Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Tekniske datablader

HMS og tekniske datablader for produktsystemer for person- og yrkesbiler.

De tekniske databladene er laget for det profesjonelle marked, og de gir omfattende info om mixing, retningslinjer for påføring samt henvisning til sikkerhetsdata. Dette bidrar til at du får maksimalt ut av produkter og systemer.
Endring av merkingen av våre produkter har pågått siden utgangen av 2013. Endringer kreves i alle EU-medlemsland for å følge det europeiske regelverket for klassifisering, merking og emballering (CLP) av stoffer og stoffblandinger. CLP-forordningen sikrer at farene som visse kjemikalier utgjør, forklares tydelig for personell og forbrukere i EU. Etiketter (og sikkerhetsdatablader) vil se annerledes ut i framtiden, men dette betyr ikke nødvendigvis at dine utprøvde og gjennomtestede Standox-produkter har fått endret sammensetning eller virkning.