Axalta is not resposible for content you are about to view

minimize Menue maximize Menue
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

repanet-fli-745

Repanet for leasingselskaper, store bilparker, forsikringsselskaper og bilforhandlere

Få bilen på veien igjen.

På grunn av et stort fokus på kvalitet og service, vil Repanets reparasjonsverksteder gå lengre enn til det private marked. Store bilparker, leasingselskaper, bilprodusenter og firmaer som tar seg av skadebehandling i hele Europa, benytter godkjente skadeverksteder i nettverket Repanet Network of Accident Repair.

Samme hvor din bil hører hjemme, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt:  Repanet står til tjeneste for å imøtekomme kravenene. Felles standard, framgangsmåte og kommunikasjon, gjør at vi kan tilby den service du kan forvente, samme hvor du enn befinner deg.

Repanet hjelper eiere av bilparker og leasingselskaper med å:

  • Koordinere skadereparasjoner eller fjerne firmaidentitet
  • Skaffe et reparasjonsnettverk som imøtekommer bilparkens krav
  • Holde styr på informasjonsstrømmen
  • Imøtekomme alle krav relatert til reparasjon av bilparken

Repanet hjelper forsikringsbransjen med å:

  • Utføre reparasjonsarbeid etter deres godkjente standarder
  • Tette hull i deres nettverk
  • Koordinere servicekrav på flere nivåer
  • Holde styr på kommunikasjonsflyten

Repanet hjelper skadeverksteder med å:

  • Fordele karosseri- og lakkreparasjoner
  • Imøtekomme kravene til kvalitetsstandard fra bilprodusentene
fli-480