Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Opleidingen over de hele wereld

Voortdurende professionele opleidingen worden steeds belangrijker, en de autolakindustrie is hierop geen uitzondering. Standox-opleidingen vinden nu over de hele wereld plaats - in de regionale opleidingscentra of bij het Standox Information Center in Wuppertal, Duitsland.