Standox Precleaner 6800​S


Środek czyszczący Standox Precleaner 6800​S służy do usuwania pozostałości po szlifowaniu przed aplikacją lakierów bazowych Standoblue, Standohyd Plus Basecoat, jak również lakierów konwencjonalnych. Zawiera zaledwie 10% rozcieńczalnika.

Product Features

  • Mało intensywny zapach.

  • Niewielka zawartość rozcieńczalnika.

  • Wodorozcieńczalny środek czyszczący.

  • Przeznaczony do wstępnego czyszczenia przeszlifowanych warstw lakieru i powierzchni pokrytych wypełniaczem.

Article reference

Material code