Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakt
  • Standox na świecie Zamknij wyszukiwarkę kraju
  • Kontakt
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

TDS / MSDS

Metryczki techniczne i karty bezpieczeństwa dla samochodów osobowych i użytkowych.

Metryczki techniczne, przeznaczone dla profesjonalnych lakierników, zapewniają wszechstronne instrukcje dotyczące mieszania, aplikacji oraz bezpieczeństwa, które pozwalają optymalnie wykorzystać zalety produktu i systemu.
Oznakowanie naszych produktów jest zgodne z europejskim rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) substancji i mieszanin, które jest stosowane przez wszystkie państwa członkowskie UE. Rozporządzenie CLP gwarantuje, że ryzyko stwarzane przez niektóre chemikalia dla pracowników i konsumentów w UE jest jasno wyjaśnione.
Zmienione etykiety (i karty charakterystyki) niekoniecznie prowadzą do zmiany składu lub działania - sprawdzonych produktów Standox.

European Regulation on Classification, Labelling and Packaging (CLP).mp4 (EN)