Axalta is not resposible for content you are about to view

Standox worldwide

Standox Country Sites
Repanet

Standox worldwide |

  • Kontakter
  • Standox globalt Lukk Standox globalt
  • Kontakter
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation

Påføring av Standoblue baselakk under veldig fuktige forhold

Standoblue er et baselakksystem som gjør det mulig å oppnå veldig høy fargepresisjon. For å optimalisere prosessen under fuktige forhold, har Standox følgende tips for å forhindre at påføringen av baselakkstrøket er for fuktig. Dersom baselakken er for fuktig, kan det gi fargeavvik i form av lavere glans, mørkere eller grovere utseende eller blakking på metalliske farger fordi aluminium-bronse-pigmentene ikke oppnår optimal tilpasning. Harald Klöckner, leder for Standox Training Management i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA), gir noen tips om lakkering under fuktige forhold.

Tips 1: Ta hensyn til overflatestrukturen

Den godt utprøvde metoden med påføring av Standoblue i ett enkelt prosesstrinn utføres med et jevnt fordelt spraystrøk fra en avstand på 20 til 25 cm, etterfulgt av et effektstrøk som sprayes på baselakken, som fortsatt er fuktig, fra en avstand på 30 til 35 cm. Hvis den påføres direkte på våt lakk, gir Standoblue en fin og jevn struktur. Hvis ikke, og hvis baselakken ser jevn og veldig våt ut, kan dette påvirke sluttresultatet negativt. Den fine strukturen blir hardere i avluftingsfasen og gir en jevn overflate som er det riktige grunnlaget for neste klarlakkpåføring.

Tips 2: Klargjør sprøytepistolen og sprøytetrykket nøye

Velg riktig sprøytepistol og anbefalt dyse. Ved høye fuktighetsnivåer kan ikke store dysestørrelser brukes ved påføring av baselakk, da dette vil gjøre det mye vanskeligere å påføre jevnt. Vær oppmerksom på spraytrykket og juster det til nivået som anbefales på det tekniske databladet. Dersom sprøytetrykket er for lavt, kan strøket bli for fuktig. Standox anbefaler bruk av en fungerende lufttrykkmåler på sprøytepistolen for å oppnå riktig sprøytetrykk. Defekte eller skadede lufttrykkmålere bør skiftes umiddelbart.

Tips 3: Riktig justering er viktig

Ved å tilsette Standoblue Viscosity Adjuster og Standoblue Viscosity Adjuster Long kan Standoblue baselakk tilpasses lokale klimatiske forhold. Se klimaguiden for Standox, som er tilgjengelig fra Standox-representanten din, for å dobbeltsjekke. Mål relativ fuktighet og temperatur i sprøytekabinettet med en fuktighetsmåler. Kontroller målingene mot klimaguiden for Standoblue for å finne anbefalt produktjustering. Dersom fuktighetsnivåene er veldig høye, må ikke Standoblue Viscosity Adjuster Long brukes. I tillegg til andre potensielle feil, kan et strøk som er for fuktig gi uønsket oppbygning av lakk langs kantene og i hjørnene.

Tips 4: Alternativ for fuktighet over 65 %

Dersom den relative fuktigheten i sprøytekabinettet er over 65 prosent, sprayer du på det første laget som normalt og lar det avluftes i to minutter før påføring av effektlakken. For å øke prosessikkerheten og forbedre fargestabiliteten under disse forholdene, kan lakkereren også tilsette 30 prosent Standoblue Viscosity Adjuster for Standoblue-effekt og metalliske farger.

Application of the Standoblue basecoat under very humid or damp conditions

Praktiske tips: Påføring av Standoblue baselakk under veldig fuktige forhold.