Standofleet Activator U2540


Standofleet to modułowy system lakierniczy do pojazdów użytkowych spełniający surowe wymaganiami UE w zakresie emisji LZO. Aktywator Standofleet Activator U2540 to dodatek do kwasoutwardzalnego gruntu reagującego Standofleet Wash Primer U2530.

Product Features

  • Dodatek do gruntu reaktywnego Standofleet Wash Primer U2530.

Article reference

Material code