Axalta is not resposible for content you are about to view

Show Searchbox Show Navigation
Xtreme System visual fast

Xtreme’alna szybkość

Krótki czas schnięcia.


Stosując nowy wypełniacz mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650, lakier bazowy Standoblue i lakier bezbarwny VOC-Xtreme K9580, można przeprowadzić renowację w nieprawdopodobnym czasie 36 minut.