Standox Fine Stopper U1070


Standox Fine Plastic Putty U1070 er en finsparkel med spesielle tiksotropiske egenskaper for glatte påføringer i flere lag og porefri sparkling. Produktet legger grunnlaget for optimale resultater, og egner seg til bruk på grunnet hardplast på personbiler.

Produktfunksjoner

  • Enkel påføring.

  • Fine, porefrie resultater.

  • Enkel å slipe, spesielt i overganger.

  • Egner seg for stålpaneler, UP (umettet polyester), glassfiberforsterkeet plast (GRP) og aluminium.

  • 2K polyester finsparkel.

Artikelnummer

Produktnummer