Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Interstandox Logo

Lackeringstips för de kalla årstiderna

 

Kylan på vintern utgör att antal utmaningar för de som arbetar med lackering. De lägre temperaturerna i verkstaden är tuffa, inte bara för den mänskliga kroppen. De gör också lackeringsprocessen svårare. Klarlacker och härdare kan bli tjockare vid lägre temperaturer. Detta är ett problem vid blandning och hantering av dessa produkter. Uppnå optimala resultat trots temperaturen med dessa tips från Harald Klöckner, utbildnings- och teknisk serviceledare, EMEA, på Standox.

Coating tips for the colder seasons

Följ hanterings- och lagringstemperaturerna

Temperaturen spelar en avgörande roll i många kemiska processer och detsamma gäller vid lackering. Moderna lacker ska hålla en temperatur på 20-25 grader celsius när de appliceras. Vid dessa temperaturer säkerställer du en optimal reaktion mellan klarlacken och härdaren. Omgivningstemperaturen måste också iakttas vid förvaringen av lackerna. Den optimala förvaringstemperaturen är mellan 15 och 20 grader. Harald Klöckners råd? ”Förvara aldrig lackerna i köldgrader”. Späd inte ut kalla lacker ytterligare

Låga temperaturer leder till att lackerna blir tjockare samt ökar dessas viskositet. Om en lackprodukt verkar mycket tjockare redan när den blandas ska den helt enkelt inte spädas ut. Detta kan orsaka problem med lacken, såsom apelsinskalseffekt. Om detta händer hjälper det inte att försöka rädda arbetet genom att måla över det. Överlackering kan orsaka bubblor och att färgen rinner. Den bästa lösningen är att placera klarlacken och härdaren i den uppvärmda sprutlackeringsboxen kvällen innan de ska användas. ”Nästa dag kan du snabbt komma igång med produkter som håller en perfekt temperatur”, råder Klöckner.

Placera även bilarna på en uppvärmd plats

Temperaturen påverkar inte bara lackeringskomponenterna – bilkarossen måste också vara tillräckligt varm. Annars kommer ett tunt lager av kondens att samlas på bilens yta när den värms upp. Detta kan leda till problem under våtlackeringsprocessen och problem med att få den nya färgen att fästa, samt långsiktiga skador såsom blåsbildning. Det är nästan omöjligt att uppnå ett perfekt resultat i dessa förhållanden. Ett tips från experten: ”Parkera om möjligt bilen i en uppvärmd verkstad en stund innan du tänker lackera den”.

Preparera ytorna noggrant

Även vägsalt kan orsaka svåra lackeringsproblem såsom blåsor orsakade av osmos, som sedan kräver kostsam omarbetning. Detta kan undvikas genom att helt enkelt vidta särskild omsorg vid rengöringen av karossen. Arbetsinsatsen lönar sig verkligen, förklarar Harald Klöckner. ”Tiden som spenderas på denna förberedelse lönar sig senare i form av en hållbar lackering av hög kvalitet. Dessa salter kan förresten endast lösas upp med hjälp av vatten, så använd en vattenbaserad silikonborttagare”.Missa inte någon ny historia!