Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Mascotte Stan

De marketingcampagne voor Standohyd is gebaseerd op een lachende blauwe waterdruppel.

Blue Stan was the mascot of Standohyd’s advertising campaign.

Stan was de mascotte van Standohyds marketingcampagne.

Standohyd around the world: an advert from an Egyptian newspaper.

Standohyd over de hele wereld: een advertentie van een Egyptische krant.

Later Standohyd adverts presented aesthetically appealing blue worlds of water.

Later presenteerden Standohyd-advertenties zich als esthetisch aantrekkelijke blauwe werelden van water.