Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Interstandox Logo

Framtidens bilfabrik

 

Hur kommer bilar att byggas i framtiden? En sak är säker: I framtidens bilfabrik kommer digital teknik att utnyttjas i stor omfattning. Användning av virtuell verklighet kommer göra det möjligt för medarbetare som befinner sig tiotals mil från varandra att arbeta tillsammans. Digital spårning och analys av enskilda arbetsmoment kommer att möjliggöra noggrann produktionsplanering.

Produktionen kommer att digitaliseras i framtiden och anslutas till andra produktionsanläggningar i det globala produktionsnätverket (Foto: Volkswagen AG)

Volkswagens produktion förlitar sig på nära samarbete mellan koncernens enskilda varumärken, som inkluderar Audi, Seat och Porsche. Genom användning av digital teknik och virtuell verklighet (VR) kommer ”människa, märke och maskin” att utgöra en smart kombination i framtiden, enligt Holger Heyn, chef för Future Technologies Production på VW.

Virtuell verklighet underlättar samarbete

På Volkswagens konferenscenter i Braunschweig testas redan möjligheterna med virtuell verklighet. Medarbetarna utbyter idéer med varandra, besöker avlägsna platser virtuellt och lär sig av varandra. Varje steg i deras virtuella resa kan följas på en monitor som visar ett fabriksgolv. Detta kommer snart att öppna dörrarna för internationellt samarbete mellan enskilda fabriker – VW har 120 anläggningar runt om i världen.

Digital läggning av grundstenen för ”Factory 56” på Mercedes-Benz anläggning i Sindelfingen: Markus Schäfer, medlem i Mercedes-Benz Cars Divisional Board, Production and Supply Chain (Foto: Daimler AG)

Heyn säger att den ökade digitaliseringen av produktionsanläggningar kommer att ge fördelar vad gäller konkurrenskraft och framtida stabilitet. Nya installationer kan redan planeras på en dator så att enskilda arbetsanläggningar som lackverkstad, slutmontering och användning av robotar överensstämmer optimalt med varandra.

Daimler förlitar sig på digital produktion

Daimler kommer även att använda framtidsteknik i sin ”Factory 56", som har döpts efter dess nummer på anläggningsritningen. Anläggningen på 220 000 kvadratmeter i Sindelfingen är tänkt att tillverka bilar, avancerade och lyxklassade elbilar, robottaxibilar och senaste generationens S-klass från början av 2020. Samtidigt digitaliseras ”Factory 56" i enlighet med Industry 4.0 och är ansluten till andra produktionsanläggningar i det globala produktionsnätverket. Förarlösa transportsystem (även kallat automatstyrda fordon [AGV]) används vid monteringen. I framtiden kommer de färdiga fordonen att köra automatiskt från transportbandet till lastningsstationen. Enskilda komponenter kan spåras digitalt och länkas till motsvarande fordon.

Byggarbetsplatsen för ”Factory 56” i Sindelfingen (Foto: Daimler AG)

Energieffektivitet och hållbarhet

Ämnet ”energi” har en viktig roll vid planering, båda på Volkswagen och Daimler: VW använder robotar för att spara energi. Den intelligenta placeringen av 30 000 robotar i koncernen har gett tillverkaren årliga energibesparingar på 30 procent. Daimler fokuserar på att använda förnybara energikällor i Factory 56. Ett solenergisystem på taket kommer att förse fabriken med grön elektricitet, vilket kommer att spara 5 000 MWh energi om året. Vattenförbrukning, avfallsproduktion och CO2-utsläpp kommer också att vara betydligt lägre.Missa inte någon ny historia!