Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Finish i to steg med innfarget klarlakk

En Ford som ruller ut av fabrikken i Blue Candy, vil unektelig tiltrekke seg oppmerksomhet. En «klassisk» blå bilfarge er vanligvis mørk og diskret, noe som gjør at den ofte velges for luksusbiler.

Den lyse, slående Blue Candy-fargen er en klar motsetning til denne, og ser flott ut, spesielt på en kompakt Fiesta. For å beholde denne effekten også etter en omlakkering, må lakkerere bruke en innfarget klarlakk.



Klargjøring av prøvepaneler

Antallet sprøyterunder eller filmtykkelsen av den innfargede klarlakken er kritisk for effekten, lysheten og glansen i den endelige fargen.

 

Trinn 1: Lakker et prøvefargepanel

Sprøyt et prøvepanel. Bruk denne prøven til å bestemme hvor mange sprøyterunder med innfarget klarlakk som er nødvendig for å oppnå den best mulige tilpasningen til bilen som skal lakkeres. En gammel karosseridel er ideell til dette formålet.

Blanding og inntoning

Trinn 2: Slip sparkelen og området som skal lakkeres

Klargjør området som vanlig. Slip sparkelen med P500 til P600, men innblandingsområdet med P1000 til P1200.

Trinn 3: Påfør Color Blend

Påfør Color Blend i innblandingsområdet på tilgrensende overflater eller på den tilgrensende karosseridelen.

 

Trinn 4: Påføring av baselakk og avdunstning

Påfør Standoblue/Standohyd Plus Basecoat Blue Candy i det tilgrensende området eller på den tilgrensende delen. Følg veiledningen i det tekniske databladet. La baselakken og Color Blend avdunste tilstrekkelig.

Trinn 5: Påføring av innfarget klarlakk

Klargjør to sprøytepistoler (eller to beholdere) med en innfarget og en ikke innfarget klarlakk for å kunne arbeide raskt. Bruk kombinasjoner av langtidsherdere eller tynnere. Påfør den innfargede klarlakken på delen som skal lakkeres, og sprøyt utenfor fade-outsonen til den innblandede baselakken.

Trinn 6: Blande inn i den vanlige klarlakken

Påfør den vanlige klarlakken på den gjenværende overflaten på den tilgrensende delen, og overlapp inn på den fortsatt våte, innfargede klarlakken. Tørk i henhold til det tekniske databladet.
Tips: : Avhengig av hvorvidt Standox VOC Clear er valgt, er det tilrådelig å påføre ytterligere ett lag av den vanlige klarlakken over lakkeringen og den innfargede klarlakken. Dette kan enten gjøres umiddelbart eller etter tilstrekkelig avdunstningstid.
Fordel: Det blir lettere å polere ut skjønnhetsfeil som støv og innblandingssoner for klarlakken.