Standofleet Degreaser 6200​


Standofleet to modułowy system lakierniczy do pojazdów użytkowych spełniający surowe wymaganiami UE w zakresie emisji LZO. Odtłuszczacz Standofleet Degreaser 6200​ służy do oczyszczenia podłoży metalowych.

Product Features

  • Do czyszczenia podłoży metalowych.

  • Zawiera jednie 50% rozcieńczalnika.

Article reference

Material code