Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Praktiske tips til vinterlakkering

Erfarne lakkerere kjenner problemet; så snart vinteren er på vei og temperaturen faller må klargjøringsarbeidet tilpasses etter forholdene. Lavere temperaturer kan gjøre klarlakk og herdere mer tyntflytende, slik at de blir vanskeligere å jobbe med. Stephen Naylor, leder for Training Management Standox International, gir noen tips om hvordan du oppnår gode lakkeringsresultater om vinteren.

Tips 1: 20oC er ideelt

Temperaturen spiller en kritisk rolle i mange kjemiske prosesser; lakkering er intet unntak. Det er derfor lakkereren må være spesielt oppmerksom i de kalde vintermånedene. «Standox-produktene er ganske robuste. Og opp til et visst punkt er de ganske tilgivende i miljøer som ikke er ideelle,»sier Naylor. «Karosseriverkstedet må dessuten sikre at minimumskravene til miljø er oppfylt for å sikre et profesjonelt resultat, også om vinteren. Ved oppbevaring av eller arbeid med spesielt VOC-klarlakk, skal ikke temperaturen være lavere enn 20oC. Denne enkle forholdsregelen kan sikre optimal viskositet og spraybarhet. Det er viktig at vannbaserte produkter beskyttes mot frost.»

Tips 2: Kald lakk må ikke tynnes ut for mye.

Naylors andre tips om påføring om vinteren er følgende: «Hvis et lakkprodukt virker tykkere enn normalt under blanding, må du kontrollere temperaturen og muligens også viskositeten. I de fleste tilfellene er problemet helt enkelt at lakken er for kald.» Han advarer om ekstra uttynning av produktet med ekstra tynner. «Det kan være feil måte å gjøre det på, og kan gi feil i form av for eksempel et oransje skjær.» Å forsøke å rette dette med flere lag pleier normalt ikke å fungere. Det kan faktisk gjøre saken vanskeligere; ekstra strøk kan gi bobler og sig.

Tips 3: Kjør kjøretøyene inn i det oppvarmede sprøytekabinettet

Temperaturen er ikke bare viktig med tanke på lakkprodukter og komponenter, men også for bilkarosseriet, som ikke må bli for kaldt. Hvis det gjør det, kan det danne seg en fuktfilm på overflaten når kjøretøyet blir varmt. Dette kan skape problemer med flyten, overflatefukten og hefteevnen til den ferske lakken, og kan gi langtidsfeil som blemmer. Et slikt fuktlag kan gjøre det nesten umulig å oppnå et godt resultat. Naylor sier: «La kjøretøyet stå i det oppvarmede sprøytekabinettet en stund før arbeidet startes.»

Tips 4: Det er viktig å rengjøre karosseriet.

Naylor er ivrig med å peke ut en annen viktig faktor man må ta hensyn til om vinteren: saltrester på karosseriet. Det kan gi brysomme feil i lakken – for eksempel blemmer – som deretter krever omstendelig etterarbeid. Slike mangler kan bare unngås ved å være veldig nøye med rengjøringen av karosseridelene. «Det er verdt bryet. Tid man bruker på å rengjøre karosseriet betaler seg senere i form av kvalitet og levetid,» sier Naylor. «Saltrester løser seg bare opp i vann, så de må fjernes med en vannbasert silikonfjerner.»

Practical tips for winter refinish work

Erfarne lakkerere kjenner problemet; så snart vinteren er på vei og temperaturen faller må klargjøringsarbeidet tilpasses etter forholdene.