Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Lakker mer effektivt med One Visit Application

Begrens de uproduktive avbruddene til et absolutt minimum, sørg for intelligent fordeling av arbeidet, ikke la energikrevende utstyr gå mer enn nødvendig – eieren av et verksted vet akkurat hvordan man optimaliserer arbeidsprosessene. Og det er ett trinn i reparasjonsprosessen der selv den beste planleggingen ikke hjelper; i sprøytekabinettet. Det er og blir en flaskehals, i hvert fall ved de verkstedene som bruker tradisjonelle påføringsmetoder.

Den alternative metoden One Visit Application gjør det mulig for verkstedet å redusere uproduktiv tid i påføringsprosessen og i sprøytekabinettet betydelig. Lakkereren trenger bare å besøke sprøytekabinettet én gang per strøk. Fyller baselakk og klarlakk påføres i ett og et halvt eller to vått-på-vått-strøk rett etter hverandre. Her slipper du avluftingstid.

Lakkprodusenten Standox fra Wuppertal har utviklet en rekke produkter til bruk med One Visit Application. Det er det eneste merket som tilbyr komplette ett-strøks reparasjoner fra fyller til klarlakk. Ta for eksempel Standocryl VOC-Xtra Filler, som er ideell til påføring med to vått-på-vått-strøk rett etter hverandre. Baselakkene Standoblue og Standohyd samt topplakken Standofleet og Standocryl VOC-Xtra Clear kan påføres i ett og et halvt strøk. Når det gjelder Standofleet og VOC-Xtra Clear, påfører man bare et komplett dråpestrøk umiddelbart etterfulgt av et fullt, dypt strøk på det fortsatt våte underlaget, helt uten avlufting.

Prosessen for Standohyd og Standoblue er helt motsatt. Her må lakkereren først påføre et helt strøk etterfulgt av dråpestrøk på den fortsatt våte filmen.

«Hvis vi beregnet hvor mye tid som spares gjennom en hel arbeidsdag, utgjør det ganske mye,» sier Stephen Naylor, leder for Standox International Training Management. «One Visit Application øker effektiviteten og gir en stor effektiviseringsgevinst spesielt ved større verksteder med flere oppdrag og større produksjon. Og One Visit Application-produktene tilbyr selvfølgelig premium kvalitet og støtte, noe som har blitt standarden med Standox. Selv med denne innovative tilnærmingen kan karosseriverkstedet være trygt på å få et perfekt resultat.

«Den spesialutviklede lagteknologien gjør at vi oppnår optimal tørking. Den skjulende egenskapen til topp- og basestrøket er like perfekt etter bare ett og et halvt strøk,» avslutter Naylor. «Karosseriverkstedet vil ikke bare spare verdifull tid med One Visit Application, men også materialer – uten at det går på bekostning av kvaliteten.»

Sett i lys av stigende energipriser kan denne påføringsmetoden, som ble utviklet i Tyskland også være av interesse for små til middels store verksteder som ikke har utfordringer knyttet til kapasiteten. Hvert minutt spart i sprøytekabinettet reduserer energikostnaden og gir derfor et positivt utslag på bunnlinjen.

For mer informasjon om One Visit Application og kompatible produkter går du til www.standox.no/1va.

From filler to clear coat

Fyller baselakk og klarlakk påføres i ett og et halvt eller to vått-på-vått-strøk rett etter hverandre. Her slipper du avluftingstid.