Standoflex 2K Plastic Hardener U3210


Spesialherder som kun er beregnet for bruk sammen med Standoflex 2K Plastic Primer Surfacer U3200.

Produktfunksjoner

  • Må kun brukes sammen med Standox 2K Plastic Primer Surfacer U3200.

Artikelnummer

Produktnummer