Standox Smart Blend 5750​


Dodatek do cieniowania lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.

Product Features

  • Dodatek do cieniowania lakieru bezbarwnego Standocryl 2K Clear i lakieru nawierzchniowego Standocryl 2K Topcoat.

Article reference

Material code