Standofleet Mix 750 FCA Additive


Standofleet to modułowy system lakierniczy do pojazdów użytkowych spełniający surowe wymaganiami UE w zakresie emisji LZO. Dodatek Standofleet Mix 750 FCA Additive do stosowania w systemie Standofleet.

Product Features

  • Dodatek pojawiający się w recepturach Standofleet.

Article reference

Material code