Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Åndedrettsvern – god helse er verdt å investere litt tid i

Takket være det internasjonale VOC-direktivet har mange skadelige stoffer enten blitt helt fjernet fra moderne lakk- og malingsprodukter eller høyt redusert. Personlig verneutstyr er likevel obligatorisk ved all lakkering. Bruk av verneutstyr bør faktisk være helt naturlig for å ta vare på helsen. Det gir beskyttelse mot skadelige stoffer som kan komme inn i kroppen via luftveier, hud og øyne. Harald Klöckner, leder for Standox Training Management i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA), har noen tips.

Tips 1: Vær oppmerksom på kjemikaliene.

Selv erfarne lakkerere undervurderer ofte helserisikoen knyttet til bruk av lakk- og malingsprodukter. Mange husker kanskje fortsatt tiden da bruk av verneutstyr i sprøytekabinettet ikke var obligatorisk. Men lakkereren må være obs på at de håndterer kjemiske stoffer som helst ikke må komme i kontakt med kroppen. Ikke ta for lett på helserisikoen.

Tips 2: Bruk alltid anbefalt, komplett utstyr.

Personlig verneutstyr – overtrekksdress, hansker, vernebriller, vernesko og åndedrettsvern – gir beskyttelse mot partikler, organiske gasser og røyk i klargjørings- og etterbehandlingsfasene, under blanding og selvfølgelig under lakkering. Hørselsvern må også brukes under arbeid med pneumatiske eller elektriske maskiner. Følg alltid brukerinformasjonen og sikkerhetsrådene for hvert produkt. Bruk alt nødvendig verneutstyr til enhver tid, også under tidspress.

Tips 3: Beskyttelsen starter utenfor sprøytekabinettet.

Mange lakkerere forbinder helsefaren med arbeid i sprøytekabinettet. Dette er forståelig, men ikke helt riktig. Lakkereren må også beskytte seg i klargjøringsfasen. Og det er spesielt viktig å bruke egnet åndedrettsbeskyttelse under pussing for å unngå innånding av støvpartikler som oppstår i prosessen. Bruk av åndedrettsbeskyttelse anbefales også ved blanding av lakk.

Tips 4: Beskyttende ansiktsmasker gir den beste beskyttelsen.

Åndedrettsvern er spesielt viktig for lakkerere, så for arbeid i sprøytekabinettet anbefaler Standox ansiktsmasker som dekker hele ansiktet og er utstyrt med enten et aktivt kullfilter eller har mekanisk ventilasjon. Det betyr at ansiktsmaskene som lakkereren bruker er utstyrt med oksygen via en slange. Denne typen ansiktsmasker har fordelen av å være lette og uten pustemotstand, slik at de kan brukes så lenge man ønsker. Ansiktsmasker beskytter ikke bare luftveiene, men også øynene, huden i ansiktet og håret. Halvmasker er praktiske, men gir mindre beskyttelse. Ikke glem å bruke vernebriller også, avhengig av jobben.

Tips 5: Påse at utstyret er i perfekt stand.

Lakkereren må alltid sikre at verneutstyret er i perfekt stand. Så snart skader oppdages, som hull eller defekte fester, må de slitte eller skadede delene repareres eller skiftes. Aktive kullfiltre må byttes regelmessig. Det er også viktig å være forsiktig når du oppbevarer personlig verneutstyr. Spesielt ansiktsmasker må oppbevares på et rent sted uten støv og beskyttet mot løsemiddeldamp. Ikke la dem ligge utildekket i nærheten av utslagsvasker eller på blanderommet, da de aktive kullfiltrene kan mettes med forurensning i luften og bare vil gi begrenset beskyttelse.

Tips 6: Vær et eksempel.

Vær et eksempel på sikkerhet på arbeidsplassen og styrk kollegene dine sin bevissthet rundt det. Ingen ting gir farlige forsømmelser raskere enn at en kollega ikke følger reglene. Derfor bør det være vanlig praksis på alle verksteder å snakke om sikkerheten på arbeidsplassen med jevne mellomrom og systematisk forhindre brudd på sikkerhetsbestemmelsene.

Det tekniske databladet til Standox har også tips og helse og sikkerhet. Standox tilbyr også rådgivning om helse, miljø og sikkerhet til samarbeidspartnere.

Practical Tips from Standox: respiratory protection

Praktiske tips: Åndedrettsvern – god helse er verdt å investere litt tid i.