Axalta is not resposible for content you are about to view

Menu minimaliseren standox.nl
Show Language Brand Selector Show Searchbox Show Navigation
60 Jahre Standox

Visueel bedrog

Het menselijk oog kan miljoenen kleurnuances onderscheiden, maar het is ook gemakkelijk te misleiden. Optische illusies maken dit bijzonder duidelijk. Deze video laat enkele verbazingwekkende voorbeelden van illusies zien - kijk tot het afgelopen is.

Source: http://www.youtube.com/brusspup