Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Visual_coloured_clearcoat_745x224

Finish i to steg med innfarget klarlakk

En Ford som ruller ut av fabrikken i Blue Candy, vil unektelig tiltrekke seg oppmerksomhet. En «klassisk» blå bilfarge er vanligvis mørk og diskret, noe som gjør at den ofte velges for luksusbiler.

Den lyse, slående Blue Candy-fargen er en klar motsetning til denne, og ser flott ut, spesielt på en kompakt Fiesta. For å beholde denne effekten også etter en omlakkering, må lakkerere bruke en innfarget klarlakk.Daylight_lamp_480x292

Klargjøring av prøvepaneler

Antallet sprøyterunder eller filmtykkelsen av den innfargede klarlakken er kritisk for effekten, lysheten og glansen i den endelige fargen.

 

Musterbleche_480x292

Trinn 1: Lakker et prøvefargepanel

Sprøyt et prøvepanel. Bruk denne prøven til å bestemme hvor mange sprøyterunder med innfarget klarlakk som er nødvendig for å oppnå den best mulige tilpasningen til bilen som skal lakkeres. En gammel karosseridel er ideell til dette formålet.

Blanding og inntoning

Step_2_Füller_schleifen_480x292

Trinn 2: Slip sparkelen og området som skal lakkeres

Klargjør området som vanlig. Slip sparkelen med P500 til P600, men innblandingsområdet med P1000 til P1200.

Step_3_Color_Blend_480x292

Trinn 3: Påfør Color Blend

Påfør Color Blend i innblandingsområdet på tilgrensende overflater eller på den tilgrensende karosseridelen.

 

Step_4_Basislackieren_480x292

Trinn 4: Påføring av baselakk og avdunstning

Påfør Standoblue/Standohyd Plus Basecoat Blue Candy i det tilgrensende området eller på den tilgrensende delen. Følg veiledningen i det tekniske databladet. La baselakken og Color Blend avdunste tilstrekkelig.

Step_5_Klarlackieren_480x292

Trinn 5: Påføring av innfarget klarlakk

Klargjør to sprøytepistoler (eller to beholdere) med en innfarget og en ikke innfarget klarlakk for å kunne arbeide raskt. Bruk kombinasjoner av langtidsherdere eller tynnere. Påfør den innfargede klarlakken på delen som skal lakkeres, og sprøyt utenfor fade-outsonen til den innblandede baselakken.

Step_6_Beilackieren_480x292

Trinn 6: Blande inn i den vanlige klarlakken

Påfør den vanlige klarlakken på den gjenværende overflaten på den tilgrensende delen, og overlapp inn på den fortsatt våte, innfargede klarlakken. Tørk i henhold til det tekniske databladet.
Tips: : Avhengig av hvorvidt Standox VOC Clear er valgt, er det tilrådelig å påføre ytterligere ett lag av den vanlige klarlakken over lakkeringen og den innfargede klarlakken. Dette kan enten gjøres umiddelbart eller etter tilstrekkelig avdunstningstid.
Fordel: Det blir lettere å polere ut skjønnhetsfeil som støv og innblandingssoner for klarlakken.

Lackaufbau_GB