Nyttekjøretøy


Dette kurset vender seg tll deg som har minst et års erfaring med lakkering, og vil videreutvikle deg innenfor området lakkering av store kjøretøyer. Målet med dette kurset er at du både skal få en teoretisk gjennomgang, og deretter arbeide praktiskt med våre nyttekjøretøy produkter.
Etter en teoretisk gjennomgang så får du utføre lakkeringer med grunnmaterialer og topplakker.

Kursinhold

Du får informasjon om hvordan våre systemer fungerer, og se fordelene med våre produkter.  Her vil du også oppleve viktigheten av de tidsbesparelser og materialbesparelser som du kan oppnå med vårt Standofleet lakksystem.

Et kurs for deg

Dette kurset vender seg til deg som arbeider med lakkering av nyttekjøretøy og som anvender Standox produkter i dag, men passer også for deg som ønsker å starte opp med arbeid med våre lakksystemer.

Tid

1,5 dag.
•    Dag 1: Kl. 08.00-16.00.
•    Dag 2: Kl. 08.30-12.00