Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Interstandox Logo

“Det bästa möjliga lackeringssystemet för oss”

 

Spierings Mobile Cranes B.V.

Spierings Mobile Cranes B.V. letade efter en färgleverantör som kunde möta deras krav på kvalitet och färg. Spierings tillverkar mobilkranar som levereras till hela Europa. Delarna sprutlackeras på olika platser: Internt i verkstaden i Oss i Nederländerna, men mest på USB van Duynhoven B.V. i Uden, också i Nederländerna. I sitt sökande upptäckte de Standox.

Koos Spierings, Commercial Director Spierings Mobile Cranes B.V.

Koos Spierings, marknadschef Spierings Mobile Cranes B.V.

”Behovet uppstod till följd av den nya lagstiftningen, som innebär att man var tvungen att börja använda blyfritt lack. Detta påverkade lackens färgdensitet hos de olika typerna av underlag som vi använder. När vi hade fått kontakt med Standox i Nederländerna blev det alltmer tydligt att de kunde leverera det som vi efterfrågade till våra produkter och kunder, nämligen det bästa möjliga lackeringssystemet för oss”, sa Koos Spierings, marknadschef på Spierings Mobile Cranes B.V.

Samarbetet fungerar alldeles utmärkt”

Spierings Mobile Cranes B.V. is an international company, with 800 cranes in use in Europe.

Spierings Mobile Cranes B.V. är ett internationellt företag, med 800 kranar i drift i Europa, Asien och Afrika. De flesta delar sprutlackeras på USB van Duynhoven B.V. i Uden.

”Naturligtvis var inte hela processen klar över en natt. Vi hade en lång testperiod med täta kontakter med Standox och USB under de första månaderna. Under denna period gav Standox en massa råd om de olika produkterna som skulle användas, men också om processerna. Genom dessa råd har vi kunnat öka kvaliteten, färgrigiditeten och förbättra våra ledtider. Standox agerar fortfarande snabbt när vi har frågor. Samarbetet fungerar alldeles utmärkt. Det är viktigt för oss eftersom vi vill öka produktiviteten under de kommande åren”, fortsatte Koos Spierings.

En win-win-situation

USB van Duynhoven B.V. har också haft stor nytta av Standox goda råd. ”I början var jag skeptisk. Jag arbetade med en annan leverantör och var tvungen att ändra min sprutlackeringsmiljö. Dessutom gav de råd som krävde investeringar. Till slut gjorde vi dessa investeringar och vi har konverterat hela vår anläggning och justerat processen baserat på Standox råd. Detta gör att vi kan möta Spierings växande efterfrågan. Det har också förbättrat både vår process och vår ledtid. Vi hade inte kunnat inse detta utan stöd från personalen på Standox”, sa Bart Speek, USB van Duynhoven B.V.

The partner workshop USB van Duynhoven B.V. has also benefited greatly from Standox's advice.

Partnerverkstaden USB van Duynhoven B.V. har också haft stor nytta av Standox goda råd.

Standox är nöjda med båda företagens resultat. ”Det är trevligt att se att våra produkter, råd och stöd bidrar till ett positivt resultat för både Spierings och USB. Men vi nöjer oss inte med detta, vi fortsätter att titta på möjligheter för att snabba upp processen och höja kvaliteten. Det är vår uppgift som företag, det ger ett mervärde”, sa Jan Sterk, kundansvarig, Standox i Nederländerna.

The painters at Spierings and USB are more than satisfied with the quality of the products.

Lackerarna på Spierings och USB är mer än nöjda med produkternas kvalitet.

Vi går in i framtiden tillsammans

De första stegen mot en positiv framtid har tagits. Spierings är mycket nöjda med färgens hållbarhet och kvalitet. Tack vare processförändringar har de dessutom kunnat öka produktiviteten. USB har en sprutlackeringsanläggning de kan arbeta med i många år. ”Teknikerna på Standox berättar inte bara vad som är rätt sak att göra, de tar sig också tid att vägleda dig genom hela processen. Detta ger dig en värdefull relation som ger förtroende”, sa Bart Speek. Detta har delvis förverkligats genom produkterna, kunskapen och stödet från teamet på Standox i Nederländerna. ”Vi är mycket nöjda med att kvaliteten har förbättrats, lacken är ännu slätare och har ännu mer glans. Samarbetet med Standox ger oss möjligheten att se på framtiden med tillförsikt. Vi tror att vi med Standox kunskap, stöd och produkter kan uppnå våra mål i framtiden utan att kompromissa med kvaliteten”, sa Koos Spierings med övertygelse.Missa inte någon ny historia!