta krav för användning av krom VI-föreningar genom den så kallade REACH-förordningen, som innebär registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. På lång sikt ska dessa ämnen upphöra att användas.

Standofleet Reaction Primer Pro U2620 finns tillgänglig på marknaden under vintern.

Ny kromatfri, PVB-baserad primer
Med Standofleet Reaction Primer Pro U2620 har Standox nu utvecklat en 2K-wash-primer som innehåller polyvinylbutyral. Den är särskilt framtagen för kommersiella fordon och bussar och erbjuder förstklassiga resultat utan kromat. Den är snabb och enkel att använda och ger ett effektivt skydd mot rost och är därtill en utmärkt undercoat. ”Kraven i EU:s miljölagstiftning är en del som vi naturligtvis tar i beaktande när vi utvecklar nya produkter”, säger Olaf Adamek, varumärkesansvarig på Standox. ”Men utöver det måste vi även se till att användare kan ta del av samma tillförlitlighet och nå samma goda resultat med de nya produkter som med de gamla. Den här nya primern gör just det.”

Standofleet Reaction Primer Pro U2620 finns tillgänglig på marknaden under vintern. Den ersätter Standofleet CR Wash Primer U2550 och Standofleet Reaction Primer 2:1 U2100.Missa inte någon ny historia!