Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Efficiënter met Applicatie In Eén Arbeidsgang

Schadeherstelbedrijven worden met een permanent dilemma geconfronteerd. Ondanks de stijgende eisen van de markt, met name vanuit grote accounts, houden de tarieven geen gelijke tred. Daarom worden efficiënte en energiebesparende werkprocessen voor schadeherstelbedrijven steeds belangrijker. De uitvoering ervan kan echter een uitdaging zijn. Standox reageerde snel en vroegtijdig door een innovatieve toepassingstechniek te ontwikkelen.

Refinishing in a single-step process offers bodyshops a significant gain in efficiency.

Applicatie In Eén Arbeidsgang biedt schadeherstelbedrijven een aanzienlijke winst in efficiëntie.

Na de introductie van Standofix 2K compactlak in de jaren 80, presenteerde Standox tijdens de beurs Automechanika in Frankfurt (Duitsland) in 1992 een nieuw proces. Dit proces trok op dat moment veel aandacht aangezien dit het lakproces voor basislak aanzienlijk versnelde. Het was Applicatie In Eén Arbeidsgang. De technologie die destijds zo revolutionair was, is tegenwoordig nog steeds net zo baanbrekend. In een tijd waarin de druk van snelheid in combinatie met nauwkeurigheid steeds groter wordt, staat een grotere efficiency al snel gelijk aan een aanzienlijk concurrentievoordeel. Standox heeft het proces door de jaren heen verder verfijnd en is vandaag de dag nog steeds één van de leiders op dit gebied.

Veel van de producten die in de loop van de jaren werden ontwikkeld, vielen op door hun vermogen om in slechts één arbeidsgang te worden toegepast. Neem bijvoorbeeld Standocryl 2K Klarlack 20-60 evenals de internationaal erkende Standohyd Plus en Standoblue basislaksystemen. Het resultaat van Applicatie In Eén Arbeidsgang is uitstekend en doet zeker niet onder voor de tweeëneenhalve laag die in de traditionele applicatiemethode gebruikt wordt. De VOC Xtra Füller, die in 2012 geïntroduceerd werd, completeert het assortiment en dus kan het hele lakreparatieproces - van vullende grondlak tot blanke lak - met Applicatie In Eén Arbeidsgang worden voltooid.