Standofleet Silikon-Entferner 6100​


Lacksystemet Standofleet för kommersiella fordon, är godkänt enligt EU:s strikta VOC-krav. Standofleet Silicone Remover 6100​ avlägsnar silikon och fett, och är avsedd att användas som förbehandlare av ytor som ska lackeras.

Product- eigenschappen

  • Voor de voorbehandeling van oppervlakken die gespoten worden.

  • Verwijdert siliconen en vetten.

Artikelnummer

02095405

GMC

4024669954050