Standomix Mix 792 Ochre Toner


Etablert og velprøvd mikselakk system.

Produktfunksjoner

  • Miksefarge til bruk i lakksystemer med tette farger, Standocryl 2K Topcoat NEW og Standofleet.

Artikelnummer

02080792

Produktnummer

4024669807929