Standofleet 1K Welding Primer U2120


Standofleet 1K Welding Primer U2120 to jednoskładnikowy grunt reaktywny dla pojazdów użytkowych.

Product Features

  • Aplikacja w dwóch lub trzech warstwach.

  • Znakomita ochrona przed korozją.

  • Atest spawalności.

  • Nieograniczona żywotność.

Article reference

02093227

Material code

4024669932270