Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakt
  • Standox na świecie Zamknij wyszukiwarkę kraju
  • Kontakt
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

TDS / MSDS

Metryczki techniczne i karty bezpieczeństwa dla samochodów osobowych i użytkowych.

Metryczki techniczne, przeznaczone dla profesjonalnych lakierników, zapewniają wszechstronne instrukcje dotyczące mieszania, aplikacji oraz bezpieczeństwa, które pozwalają optymalnie wykorzystać zalety produktu i systemu.
Realizując wymogi stawiane wszystkim krajom członkowskim Unii Europejskiej w rozporządzeniu CLP dotyczącym klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, marka Standox rozpoczęła z kończem 2013 r. proces zmiany etykiet znajdujących się na opakowaniach wszystkich swoich produktów. Rozporządzenie ma na celu określenie i podanie do wiadomości pracownikom i konsumentom zagrożeń stwarzanych przez niektóre substancje chemiczne poprzez uregulowanie klasyfikacji i oznakowania na etykietach. Etykiety oraz karty bezpieczeństwa będą w przyszłości wyglądać inaczej, ale niekoniecznie będzie to odzwierciedlać zmianę w składzie produktu lub jego sposobie działania.

European Regulation on Classification, Labelling and Packaging (CLP).mp4 (EN)