Xtreme’alna szybkość

Krótki czas schnięcia.

Stosując nowy wypełniacz mokro-na-mokro VOC-Xtreme U7650, lakier bazowy Standoblue i lakier bezbarwny VOC-Xtreme K9580, można przeprowadzić renowację w nieprawdopodobnym czasie 36 minut.